Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara og NEL satser på ren hydrogen og grønn gjødsel. Bygger pilotanlegg på Herøya

Odd-Arne Lorentsen og Gaute Finstad viser frem gjødsel

Pilotanlegg på Herøya: - Her ved ammoniakkfabrikken i Porsgrunn planlegger Yara å bygge sammen med NEL Hydrogen Electrolyser et pilotanlegg for produksjon av hydrogen basert kun på fornybar energi, fra vann, sol og vind, forteller til venstre Odd-Arne Lorentsen forskningssjef i Yara Technology Center og Gaute Finstad, teknisk prosjektleder for «Grønn Gjødsel».

På Herøya utreder nå Yara sammen med norske NEL Hydrogen Electrolyser et prosjekt for produksjon av hydrogen med fornybar energi som skal gi «grønnere gjødsel».

Planen er å bygge et anlegg ved Yara Porsgrunns ammoniakkfabrikk på Herøya som skal produsere hydrogen fra fornybare energikilder, fra vann, sol og vind.  Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og ENOVA under PILOT-E ordningen.

Avkarbonisere Yaras produksjon

Gjødselkjempen Yara er involvert i flere prosjekter som skal redusere kostnadene for å produsere hydrogen fra fornybare energikilder. Siste nytt er samarbeidet mellom Yara og NEL, skriver E24/energi.

Yaras visjon er at vi skal være med å brødfø jordas befolkning med våre produkter på en bærekraftig og miljømessig gunstig måte, og strategien er å redusere Yaras klimaavtrykk, forteller Odd-Arne Lorentsen, forskningssjef i Yara i Herøya Forskningspark. Dagens fabrikker er bygd på grunnlag av fossilt brensel. – Nå skjer det imidlertid en rask utvikling av «grønn» hydrogenteknologi i verden. Det er spesielt to forhold som gjør dette svært interessant. Tilgang på fornybar energi øker, og prisene er betydelig redusert de siste årene, forklarer Lorentsen. 

Lage gjødsel av luft, vann, vind og sol

Lorentsen forteller om idédugnaden i forskningsavdelingen som resulterte i elektrolysør-prosjektet med NEL.

– Alle våre gjødselprodukter baserer seg på ammoniakk, som består av hydrogen og nitrogen. Jeg samlet derfor noen av våre beste hoder i et team for få fram gode idéer på spørsmålet: Hvordan lage gjødsel bare ved å bruke luft (nitrogen), vann (hydrogen og fornybar kraft) sol, vind og stein. Løsningen skulle også være bærekraftig, energieffektiv og kommersiell om 10-20 år. 

Som teknolog var det «litt skuffende» at vi måtte tilbake til fortiden og hente «gammel» teknologi som den mest lovende. Vi fant fram til elektrolysøren som vi (Hydro og Yara) har brukt helt fram til 1991 ved Yaras fabrikk i Glomfjord. Da ble elektrolysørene utkonkurrert av fossil energi, tilgang og lave priser. Forholdene har imidlertid endret seg den siste tiden, og elektrolysebasert hydrogenteknologi antas å kunne bli konkurransedyktig om noen år forutsatt gunstige kraftpriser for fornybar kraft.

Nå skal NEL Hydrogen Electrolyzers utvikle elektrolysørteknologien for vannbasert produksjon av hydrogen som er tilpasset bruk av variable fornybare energikilder fra vann, vind og sol, og teste ut denne teknologien sammen med Yara.

Fantastisk støtteordning for å bygge ny generasjon fabrikker

Lorentsen berømmer PILOT-E ordningen som gir finansiering til norsk næringsliv.

– Hovedoppgaven på forskningssenteret er å utvikle løsninger for en helt ny generasjon av fabrikkløsninger, og da er PILOT-E en fantastisk støtteordning som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og ENOVA står sammen om. Den er spesielt bra, fordi den omfatter hele løpet, fra forskning og utvikling til marked.

Bygge elektrolysør – koble til fabrikk

Hva er sjekkpunktene framover?

– Det første store nå, er for Nel å utvikle den fleksible høytrykkselektrolysøren på 5 MW, og for Yara å definere alt av infrastruktur og oppkopling til eksisterende ammoniakkfabrikk som er nødvendig for å kunne operere den nye teknologien, forteller teknisk prosjektleder Gaute Finstad. Sammen går vi da inn i en periode med testing og læring fram til å bevise at teknologien fungerer. Så skal Yara finne ut hvordan den kan brukes mest effektivt til gjødselproduksjon.   

Herøya som teststed

– Det er interessant å bruke Porsgrunn og Herøya som teststed, fordi vi har all kompetanse samlet her, FoU og alt teknisk og infrastruktur. Vi kan koble testoperasjoner direkte til ammoniakkfabrikken og også etterligne forholdene andre steder. Her har vi muligheter for å simulere alle fornybare energikilder som vann, sol og vind, forklarer prosjektlederen.

Når regner dere med at teknologien kan være utprøvd? 

– Vi ser for oss at vi starter opp pilotkjøringer ved ammoniakkfabrikken i 2022, sier Finstad. Fundamentet og infrastrukturen ligger allerede klart her, så vi kan være oppe å kjøre raskere og rimeligere enn om vi skulle bygd alt fra grunnen av.

Bygge fabrikker som takler «vær og vind»

Hva er største utfordring?

– Fornybar energi gjør at vi trenger mer komplekse fabrikker som takler svingninger i «vær og vind», mener grønn gjødsel-duoen.

Odd-Arne Lorentsen og Gaute Finstad

Selling green fertiliser worldwide.

– Vi er gode på å kjøre fabrikker under stabile forhold. Når vi en dag skal drive fabrikker avhengig av energitilgang fra vær og vind blir det mer krevende. Litt av jobben er å lære hvordan vi gjør produksjonen mer fleksibel for variabel energitilgang, og hvordan vi designer fabrikkanlegg i et variabelt regime, sier de.

Poenget er å selge Worldwide

– Får vi det til, er poenget å lage gjødsel fra fornybar energi til en pris som vi får solgt Worldwide, sier Lorentsen. Vi har utviklet en teknisk og økonomisk modell for å designe en effektiv produksjon med nye betingelser, men vi er også avhengig av å identifisere kundesegmentet som er interessert i å kjøpe vårt CO₂-frie mineralgjødsel.

Oppsummert om "Grønn gjødsel"

MÅL

Utvikle teknologi for nullutslipp gjødselproduksjon. Bygge neste generasjon fabrikk, 2030.

Noen av partnerne:

NEL: Ledende produsent av elektrolysører til vannbasert produksjon av hydrogen til transportsektoren og industrien.

 

SINTEF: Ledende forskningsinstitutt i Norge

TEKNOLOGI:

Elektrolysørteknologi, vannbasert produksjon av hydrogen basert på fornybare energikilder fra vann, vind og sol kombinert med klassisk ammoniakkteknologi.

 

Modernisere teknologi med full prosess- og digitalintegrasjon  for optimalisering av hele produksjonskjeden fra råstoff via ammoniakk og salpetersyre fram til fullgjødselkvalitet er en nøkkel for suksess.

FINANSIERING:

Yara står for hoveddelen av finansieringen, men får også en betydelig samlet finansiering fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova gjennom Pilot E-ordningen. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. PILOT-E følger opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

FRAMDRIFT:

Den nye elektrolysøren skal ferdigutvikles og  leveres fra NEL til Yara i  2022. Yaras forskningssenter jobber også med et mer energivennlig salpetersyrekonsept, men det vil ta ytterligere noen år før det kan testes ut i storskala.

PROSJEKTORG

Yaras teknologi og prosjektorganisasjon  har planer om å designe og bygge en infrastruktur for leveranse av hydrogen fra elektrolysørene til NEL til ammoniakkfabrikken på Herøya. NEL leverer elektrolysøren, mens Yaras personell fra fabrikken skal sammen med forskningsenheten drifte og teste ulike driftsforhold av elektrolysøren og hvordan dette skal integreres med ammoniakkfabrikken.

Relevante saker:

NEL og Yara skal gjøre «grønt» hydrogen billigere: - Vi må bare jage videre. Et pilotprosjekt fra Nel og Yara skal gjøre «grønt» hydrogen billigere og redusere CO₂-utslippene fra Yaras ammoniakkproduksjon, skriver E24/Energi

Yara satser på hydrogen. Gjødselkjempen Yara har involvert seg i flere prosjekter som skal senke kostnadene for å produsere hydrogen fra rene energikilder, sammen med blant andre Nel, Engie og et konsortium hvor Shell og Ørsted er med, skriver E24/energi.

NEL og Yara inngår samarbeid – skal utvikle grønn gjødsel, skriver E24.no/Børs og Finans.

NEL Bygger ny fabrikk på Notodden, skriver Varden.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler