Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Stor glede over dobbeltsporbeslutning

Det er stor glede i Grenland over regjeringens beslutning om å gå inn for dobbeltspor på strekningen Farriseidet-Porsgrunn. Leder for Herøya Industripark, Thor Oscar Bolstad, understreker at dette er en viktig beslutning for næringsliv og befolkning i regionen.

— Denne saken har hele regionen jobbet sammen om, og med god koordinering fra Telemark fylkeskommune. Det har gitt resultater, konstaterer han. 

Bygging av den nye traseen starter allerede i september i år, og i 2018 vil reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn være redusert fra 34 til 12-16 minutter. Dobbeltsporet vil også gjøre det mulig å knytte Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen, og i tillegg bedre kollektivtransporten til Torp.

Herøya Industripark jobber med planer om å fylle ut nye industritomter i Gunneklevfjorden. Sprenging av et dobbeltsport vil kunne gi tilstrekkelige steinmasser til en utfylling. 

— Vi har tett dialog med Jernbaneverket og Porsgrunn kommune for å se på mulighetene et dobbeltsport kan gi. Det er behov for industritomter i Grenland, men det må være økonomisk lønnsomt å utvikle dem, understreker Bolstad.   

Link til Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler