Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yaras Bamboo-prosjekt har gitt ny salpetersyrefabrikk i verdensklasse

Jon Sletten foran ny fabrikk

Fabrikksjef Jon Sletten foran den nye salpetersyrefabrikken, som er i verdenstoppen når det gjelder utslipp til luft.

Bamboo-prosjektet som ble avsluttet på vårparten har gitt Yara ny salpetersyrefabrikk i verdensklasse, og økt produksjon av syre, kalksalpeter og fullgjødsel (NPK). Prosjektet som har kostet 2,6 milliarder kroner befester Porsgrunn som en hjørnestein i Yaras produksjon. 

– Vi er svært godt fornøyde med resultatene av Bamboo-prosjektet, men tet-posisjonen vår varer ikke for alltid. Vi må fortsette jakten på forbedringer og identifisere flaskehalser i hele produksjonen for å skape grunnlag for nye investeringer. Det understreker fabrikksjef Jon Sletten, som kom til Herøya da Bamboo-prosjektet var i sluttfasen. 

Stor miljøgevinst

Det største delprosjektet i Bamboo har vært ny salpetersyrefabrikk som er levert av spanske Tecnicas Reunidas. Mangelen på salpetersyre har vært en flaskehals i produksjonen av kalksalpeter og NPK på Herøya. Nå dekker syreproduksjonen Porsgrunns behov fullt ut, i tillegg til at noe kan selges til andre fabrikker i Yara-systemet. 

– Den nye syrefabrikken har verdens beste teknologi og gir oss store miljøgevinster når det gjelder utslipp til luft. I tillegg gir den økt dampproduksjon slik at vi slipper å kjøre egne dampkjeler, noe som gir energibesparelser, forklarer Sletten. 

Tar igjen forsinkelsen

Jon Sletten tror produksjonen av fullgjødsel blir høyere enn målet som er satt i budsjettet for 2018, selv om Bamboo-prosjektet ble noe forsinket.

For å kunne utnytte den økte syreproduksjonen fullt ut har Bamboo-prosjektet også omfattet store oppgraderinger i fullgjødselfabrikk 3 og i kalksalpeterfabrikken.

Det innebærer at Jon Sletten og medarbeiderne hans har utarbeidet et produksjonsbudsjett i 2018 på 2,25 millioner tonn fullgjødsel (NPK), en økning på 50.000 tonn som følge av Bamboo. Produksjonen av kalksalpeter har økt med 20.000 tonn.

– Bamboo-prosjektet ble noe forsinket, men produksjonen går så bra nå at vi tror vi klarer å ta igjen forsinkelsen og produsere mer enn budsjettmålene, sier Sletten optimistisk.

Mye læring

Jon Sletten legger ikke skjul på at det har vært mye læring i Bamboo-prosjektet, ikke minst når det gjelder sikkerhet.

– Dette omfattende prosjektet er gjennomført mens fabrikkene har vært i drift, og har foregått oppimellom og innimellom utstyr, apparatur og mennesker. Da er det særlig viktig å få til et godt samspill mellom kontraktører og oppdragsgiver, slik at partene har et felles eierskap og felles forståelse for hvordan man jobber på en sikker måte, forklarer Sletten.

Han understreker at erfaringene fra Bamboo vil være nyttige ved et eventuelt nytt prosjekt.    

Nye flaskehalser

Når én flaskehals er fjernet har det en tendens til å poppe opp nye, og fabrikksjefen er klar på at de blant annet sitter i de to prilletårnene i Fullgjødselfabrikk 3 og 4.

– Vi har lagt opp til enda høyere produksjon i 2019 og 2020, og det skal vi oppnå ved å kartlegge flaskehalser, og finne måter å utbedre eller fjerne dem på. Jobben vår er å hele tiden se på muligheter, og ut av 10 «ville» ideer er det ofte én god, avslutter han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler