Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Sekkelageret og Etasjelagerkaia revet – Yara snart i gang med å bygge ny terminal

Bildet viser prosjektleder Audun Elvik Thorsen

Prosjektleder Audun Elvik Thorsen konstaterer at rivejobben har gått etter planen.

Rivingen av Bygg 28 – det gamle Sekkelageret og kontordelen fra 50-tallet i syd – er foreløpig ferdig. Det betyr at 26 meter av bygningskroppen er borte. Det er også Ro-ro-kaia og Etasjelagerkaia. Yara har formelt overtatt området, og ALTi Bygg og Anlegg AS har fått kontrakten påbygging av ny terminal og kai til den autonome containerbåten "Yara Birkeland".

Resten av Bygg 28 må stå inntil videre fordi det går et transportbånd langs siden av bygget. Så snart Yaras nye transportbånd er ferdig, rives resten av bygget – trolig i løpet av mai 2019.

Revet ned til sjøbunnen

– Norsk Saneringsservice AS har også fjernet en god del betongkonstruksjoner i bakken, forteller prosjektleder og fagansvarlig for utilities i Herøya Industripark AS, Audun Elvik Thorsen. – Det omfatter fundamenter til byggene og en del konstruksjoner som ikke var på noen tegninger.

Hele den gamle Etasjelagerkaia er også fjernet. Toppdekket, bjelkene og pilarene til den 200 meter lange og 10 meter brede kaifronten er borte. – Det er et viktig poeng at vi ikke har vært nede i sjøbunnen og «rotet», sier Thorsen. – Pilarene ble saget over ved sjøbunnen, slik at forurensede masser på bunnen er urørt.

Deponering av masser

– Rivejobben har gått helt etter planen, og vi er veldig godt fornøyd med Norsk Saneringsservice AS’ jobb, sier Thorsen.

– Rivemassene fra bygget er primært levert til Bjorstaddalen avfallsanlegg. Betongen fra rivingen av kaia blir knust til en egnet fraksjon og brukt som fyllmasse når Yara skal masseutskifte nær 12 mål under byggingen av terminalen. Det kan vi gjøre så lenge massene blir liggende over vannstanden. Vi har fått en dispensasjon som gjør at vi kan bruke fyllmasser av denne typen inne på området her, forklarer Thorsen.

ALTi Bygg og Anlegg AS fikk anbudet

En skisse av den nye kaia der Yara Birkeland skal anløpe.

ALTi Bygg, et datterselskap av NRC Group har fått kontrakten for bygging av ny kai. Slik kan det se ut når Yara Birkeland anløper Herøya Industripark (Bildet tilhører Yara).

NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget med å bygge den nye terminalen for «Yara Birkeland», skriver www.bygg.no. Oppdraget har en verdi på 92 millioner kroner og omfatter etablering av ny kaikonstruksjon som er tilpasset automatisk lasting og lossing, og levering og montering av kranskinner.

Arealet innenfor den nye kaia skal opparbeides, og det skal legges ny infrastruktur i området. Oppdraget omfatter også arbeider med masseutskiftning på land og justering av sjøbunn, sanering av eksisterende VA-anlegg, nødvendige tilpasninger av sjøbunn for å oppnå 8 meter dybde ved kaifronten, og justering av skråningen inkludert erosjonssikring. Arbeidet starter i november 2018, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2019.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler