Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Mer spillvarme fra Herøya blir gjenbrukt

Spillvarmen fra Yara går ikke til spille. Skagerak Varme planlegger nå nytt fjernvarmeanlegg  på Herøya som skal utnytte mer overskuddsvarme fra Yaras fabrikk.  

Fornøyde samarbeidspartnere. Fra venstre rådgiver Steinar Bjerke, Skagerak Varme, energijeger Anders Holst, Yara og prosjektleder Tom-Erling Svendsen, Skagerak Varme. Foto: Siri Krohn Fagervoll

– I jakten på energikilder vi kan utnytte mer, er vi alle vinnere, sier Yaras energijeger, Anders Holst. Skagerak Varme planlegger sitt andre fjernvarmeanlegg på Herøya i tett samarbeid med Yara. Det første startet opp i 2005, det gjenbruker varme fra fullgjødselfabrikken, og forsyner i dag 25 GWh, tilsvarende 2000 husstander i Porsgrunn.

– Det nye anlegget skal gjenbruke varme fra Yaras kalksalpeterfabrikk, forteller prosjektleder Tom-Erling Svendsen i Skagerak Varme. Kapasiteten blir 45 GWh ’ny’ grønn energi og skal brukes i Yaras fullgjødselproduksjon og til oppvarming av Porsgrunn by.

Skagerak Varme satser på å være en robust, langsiktig og miljøbevisst energileverandør, og har flere anlegg med forskjellige energikilder, bl.a. flisanlegg i Skien og Tønsberg. 

Energijakt = vinn-vinn for alle

Samarbeidet mellom Yara og Skagerak om utnyttelse av industrivarme i fjernvarme ble så vellykket fra starten, at energi jakten ble utvidet på Herøya. Sammen med bedriftene i parken tok Herøya Industripark initiativ til en total kartlegging av alle tilgjengelige energistrømmer, og så på muligheten for å øke gjenbruken av spillvarme.

– Vi har spillvarme. Den kan Skagerak utnytte til ’ny’ energi.  Skagerak bygger varmesentral og infrastruktur. Det kan vi og Porsgrunn by bruke for å få ’ny’ grønn energi til produksjon og oppvarming, gliser energijegeren som er storfornøyd med det gode samarbeidsprosjektet.

– Det er et viktig prosjekt for Skagerak, og et godt prosjekt som betyr mye for oss, sier Holst. I tillegg blir det nå tilrettelagt for et internt fjernvarmenett som kan varme opp bygningsmassene her i industriparken.  Her er vi alle vinnere.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler