Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Bilfinger Porsgrunn pilot for kunnskapsformidling med video

Bildet viser prosjektleder Reidulf Tangen

PROSJEKTLEDER: – «Industrial Tube» er en plattform for å ta opp videoer som formidler kunnskap om ulike temaer og prosedyrer. Vi er aktivt med som pilotbrukere av løsningen, forteller prosjektleder Reidulf Tangen.

Bilfingerkonsernet skal ta i bruk videoteknologi for å formidle kunnskap. Prosjektet, som går under navnet «Industrial Tube», er inne i en siste utviklingsfase, og Bilfinger i Porsgrunn er med i uttestingen av løsningen.

– Vi er med på flere digitale prosjekter, forteller prosjektleder Reidulf Tangen.

– Vi tester ut «Mobile maintenance», som er en løsning der ansatte får arbeidsordre digitalt ute i felten, og vi er med i utprøving av «Smart Glasses». Det går ut på at en medarbeider har et kamera foran øyet og kan kommunisere med en kollega som sitter et helt annet sted. «Industrial Tube» er en plattform for å ta opp videoer som formidler kunnskap om ulike temaer og prosedyrer, og vi er aktivt med som pilotbrukere av løsningen, forklarer Tangen.

Det er datterselskapet Bilfinger Digital Next GmbH som står bak prosjektet. Instruksjonsvideoene ligger på en intern nettløsning, som kan sammenlignes med YouTube. Ansatte i alle Bilfingers enheter skal etter hvert kunne søke opp videoene på intranett for å få informasjon.

Tar i bruk digitale løsninger

– «Industrial Tube» er under utvikling, og Bilfingers organisasjon i Norge er pekt ut som pilotbruker fordi vi oppfattes som «framoverlent» når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger, forteller Reidulf Tangen. – Foreløpig er det enhetene i Porsgrunn og Årdal som tester ut løsningen.

Piloten går fram til slutten av april 2019, og målet er at det skal produseres 200 videoer i den perioden. Tanken er at operatørene som sitter på fagkunnskapen, selv skal være i stand til å lage instruksjonsvideoene. De behøver ikke være eksperter på videoproduksjon, men de skal ha nødvendig kompetanse på temaet videoene tar for seg.

Opptakene på mobiltelefonen

Filming i Bilfinger

FILMING: Terje Slettebakken filmer mekaniker Thomas Beck som skrur på en ventil. Geir Rønning og Torstein Bratheland følger med på prosessen, som er øvelse for å komme i gang med videoproduksjon hos Bilfinger på Herøya.

Bilfinger Digital Next har laget en app som lastes ned på mobiltelefonen. Opptakene av videoene gjøres i denne appen. For å sikre høy kvalitet, gjøres opptakene i 10-12 trinn.

– Trinn 1 er introduksjon, og så går appen gjennom spørsmål om spesialutstyr, verktøy, sikkerhetsforberedelser, deler og dokumentasjon før selve utførelsen filmes. Trinnene blir en slags dreiebok. De trinnene som ikke er relevante, er det bare å hoppe over. Når alle opptakene er gjort, sjekker «regissøren» om han er fornøyd med opptakene. Om ikke, kan et eller flere delopptak gjøres om igjen, forteller Tangen.

Nøkkelbrukere

ANONYMT: Det er bare selve prosedyren som skal vises i videoen.

ANONYMT: Det er bare selve prosedyren som skal vises i videoen, ikke personen.

Når opptakene er ferdig, genererer appen en sammenhengende instruksjonsvideo som lastes opp til nettstedet. Et viktig prinsipp er at personer skal være anonyme på videoene. Ansikter skal ikke vises.

 – Vi jobber med noen nøkkelbrukere som har fått lastet ned appen til sine mobiler. De følger appen, og det er enkelt å komme i gang. Det er viktig å planlegge det som skal formidles for å lage en god video, men selve produksjonen er enkel, understreker Tangen.

– I vinter har 19 ansatte i Bilfingers enheter i Porsgrunn gått gjennom opplæringen, og disse er nøkkelbrukere. Etter pilotperioden vil flere få opplæring, forklarer prosjektlederen.

 

Bare fantasien setter grenser

Personer som er vant til å bruke internett, leter ikke etter manualer eller bruksanvisninger i arkiver. De leter på YouTube etter instruksjonsfilmer. «Industrial Tube» er inspirert av YouTube og er et moderne og framtidsrettet verktøy for å ivareta og dele kompetanse. Anvendelsesområdene er mange. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som kan formidles gjennom videoene.

– Vi tenker oss f.eks. å bruke dette til opplæring i bruk av ulike verktøy og maskiner i verkstedene våre. Det er krav til dokumentert opplæring før operatørene får bruke maskiner, og denne videoløsningen gir en god opplæring, forteller Tangen.

– Korte videoer kan også være aktuelle i HMS-opplæring. Ved at den enkelte kan få egen opplæring gjennom en video, gir det mer fleksibilitet i bruk av ressurser.

Fra enkelt til avansert

I tillegg til videoer som produseres av Bilfingers egne ansatte, er det aktuelt å legge inn instruksjonsvideoer fra utstyrsleverandører i «Industrial Tube». Basen er søkbar på nøkkelord, og videoene blir oversatt til flere språk. Det skjer i samarbeid med Microsoft, som har utviklet applikasjonen som oversetter.

– En video på tysk, blir automatisk tekstet på valgt språk, forteller Tangen. – Norsk skal også inn i løsningen, men vi ligger ikke fremst i køen over prioriterte språk. Målet er at 15 språk skal «krysskobles» i løsningen, slik at en kan se en video med et hvilket som helst av de 15 språkene og lese norsk undertekst.

– Det er avdelingene selv som prioriterer hvilke oppgaver og rutiner som skal dokumenteres med en video, med fokus på det avdelingen selv har nytte av. Vi begynner med de enkleste oppgavene og jobber oss mot de mer avanserte, forteller Tangen. – Etter hvert vil det bygge seg opp en stor base av instruksjonsvideoer som blir tilgjengelig for alle i Bilfinger over hele verden.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler