Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

03247

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

06500

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

RHI:

480 99 500

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjonen 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya Næringspark

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Teknologinettverk Telemark

Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark. Idegrunnlaget til organisasjonen er å få bidra til bedriftenes innovasjonskraft og verdiskapning gjennom økt samarbeid og bred medvirkning.

Ledelse

TNT ledes av et styre bestående av representanter fra ulike funksjoner i bedriftene, med både ledere, mellomledere og tillitsvalgte. LO og NHO er også en del av styret. Fra 2016 er det etablert et felles sekretariat for organisasjonene TNT, Telemark Offshore (TO) og Industri Cluster Grenland (ICG) med formål å øke samarbeidet på tvers av disse tre nettverkene. Sekretariatet rapporterer til styret.

Visjon

TNTs visjon er «Utvikling og vekst gjennom samarbeid».

Samarbeid og kompetanse

Vi bidrar til å skape utvikling og bygge kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid og ‘vinn-vinn’-situasjoner for våre medlemmer.

Formålet med TNT

Formålet er å være et koordinerende nettverk som skal:

  • Gi læring og erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene
  • Koble muligheter og initiere fellesprosjekter
  • Organisere og gjennomføre prosjekter med to eller flere bedrifter
  • Foreslå tiltak som gir medlemmene økte muligheter i markedet
  • Legge til rette for dialog og utvikling av tillit mellom bedriftene og menneskene i nettverket
  • Styrke kontakten med virkemiddelapparatet, myndighetene og eksterne fagmiljøer
  • Fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker

TNTs bakgrunn

TNT ble først etablert som Samarbeidende verkstedbedrifter i Grenland (SVG) i 1991 etter påtrykk fra Fellesforbundet og de tillitsvalgte. I 2008 ble nettverket reorganisert til Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland. I 2016 fikk nettverket navnet Teknologinettverk Telemark.

Organisasjonen har utviklet flere felles møteplasser for å lære av hverandre. Møteplassene er lagt opp slik at bedriftene kan dele kunnskap gjennom foredrag, omvisning i produksjonen, dialog og observasjon.

Møteplassene som har vært etablert er Lean forum, HMS forum og Polymernett Grenland og et innkjøpsnetterk/supply chain. I tillegg har det vært arrangert temamøter på tvers av disse. Møtene i de ulike forumene og arbeid i den enkelte bedriften er basert på medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knoppskyting fra eksisterende virksomheter.

Kontakt:
Irene Siljan Vestby
E-post: irene@telemarkoffshore.no
Telefon: +47 952 31 706

Les mer: www.telemarkoffshore.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler