Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Hun følger med på trender som skal gjøre Yara mer bærekraftig

Bilde av Sabine Tangenes

Forberedt på framtiden: – Framtiden består i at vi jobber med hele verdikjeden, og kundene vil det, sier Yaras utviklingsivrige intelligence-sjef på Herøya Sabine Tangenes. – Milleniums, født på 2000-tallet tenker helt annerledes på mat, produksjon og globalisering. Vi følger med på hipstere som driver vertikalt eller urbant jordbruk i byer, oppover vegger og tak. I tillegg vil folk vite alt om produktet de putter i munnen. Vi går fra industriell integrasjon til digital integrasjon – og vi skal bidra til å realisere dette i praksis.

– Jeg tror Yara og andre virksomheter kan bidra mer til sirkulærøkonomi i praksis, også lokalt på Herøya og i Grenland. Det sier trendanalytiker Sabine Tangenes i Yara Business Intelligence fra sitt kontor i Forskningsparken på Herøya.

Sabine Tangenes og hennes tre kolleger i Yara Industrial Business Intelligence skaffer global innsikt for å beslutte ny bærekraftig industriell utvikling i praksis. Hun opererer fra «Herøyas industrielle innovasjonsplattform», vegg i vegg med Yara Technology Center i Herøya Forskningspark, med gangavstand til Yaras fabrikker og logistikksenter, og med Pilotarena Herøya, industriinkubatoren Proventia og gründervirksomheter tett på. 

Tangenes snakker i forrykende tempo med stort engasjement om trender innen sirkulærøkonomi, elektrifisering, økosystemer, e-handel og nye forretningsmodeller, og om utviklingsmuligheter for Yara og hva fabrikker kan bidra med. 

– Vi går fra industriell til digital integrasjon, og det skjer raskt. Vi må alltid være i front, og vi kan alltid tenke nytt, sier den fransk-norske Intelligence-sjefen med 20 års fartstid i Yara-konsernet.  

Mer samarbeid

– Hvordan kan Yara og fabrikkene bidra til ny bærekraftig utvikling?

– Vi bør være aktive for å samarbeide enda mer i hele verdikjeden, sier Sabine Tangenes. – I jobben med å øke matproduksjon i verden med bruk av enda mindre ressurser må vi tenke nytt i en sirkulærøkonomi, og da er vi avhengig av samarbeid mellom flere. Vi kan bidra til å løse utfordringene med klima og knappe ressurser i det grønne skifte som foregår nå. Da må vi utnytte ressursene mer og mer. Industri og fabrikker kan være med å finne nye nisjeprodukter og være med å bygge opp nye verdikjeder.  

Hente ut verdier  

Tangenes brenner spesielt for sirkulærøkonomi.   

– Kjemiindustrien har lenge vært gode på å hente ut verdier fra produksjonsstrømmer, enten for å bruke ressursene om igjen internt i fabrikkene, eller for å lage nisjeprodukter som kan selges i et marked.

Et eksempel er AdBlue, et urea-biprodukt fra gjødselproduksjon som brukes til å redusere forurensende utslipp av NOx (nitrogenoksider) fra dieselkjøretøyer. Yara åpnet verdens største AdBlu-fabrikk.  

– Økonomisk lønnsomhet må alltid være på plass i en bærekraftig sirkulærøkonomi, påpeker Tangenes.

Bygge ny industri

Tangenes er svært fornøyd med pilotsatsingen på Herøya hvor Yara nå deltar i å bygge opp en ny industriell verdikjede sammen med norske REEtec og flere internasjonale industrielle og FoU- aktører. Her skal Yara Porsgrunn hente ut sjeldne jordartsmetaller fra sitt råstoff, som skal videreforedles til supermagneter brukt i el-biler og vindmøller.  

Yara tok tidligere ut sjeldne jordartsmetaller fra råstoffet ved fabrikken i Glomfjord, et nisjeprodukt som Yara solgte i markedet inntil 1999, da kineserne overtok og lønnsomheten forsvant.

– For Yara kan sjeldne jordarter nå bli et verdifullt nisjeprodukt som bidrar til ny teknologiutvikling. Samtidig deltar vi i å bygge en ny, framtidsrettet og miljøvennlig industriell verdikjede.

På Herøya bygges to pilotanlegg det neste året, henholdsvis hos Yara Porsgrunn og REEtec, for å ta ut og foredle de sjeldne jordartselementene.

Lokal sirkulærøkonomi

Tangenes tror fabrikker kan bidra enda mer til lokal sirkulærøkonomi, men ser også utfordringer.

– Samarbeid mellom fabrikk og lokalsamfunn kan gi stor verdi, men utfordringen ligger i størrelsesforholdet. Lokal sirkulærøkonomi innebærer ofte små mengder, og små mengder passer ikke så godt til store fabrikker. Men vi kan alltid tenke nytt, og fabrikker kan kanskje ta ut andre ting enn det vi gjør i dag.

Hun peker på eksempler på lokale samarbeid i dag, bl.a. fra Herøya; Yara Porsgrunn samarbeider med Skagerak Energi, Herøya Industripark og flere på leveranse av overskuddsenergi til oppvarming av bygg via fjernvarmenett i industriparken og utenfor, ammoniakkfabrikken leverer CO2 til Praxair som selger videre til næringsmiddelindustri mm. I Nederland henter Yara Sluiskil ut energi til regional grønnsaksproduksjon og i Sverige tilfører fabrikken energi for å lage isbane.

– Nye nisjeprodukter starter alltid i det små, men kan bli viktig verdiskaping, bra for lokalsamfunn og regioner, sier Tangenes. – Kanskje må fabrikkene tenke enda mer nytt med å bygge opp lokale verdikjeder.

Skape ny miljøteknologi

Tangenes forteller at Yara opplever økt interesse for samarbeid om nye miljø- og teknologiløsninger.

– Yara Birkeland på Herøya er et strålende eksempel på et stort og viktig samarbeid innenfor autonom og elektrisk maritim transport som også gir store positive miljøeffekter lokalt. Vi opplever at andre bransjer henvender seg til oss, bl.a. kom REEtec til oss, kanskje fordi vi hadde gjort det før ved fabrikken i Glomfjord, og oppdrettsbransjen som søker løsninger på avfallsproblemer, forteller hun.

– Vi i gjødselbransjen blir mer og mer en samarbeidspartner og leverandør av nye miljøteknologiløsninger, sier Tangenes.

Bilde av Sabine Tangenes

Nysgjerrig på muligheter: Sabine Tangenes er nysgjerrig på globale trender. Hun ser muligheter i nye samarbeid, nye produkter og nye markeder for industriell utvikling innen sirkulærøkonomi og grønt skifte – globalt og lokalt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler