Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

CN Superpure – verdens beste kalksalpeter

FØRSTE PRØVE: – Dette er prøven vi tok ut da vi kjørte den første produksjonen. Slik ser produktet ut før vannet fjernes og det blir laget gjødselkuler, forteller Kaj Roger Solheim.

Verdens beste kalksalpeter skal produseres av Yara Porsgrunn. Ved fabrikken i Herøya Industripark er det bygd et nytt rensetrinn som fjerner resterende urenheter. Om alt går etter planen starter produksjonen for fullt i oktober.

Prosjektet har gått under navnet «CN-Superpure», og målet er – som navnet tilsier – å produsere super-ren kalksalpeter for et marked som stadig etterspør høyere kvalitet på produktene. Omtrent en tredel av Yaras kalksalpeterproduksjon på Herøya skal gjennom det nybygde rensetrinnet. I volum utgjør det mellom 200.000 og 300.000 tonn årlig.

Gjødsling gjennom vanningsanlegg

Produktene som nå skal renses til en høyere renhetsgrad, er produkter som brukes i blant annet gartnerier og til noen industrielle formål. Gartnerier som produserer planter, frukt og grønnsaker gjødsler ved å blande kalksalpeter i vanningsanleggene. For å unngå fortetninger i doseringen av gjødselløsningen, må gjødselen være helt fri for faststoffer.

– Vi lager gjødsel som er helt i toppen kvalitetsmessig. CN Superpure-prosjektet er initiert av våre ansatte innen salg og markedsføring. Hensikten er å forbedre produktkvaliteten slik at kundene blir enda mer fornøyde, forklarer Kaj Roger Solheim. Han er sjefingeniør i Fullgjødsel/Kalksalpeter-avdelingen i Yara Porsgrunn, og har vært oppdragsleder for prosjekt.

– Enkelt forklart går man inn i prosessflyten og henter ut en vandig kalksalpeterløsning, som sendes gjennom et ekstra rensetrinn for å oppnå den kvaliteten vi ønsker, en høyere renhetsgrad, forklarer Solheim.

Ikke avfallsstoffer fra produksjonen

Faststoffet som blir fjernet fra væsken går tilbake i produksjonen av gjødselkvaliteter som ikke har den samme høye renhetsgraden. Det betyr at det ikke blir avfallsstoffer fra det nye prosessanlegget.

Kalksalpeterløsningen som er renset går tilbake i den vanlige produksjonsgangen og ender opp som granulerte «gjødselkuler».

Utviklet ved forskningssenteret

Teknologien er utviklet ved Yara Technology Center på Herøya. Yara Porsgrunn ligger helt i front innen konsernet når det gjelder å ta i bruk denne prosessen for å rense gjødsel.

Før realiseringen er det gjennomført studier i tre ulike etapper. Mulighetsstudien er gjennomført av Yara selv. Bilfinger har gjennomført både konseptstudien for å se på investeringer og omfang, og en studie for å forberede gjennomføring. Dette er vanlig prosedyre før Yara tar beslutning om realisering av prosjektet.

Regulær produksjon i oktober

COMMISIONING: Dag Holmberg (t.h.) i commisioning-teamet (de som setter anlegget i drift) og oppdragsleder for prosjektet, Kai Roger Solheim, er fornøyde med det nybygde prosessanlegget.

Det ekstra prosesstrinnet er bygd i lokaler der det tidligere stod en kaliumnitratfabrikk. Den ble stoppet for mange år siden, og den gamle fabrikken ble revet for å gi plass til dette prosjektet.

Bilfinger har stått for detaljengineering, bestilling av utstyr, rivearbeider og bygging av prosessanlegget. Realiseringen har tatt ett år. 

– Vi er så langt svært fornøyd med gjennomføringen av prosjektet, sier Solheim. – Det har vært en hektisk byggeperiode med mye folk involvert, men vi har ikke hatt personskader. Det er det viktigste i alle våre aktiviteter.

Yara Porsgrunn overtok anlegget fra Bilfinger 15. august. I perioden fram til utgangen av september pågår commisioning, dvs. å sette anlegget i drift, og målet er å komme i regulær produksjon i oktober.

– Bilfinger har gjort en god jobb, understreker Solheim. Han berømmer også Yaras egne ansatte for å ha stått på i prosjektperioden. Dette har vært et relativt stort prosjekt for Yara Porsgrunn uten at Solheim vil røpe noen tall.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler