Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

16 mill. kr i forskningsstøtte til Bilfinger og samarbeidspartnere

Ole Ragnar Helgen og Erik Ulve, Bilfinger

SENTRAL ROLLE: Bilfinger Industrial Services har rollen som prosjekteier i det store forskningsprosjektet kalt SAM. Bilfingers prosjektleder Ole Ragnar Helgen (t.v.), og markedssjef i Bilfinger, Erik Ulve. (Foto: Tone Brekke)

Forskningsrådet har tildelt Bilfinger Industrial Services og ni ulike samarbeidspartnere 16 millioner kroner over fire år til et nytt forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å optimalisere industrielle produksjonsprosesser. 

– Vi er svært godt fornøyd med å være én av 55 prosjekter fra hele landet som blir tildelt forskningsstøtte gjennom BIA-programmet (Brukerstyrt innovasjonsarena). Det sier markedssjef i Bilfinger Industrial Services på Herøya, Erik Ulve.

16 mill. til SAM

Bilfinger på Herøya og deres samarbeidspartnere SINTEF, Universitetet i Sørøst-Norge, Eramet, Elkem, Rec Solar, Equinor, Yara International, Hydro Aluminium og Boliden har fått tilsagn om 16 millioner kroner i støtte til et helt nytt digitaliseringsprosjekt.

Prosjektet heter SAM (Self Adapting Model-based system for Process Autonomy) og vil starte opp i mai/juni. Støtten fordeles over en periode på fire år. Målsettingen med prosjektet er å optimalisere industrielle produksjonsprosesser. 

big data

Kjernen i prosjektet er prosessforbedringer gjennom big data, som forenklet sagt er ny teknologi som gjør det mulig å analysere større og mer komplekse datamengder hurtigere og mer nøyaktig enn tidligere. 

I Bilfingers egenutviklede digitale plattform, BCAP (Bilfinger Connected Asset Performance) som ble lansert i fjor, samles alle big data som gjelder produksjon, vedlikehold, energi og miljø i en skybasert plattform. Her blir de bearbeidet i en intelligent analyse. 

– På bakgrunn av analysene kan man simulere forbedringer av fabrikkanleggene, som regularitet, energiforbruk og mer effektivt vedlikehold, forklarer Erik Ulve. 

Enkel vei til digitalisering

BCAP-løsningen til Bilfinger blir gjort tilgjengelig som plattform for innsamling av prosessdata i prosjektet. 

– BCAP er en løsning tilpasset prosessindustribedrifter, og er en enkel vei til digitalisering. Ved hjelp av big data og utvikling av gode data analyseverktøy kan man optimalisere regularitet, energiforbruk og produktkvalitet, minimere utslipp, redusere drifts- og vedlikeholdskostnader og få enda bedre kontroll i industrielle produksjonsprosesser, understreker Ulve. 

På sin internasjon nettside anslår Bilfinger at kundene som vil benytte BCAP vil kunne redusere vedlikeholdskostnader med 10–30 prosent og øke den overordna utstyrs- og anleggs effektiviteten med 7–15 prosent. 

Solid samarbeid

Bilfinger ønsker å videreutvikle teknologibasen til BCAP-plattformen og har rollen som prosjekteier. SINTEF og USN er forskningspartnere, og skal bidra med ressurser og kompetanse. Frode Brakstad i SINTEF har rollen som prosjektleder. De syv industriaktørene har ulikt fokus for hva de ønsker å få ut av prosjektet, men fellesnevneren er videreutvikling av sensorteknologi og optimalisering av industrielle produksjonsprosesser ved hjelp av big data analyse.

Neste steg blir å samle deltagerne til et oppstartsmøte på Herøya. Kontrakten med Forskningsrådet vil bli ferdigstilt og inngått i mars, og prosjektet vil starte opp i mai/juni.

Skaper arbeidsplasser og verdier

I en pressemelding om tildelingene fra Nærings- og fiskeridepartementet understreker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at midlene til forskning og innovasjon skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet, og er viktige for å omstille Norge.  

Fakta om Brukerstyrt Innovaasjonsarena (BIA)

  • BIA er et av Forskningsrådets største programmer
  • Finansierer innovasjonsrettede forskningsprosjekter som skal gi høy verdiskaping for bedriftene som deltar og for samfunnet
  • Prosjektene er initiert av næringslivet, og drivkraften ligger i bedriftenes egne strategier og behov
  • Nesten 50 prosent av FoU-investeringene er fra bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde
  • Det er bare de aller beste prosjektene som får støtte
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler