Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Prosess21 - Lanserte ny innovasjonsplattform for CO2-fri produksjon av lettmetaller

Bilde av Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS (i midten) tok vel imot Håvard Moe (tv), teknologidirektør i Elkem og leder av styringsgruppen og Roger Strøm, sekretær i Prosess21

Ser fram til å bidra: Herøya Industripark og Grenlandsindustri ser fram til å bidra i Prosess21. Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS (i midten) tok vel imot Håvard Moe (tv), teknologidirektør i Elkem og leder av styringsgruppen og Roger Strøm, sekretær i Prosess21, til innspillsmøte på Herøya første dag i november.

Prosess21 er på «roadtrip» i Norge for å få svar på spørsmål om hvordan livskraftig vekst skal skje parallelt med minimale utslipp i industrien. Prosess21 er videreføring av et samarbeid som bygger på den positive samhandlingen som oppstod under utarbeidelsen av Veikartet for prosessindustrien.

I dialogmøte på Herøya forrige uke fikk ledelsen i Prosess21 innblikk i et bredt spenn av industrielle prosjekter og muligheter samt gode refleksjoner og innspill fra ledere i industriklyngen Grenland (ICG), leverandørindustri, teknologigründere, forskere og næringsutviklere. 

Bidra til CO2 fri produksjon av lettmetaller

Herøya Industriparks pilotarena-sjef Rolf Olaf Larsen lanserte innovasjonsplattformen for framtidens CO2-fri produksjon av lettmetallprodukter.

Bilde av Rolf Olaf Larsen

– Sammen med industrielle partnere, FoU og virkemidler kan vi bygge og etablere et slikt anlegg ganske raskt, i løpet av ett år, sa Rolf Olaf Larsen. Innovasjonsplattformen kan produserer forskjellige typer lettmetaller til flere forskjellige markeder.

Bidra i sirkulærøkonomi

Norsep og NOAH presenterte løsninger for å bidra i framtidens sirkulærøkonomi.

Susan Heldal fra Norsep fortalte om prosessen som skal ta ut stoffer i flygeaske fra avfallsforbrenning og som kan bli ny råvare for nye produkter. I oktober åpnet klima- og miljøminister Ola Elvestuen Norseps pilotanlegg i Herøya Forskningspark.

Bilde av Susan Heldal
Bilde av Karsten Rabe

Karsten Rabe som leder teknologiavdelingen i NOAH, fortalte om flere gjenvinningsprosjekter de arbeider med i samarbeid med industrimiljøene på Herøya og i Grenland. NOAH etablerte teknologiavdeling i Herøya Forskningspark for ett år siden. 

Bidra til nye plattformer på kompetanse og forretningsløsninger

Ole Ragnar Helgen i Bilfinger Industrial Services, pekte på to utfordringer; få til strukturert kompetansesamarbeid samt å utvikle nye forretningsløsninger.

Bilde av Ole Ragnar Helgen

– Vi trenger å utvikle nye metoder for å koble kompetanse og nye forretningsløsninger hvor vi integrerer verktøy, metoder og tar i bruk data.  Vi jobber selv med noe vi kaller iTube. Det skal bli en kompetanseplattform, som alle tar i bruk og hvor direktøren er «superbruker», sa Helgen i Bilfinger Industrial Services.

Kort vei til muligheter  

Bilde av Roger Strøm (stående) og Håvard Moe (tv) i Prosess 21

Roger Strøm (stående) og Håvard Moe (tv) i Prosess 21 fikk mange innspill og oppsummerte møtet.

-Mulighetene finnes her på Herøya og i Grenland. Vi trenger store bedrifter som REC Solar, Yara og Equinor, dere som er kjøpere av teknologi, men også dere som kan levere teknologi. Sammen med sine underleverandører har prosessindustrien lenge vært innovativ ved å finne måter å produsere mer effektivt, samtidig som det har lavere CO2-avtrykk. Dere har begge deler i Grenland og kort vei mellom produksjon, leverandørindustri, teknologigründere og forskermiljøer.

Selge til verden 

Her er det mange ideer som også kan selges utover Herøya uttalte Roger Strøm.

-Grunnlaget for vekst er at vi kan omsette nye løsninger til kunder i hele verden. Når Pilotarena Herøya, Bilfinger, Norsep, NOAH og flere lager bra løsninger her, så må det kunne selges ut i hele verden, sa Strøm.

Kontakt

Kontakt sekretariatsleder Roger Strøm for nærmere informasjon og spørsmål om Prosess21.

Om Prosess21

I Prosess21 skal eksperter i norsk prosessindustri gi anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden.

Mandat

For hvem: Politisk ledelse, ledelse og ansatte i prosess- og leverandørindustri, offentlig virkemiddelapparatet, forskningsinstitusjoner, utdanning, investorer, politikere, arbeidsgiver-og arbeidstaker-organisasjoner, interesseorganisasjoner og media

Av hvem: Etablert styringsgruppe bestående av industri, utdanning, forskning, LO, Norsk industri, virkemiddelapparatet (sekretariat) og departement (observatører)

Involvering: Prosess21 skal styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt industrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene.

Leveranse: Rapport skal overleveres til Nærings- og fiskeridepartementet vinteren 2021.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler