Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Bilfingers jernbanesatsing en langvarig suksess

Bildet viser Øyvind Lindgren, Bilfinger (t.v.) og Tommy Brettvik, Mantena.

MANTENA SKIEN: Bilfinger har levert mannskaper til Mantena i Skien i åtte år. – Når Mantena melder et behov, skaffer koordinator i Bilfinger, Øyvind Lindgren (t.v.) den kompetansen vi har bruk for, sier avdelingsleder for Mantena Skien, Tommy Brettvik.

Bilfingers jernbanevirksomhet som startet i 1991, har blitt en langvarig suksess. Nå omfatter den også vedlikehold av hjulakslinger. I Bygg 114 i Herøya Industripark har Bilfinger sitt eget jernbaneverksted, og leverer til krevende kunder som Grenland Rail, Norsk Jernbanedrift Railvac og Bane NOR.   

Det startet med utleie av personell til NSBs verksted på Grorud, og fremdeles har Bilfinger folk på verkstedet i Oslo.

Kundebesøk ga resultater

– Jernbanevirksomheten vår startet i Prosjekt nye muligheter tilbake i 1991, forteller Gunnar Bråthen. Nå jobber han i Bilfingers markedsavdeling, men den gang var Bråthen verkstedleder i Hydro.

– Jeg var på kundebesøk hos NSB på Grorud og fikk leid ut seks ansatte til togvedlikehold. Det var noen av de første fra verkstedene som begynte å jobbe utenfor Hydro-portene, og forbindelsen med togvirksomheten har vi den dag i dag.

Det startet med stålarbeid og reparasjoner av karosserideler. – Den gangen jobbet vi blant annet med Kongevogna, som skulle gjøres klar til OL på Lillehammer, smiler Gunnar Bråthen.

Det grønne markedet

For omtrent 10 år siden skrev Bilfinger en rammeavtale med Mantena (aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet). Målet var å få mer arbeid i jernbane-bransjen.

– Vi ønsket å etablere oss i det grønne markedet, som vi snakket en del om den gangen. Vi så på toget som kanskje viktigere enn oljen i et framtidsperspektiv. Det er riktig for Bilfinger å være aktive i togvedlikehold, understreker Bråthen. 

Rammeavtalen startet med utleie av personell til Mantena. Etterhvert har omfanget økt med vedlikehold av hjul fra andre aktører i bransjen. I snitt er 15 til 20 medarbeidere engasjert i dette arbeidet.

Jobben gjøres i verkstedet

Bildet viser Kjell Amundsen, fagansvarlig Bilfinger

HJUL: Våre største kunder er Grenland Rail, Norsk Jernbanedrift Railvac og Bane NOR, sier fagansvarlig for mekanisk jernbane hos Bilfinger, Kjell Amundsen. – Vi overhaler hjulsatser og kardanger til de gule arbeidsmaskinene.

– De største kundene er Grenland Rail, Norsk Jernbanedrift Railvac og Bane NOR. Vi overhaler hjulsatser og kardanger til de gule arbeidsmaskinene, forklarer fagansvarlig for mekanisk jernbane, Kjell Amundsen.

– Arbeidet omfatter reprofilering av hjul og skifting av hjul inkludert sprekksøking og kontroll. Hjulsatsene kommer til Herøya på bil, og jobben gjøres i verkstedene.

I snitt er fire-fem personer engasjert i dette arbeidet på verkstedet. I tillegg kommer personell som lakkerer hjulsatsene etter at de er overhalt, og NDT-folk som sjekker akslene for feil.

Investert i dreiebenk og spesialutstyr

CNC-lærling Birk Jensen Tafjord

DREIEBENK: CNC-lærling Birk Jensen Tafjord ved dreiebenken der han freser jernbanehjul.

Bilfinger har investert i en dreiebenk som er stor nok til at hele hjulsatsen kan spennes opp med kardangen på. Jobben gjøres av CNC-operatører.

– I tillegg har vi bygd en egen presse for å ta hjulene av akslingene og presse dem på igjen, forteller Amundsen.

– Det er en krevende operasjon som stiller store krav til nøyaktighet og dokumentasjon. Hjulene presses på akslingene med mellom 60 og 100 tonns trykk, og den operasjonen gjøres av medarbeidere med egen godkjenning for jobben.

Stolte av kvaliteten

– Vi er stolte av kvaliteten på arbeidet vi leverer, sier Amundsen. – Bane NOR har ikke hatt havari på noen av de kardangene vi har overhalt. Da vi startet med dette arbeidet, fikk vi inn en masse kardanger som hadde havarert. Det har ikke skjedd etter at vi overtok.

Verkstedet i Herøya Industripark er godkjent av Scon-Rail fra Sveits. Selskapet besøker Herøya en gang i året for å kontrollere kvaliteten på arbeidet Bilfinger leverer.

Spisskompetanse

– Plateverkstedet leier ut personell til Mantena på Grorud, i Drammen og Skien. Totalt har vi sju-åtte medarbeidere engasjert i dette arbeidet. I tillegg har vi fått forespørsel om å avhjelpe Mantena i sommerferien med seks personer ekstra ved verkstedet i Oslo, forteller enhetsleder i Plateverkstedet Sven-Tore Kittilsen.

Jobben omfatter ulike vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, først og fremst karosseriarbeider på alle typer tog og noen trikker. Mantena har også vedlikeholdet for Oslo Sporveier.

– Vår spisskompetanse er sertifisert sveising og aluminium, sier Kittilsen. – Vi samarbeider tett med Mantena og bidrar med de fagfolkene som kreves til ulike oppgaver. Bilfingers folk jobber sammen med Mantenas personell i deres verksteder. Det tette og gode samarbeidet er nøkkelen til å lykkes.

Samarbeid over mange år

Bildet viser mekaniker Jan Erik Hagen, Bilfinger

VEDLIKHOLD: Mekaniker Jan Erik Hagen i gang med en vedlikeholdsjobb på et Flirt-tog. Bilfingers personell jobber med oppgaver som ikke griper inn i togenes sikkerhetssystemer.

– Vi har samarbeidet med Bilfinger i mange år, sier avdelingsleder for Mantena Skien, Tommy Brettvik. – Bilfinger hjelper oss med ulike jobber som ikke krever sikkerhetsgodkjennelser, som sveising, karosseriarbeid, airconditioning og lignende. Bilfingers personell jobber med oppgaver som ikke griper inn i togenes sikkerhetssystemer.

Det er enkelt for Mantena å ha ett kontaktpunkt uavhengig av hvilke oppgaver som skal løses. Bilfingers folk er dyktige og fleksible med stort spenn i kompetansen. – Når vi melder et behov, skaffer koordinator Øyvind Lindgren den kompetansen vi har bruk for, sier Brettvik.

– Vi har vært på Nylende i åtte år nå, sier Lindgren. – Det startet med at ingeniør Jan Hvidsten og platearbeider Tore Sølverød fant en løsning for et stabiliseringsstag som gikk i stykker. Nå er vi en foretrukken leverandør.

Plastverkstedet reparerte togfront

Bildet viser Frank Løfshus, Bilfinger

TOGFRONT: Plastmekaniker Frank Løfshus under arbeidet med å utbedre togfronten i verkstedet på Herøya.

I 2017 var også Plastverkstedet involvert i togleveransene. Et lokomotiv ble skadet i en kollisjon på Dovrebanen, og fronten måtte byttes. Den ødelagte glassfiberfronten ble fraktet til Herøya for en omfattende utbedring.

– Vi startet jobben i januar 2017 inne på Mantenas verksted på Grorud i Oslo. Vi demonterte den ødelagte fronten og erstattet den med en ny fra fabrikken, forteller plastmekaniker Frank Løfshus. Det ble gjort etter at folk fra stålavdelingen hadde utbedret deformasjonssonen i lokomotivet.

Plastmekanikere tok avstøpninger av en intakt front til EL-18, som lokomotivet heter. Formen ble brukt i arbeidet med å bygge opp den skadede fronten.

Kompetanse og rutine

– Vi bygde opp fronten lag for lag med polyester/glassfiber og kjernemateriale. Det er kompetansen og rutinen i plastverkstedet som er avgjørende for at vi kunne ta på oss denne jobben, forklarer Løfshus.

Det var første gang plastverkstedet jobbet med tog, men reparasjonsteknikken er kjent fra en rekke ulike bruksområder. – Vi er eksperter på bruk av vakuumstøping og de andre teknikkene som kreves. Vi kjenner materialene, og når togfronten var ferdig fra vår side, var den like god som ny.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler