Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

– Det er nettopp slike miljøer i Herøya og Grenland vi trenger for å utvikle utslippsfri industri

Nils Røkke, bærekraftsdirektør i SINTEF.

Nils Røkke, bærekraftsdirektør i SINTEF.

Det sa Nils Røkke, bærekraftsdirektør i SINTEF under faglunsj i Herøya Forskningspark.

Røkke som også leder den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance (EERA) med mål om å sette fart på å utvikle og ta i bruk klimapositiv og bærekraftig teknologi, er mest opptatt av hva Norge, industri- og energiaktører kan bringe til torgs.

Ble inspirert

Under faglunsj i Herøya Forskningspark første fredag i mars ble Nils Røkke inspirert.

– Jeg synes det er inspirerende å være her, i et industrielt miljø, med så mye industriell kultur. Det er nettopp det vi trenger, for å kunne utvikle disse teknologiene, sånn at vi får nullutslippsløsninger for prosessindustrien, sier Nils Røkke.

– Her i regionen (Grenland) har man satt seg som målsetting at man skal være klimanøytral i 2050. Og da trenger vi initiativ innenfor GreenTech-området, et område som har en enorm vekst for tiden, sa direktøren for bærekraft.

Interesse for klimapositiv øker på

Interesse for klimapositive løsninger, som er gjennomgangstema under faglunsjene i Herøya Forskningspark, øker på. En 40-talls deltagere fra industri- og forskningsmiljøer fra Herøya og Grenland fikk med seg Røkkes innlegg med tittel, Klimanøytral i 2050 – teknologiske løsninger og visjoner.  

Ole Martin Ellefsen, Hiromi Ariyaratne, Marte Nyheim, Valentyna Splavska.

5 fra Bilfinger: 5 prosessingeniør-kollegaer fra Bilfinger Projects&Consultancy deltok. Fv. Ole Martin Ellefsen, Hiromi Ariyaratne, Marte Nyheim, Valentyna Splavska. Magnus Beitdokken (elektro& instrument) var ikke tilstede under fotografering.

Hvorfor deltar dere på faglunsj?

– Vi er rådgivere, og hjelper med å finne løsninger for våre kunder. Derfor er vi her, for å følge med på kunders utfordringer, sier Marte Nyheim. Her treffer vi kunder, samarbeidspartnere og forskere. Vi ønsker også å bli med i Industrial Green Tech klyngen, og bidra inn der.

Hvilken ny lærdom fikk dere fra Røkkes innlegg?

– Som rådgivere til industri må vi tenke enda bredere i et kretsløp. Som for eksempel å ta i bruk biomasse som energikilde, hva betyr det for skogen og totale utslipp?

Trenger nye løsninger – tidsnok!

– Det blir laget mange scenarier for hvordan vi skal redusere karbonutslipp. Men uansett scenarier, så trengs det klimapositiv teknologi og løsninger, sa Nils Røkke. Disse har vi ikke i dag. Tidligere sa vi at solenergi var GUCCI – nå er det konkurransedyktig!

– Skal ny teknologi og nye løsninger være mulig å utvikle og tas i bruk, må det være storskala, bærekraftig (ikke ødelegge andre ting), økonomisk, teknisk og ikke minst, tidsnok!, påpekte Røkke.

Få fram nye industriprosjekter

Faglunsjer er et felles initiativ sparket i gang av Herøya Industripark AS, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og SINTEF Tel-Tek for å få fram nye industriprosjekter.

Les også: Herøya Industripark tilbyr muligheter for industripiloter og testing av ny teknologi.

Les Testvinner fra Herøya med nytt gjennombrudd.

 
Faglunsjer ruller videre

Se neste datoer og temaer på faglunsjer hver måned fram til sommeren.
5. april: Innovasjonsprosjektet ELSE (elektrifisering av sementproduksjon). Samarbeidsprosjekt Norcem, Sintef og USN. Foredragsholdere TBD
10. mai: Pulverdesign (makro)/micro nano/materialer til 3D printing. Foredragsholdere TBD
14. juni: Sirkulær økonomi med flere korte foredrag. Mulig noe utvidet seminar som slutten på vårsemesteret.

(Det kan bli endringer i programmet.)

Har du ikke mottatt invitasjon til neste møte? Ta kontakt:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler