Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Nå rives resten av Etasjelageret for å gi plass til ny kai for Yara Birkeland

Det går mot slutten på riving av Etasjelageret. Prosjektleder Audun Thorsen konstaterer at det har vært et krevende prosjekt på grunn av størrelsen på bygget.

Etter påske startet arbeidet med riving av den siste delen av Bygg 28 – eller Etasjelageret som det også kalles. Deretter blir området ryddet og klargjort slik at Yara kan starte bygging av ny kai for Yara Birkeland. 

– Dette er et krevende prosjekt på grunn av størrelsen på bygget, sier prosjektleder Audun Elvik Thorsen i Herøya Industripark AS.

– Bygget er så høyt at det er helt på grensen for rekkevidden til rivingsmaskinene. I tillegg til store gravemaskiner har man benyttet en 500 tonns mobilkran i denne fasen av prosjektet, forteller han.

Riving i to faser

Første fasen av riveprosjektet ble gjennomført fram til sommeren 2018. Grunnen til at rivingen ble delt i to faser, var at Yaras transportbånd langs veggen på bygg 28 har vært i bruk helt frem til 28.april.

Norsk Saneringsservice AS har hatt jobben med å rive Bygg 28 – Etasjelageret i Herøya Industripark.

– Etasjelageret ble bygget på 50-tallet som et sekkelager, men det har ikke vært i bruk på over 20 år, forteller Thorsen. Han er fagansvarlig for Utilities i Herøya Industripark AS, og prosjektleder for rivingen av bygget og kaia ved siden av.

– Omtrent en tredel av jobben stod igjen til fase to. Arbeidene startet 1. april og skal være ferdig til 23. mai. Da skal all bygningsmasse være nede, og så gjenstår fjerning av armeringsjern og kjøring av rivingsmasser til godkjent deponi.

Snart klart for ny kai

Riving av Etasjelageret

Totalt vil ca. 12 000 tonn knust betong være levert til deponi når fase 1 og fase 2 av rivingen er gjennomført.

Totalt vil ca. 12 000 tonn knust betong være levert til deponi når fase 1 og fase 2 av rivingen er gjennomført. Det gamle sekkelageret som nå er revet, hadde en grunnflate på 70 x 27 meter og en høyde på 24 meter. Den gamle betongkaia som også er fjernet, var ca. 200 meter lang og 10-12 meter bred.

– Når vi er ferdige med rivingen, er vår del av prosjektet fullført, sier Thorsen.

– Da er området klart for Yaras bygging av ny kai med infrastrukturen som kreves for å laste Yara Birkeland. I den forbindelse blir det foretatt masseutskifting i området, råvannsanlegget byttes, og det skal legges ny drikkevannsledning. I tillegg byttes systemet for overvannshåndtering.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler