Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– Yara Birkeland tvinger oss til å tenke nytt. Det gir fantastiske muligheter!

Jan Jonas, Larvik Havn

Samler alle: En svært begeistret havnedirektør, Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn, forteller om fantastiske muligheter til å samle hele logistikkbransjen for å få transport over på sjø. (Foto: Larvik Havn)

I 2020 kommer det verdenskjente containerskipet Yara Birkeland til Larvik Havn. Da starter testkjøring mellom Herøya Industripark, og havneterminalene i Grenland og Larvik. I Larvik er de i full fart med forberedelsene. 

– Yara Birkeland er utrolig spennende, og en fantastisk mulighet for å få transport over på sjø, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn. – Vi skal bygge nye logistikksystemer i Larvik Havn, og da trenger vi å snakke med alle.

Dette skjer før Yara Birkeland blir et selvgående containerskip fra Herøya.

Inviterte alle til workshop

I mars inviterte Larvik Havn alle involverte parter til workshop.

– Vi trenger å bli kjent med hverandres behov og forventninger, og diskutere hvordan ting bør gjøres. Største utfordring er å få til løsninger som fungerer for alle parter. Yara, Kalmar, rederiene og Larvik Containerterminal deltok. Yara Birkeland har utløst en unik mulighet til å møte alle aktørene som deltar i hele logistikk kjeden, sier havnedirektøren.  

Går opp løypa sammen

At vi klarer å løfte sammen, det er det som bringer oss videre til nullutslipp logistikk, understreker Jan Fredrik Jonas.

– Transport er team-arbeid. Det nye containerskipet er et helt nytt konsept på en feeder sjøløsning. Vi blir en transitthavn skip til skip. For oss er det et nytt konsept i containerhavna. Det tvinger oss til å tenke nytt, og nå går vi opp ny løype for å lage helhetlige logistikkløsninger sammen.

Flytte gods vekk fra vei

– Hvorfor er dere med i Yara Birkeland-prosjektet?

– Mye av Yaras last går over Larvik Havn, så vi er en naturlig del av prosjektet. Infrastrukturen her ligger til rette for det. Vi er Norges største containerhavn, og nå tar vi noen gode grep. Det viktigste for oss er miljøaspektet. Her kan vi bidra med å ta vekk godstransport fra vei.

YARA Birkeland – erstatter 40.000 lastebiler

Utvider kaifront

– Hva skjer nå konkret?

– Vi utvider kaifronten med 35 meter for å kunne ta imot to skip samtidig. Vi tilrettelegger for å ha to parallelle operasjoner ved kaia samtidig. Bygging startet opp i april og er ferdig i september. Her samarbeider vi tett med Larvik Containerterminal AS.

– På lengre sikt tilpasser vi for utvikling fortløpende. Vi har planer for å gå fra diesel til elektrisk drevne kraner og trucker, og gjennomfører det suksessivt over en 10-års periode.  

– Vi forbereder oss. Det viktigste for oss er å sørge for effektiv operasjon når containerskipet anløper Larvik Havn.

Nye miljøvennlige transportløsninger

– Hva er Larvik Havns viktigste bidrag for å få nullutslipp transportløsninger til å fungere?

– Det som opptar oss mest er å tilby gode løsninger på land og sjø, fastslår Jonas.

– Transport er et team-arbeid, og største utfordring er å få alt til å fungere slik det skal for alle parter. En aktør kan ikke sette seg ned å finne ut hva som trengs. Det er utrolig viktig at alle er med når man beslutter hvordan produktet skal framstå. Mange spørsmål skal avklares og besvares, derfor inviterte vi bl.a. alle aktørene til workshop. 

Mer enn doble containertransport

Larvik Havn

Larvik Havn jobber mye med containersegmentet og har potensiale for å doble dagens containervolum over havnen. (Foto: Larvik Harn)

– Hvordan ser dere utviklingen videre? 

– Målet er å i størst mulig grad få vekk lastebiler fra veiene, og få lasten over på utslippsfri transport. Vi jobber mye med containersegmentet og har potensiale for å doble dagens containervolum over havnen. Vi jobber tett med kunder for å tilrettelegge for det. Fergesegmentet er også stort i Larvik, både innenfor gods og passasjer.

– Hva med jernbane?

– Vi er en del av jernbanekonseptet og har startet med renovering av jernbanespor i påvente av politiske avklaringer. Vi har stor tro på at vi kan tilby jernbane på sikt.

Yara Birkeland forsterker containertrafikken

– Hvordan ser dere Larvik Havn om fem år?

– Vi har utvidet kaia med plass til enda flere skip, sier havnesjefen. – Yara Birkeland bidrar til å forsterke containersegmentet. Vi har utvidet linjetilbudet, fått operativt jernbanespor og økt fergetrafikk.

– I dag har vi status som stamnetthavn, har befestet vår posisjon i TEN-T europeisk transport nettverk som definerer varestrømskorridorer for containere, ferger og stykkgods, og fikk rekordår i 2018. Nå forbereder vi oss til å kunne håndterer enda større volum i framtiden.

– Men først, gleder vi oss til å ta imot Yara Birkeland. Det er fantastisk å få ta del i denne utviklingen!  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler