Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Full 3D-skanning av Herøya Industripark med cm nøyaktighet

Bilde av prosjektdeltakere

SAMARBEID: Prosjektet er et samarbeid mellom Bilfinger og HIP. Fra venstre avdelingsingeniør hos Bilfinger Industrial Services, Simen Jørgensen, leder av fagenheten for Mekanisk, Piping & Layout i Bilfinger, Trude Kaland og ansvarlig for kartseksjonen i Herøya Industripark, Kristian Solberg.

I mai ble hele Herøya Industripark (HIP) skannet fra lufta og fra bakkenivå, og resultatet er en oppdatert digital modell av industriparken, der bygg og installasjoner er registrert med nøyaktighet ned på centimeter-nivå. Skanningen ble gjort fra helikopter og bil med både laser og kamerautstyr.  

Det var Yara som hadde bestilt skanningen til et prosjekt selskapet jobber med. Leverandøren av tjenesten valgte å skanne hele øya fra lufta, når de først var i gang.

Skanningen foregikk med helikopter og bil. Under helikopteret hang en rigg med to laserskannere, ett kamera som tok bilder rett ned og to kameraer som tok skråfoto med svært høy oppløsning.

To teknologier

– I denne jobben var det hensiktsmessig å kombinere to teknologier, fotogrammetri og laserskanning, forklarer Simen Jørgensen. Han er avdelingsingeniør hos Bilfinger Industrial Services, som gjennomførte oppdraget for Yara.

Fotogrammetri er en teknikk der mange fotografier med høy oppløsning settes sammen til en 3D-modell. Det kan gjøres innvendig i en fabrikk, utvendig på et mindre område eller for en hel industripark, som i dette tilfellet.

PUNKTSKY: Skanningene gir en punktsky med millioner av punkter som resultat.

RESULTAT: Slik ser resultatet av skanningen ut på skjermen.

Laserskanning er en svært nøyaktig metode for å kartlegge områder. Resultatet er en punktsky med millioner av punkter. Dataene vaskes, og resultatet er en digital modell av området som er skannet. Dette legges inn i et grid-system, der kartavdelingen i Industriparken har oversikt over alle bygg og all infrastruktur i hele industriparken.

Lettere å forstå dataene

– For å få modellen visuelt riktig kombinerer vi teknologiene, forklarer Trude Kaland. Hun leder fagenheten for Mekanisk, Piping & Layout i Bilfinger.

– Bildene fra kameraene legges på dataene fra laserskanningen. Det gir en modell der en kan kjenne seg igjen, og med VR-briller er det mulig å «gå» en virtuell tur i hele eller deler av Herøya Industripark.

Modellen kan forstås helt uten fagkompetanse innen 3D-modellering. Eventuelle nye fabrikker eller andre endringer kan tegnes inn i modellen. Denne skanningen gir en nøyaktighet ned på cm- og millimeternivå. Designunderlaget blir mer riktig, og beslutningstakere får en bedre forståelse av hva som diskuteres, og et bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger.

10 års endringer 

– Denne skanningen kompletterer eksisterende kartverk som vi i Herøya Industripark har vedlikeholdt siden de første landmålingene ble foretatt da øya ble bygd ut i 1928, forteller Kristian Solberg, som har ansvar for kartseksjonen i Herøya Industripark AS.

– Vi har en 3D-modell fra 2008, etter en tilsvarende flyvning. Nå får vi en mer nøyaktig modell, og vi får med alle endringene som har skjedd på området de siste 10 årene.

Annet perspektiv

Industriparken jobber kontinuerlig med å måle inn alle endringene og oppdaterer hele tiden kartverket for industriområdet. Det er en kontinuerlig prosess. Nå kombineres nye data og 3D-teknologi med det eksisterende systemet. Resultatet blir da en enda bedre oversikt over alle bygg og installasjoner over bakken.

BIL: Operatøren kjører etter et fastsatt mønster gjennom hele Industriparken. Bilen har både laserskanner og fotoutstyr. Bakkeskanning kompletterer helikopterskanningen med et annet perspektiv.

– Kombinasjonen av data hentet fra luften med helikopter og data fra bakken gir oss et helt nytt bilde av Industriparken, sier Solberg. Bilen har kjørt under installasjoner, og den kommer tettere på bygg og rørbruer. Det har gitt oss et annet perspektiv og mer nøyaktige data fra bakkeplan, og resultatet er et bedre datagrunnlag over området.

Oversikt over hele parken

– Det er Yara som har initierte skanningen, og Herøya Industripark AS har stått for datainnhentingen og har eierskap til informasjonen. I denne omgangen er det generert 3D-modeller for det området Yara er interessert i. Men siden vi har data for hele området, er det enkelt å lage tilsvarende dokumentasjon for andre områder i Industriparken, forklarer Kristian Solberg.

– Herøya er et av de best dokumenterte industriområdene i Norge, og vi har god kontroll på alt, både bygg og infrastruktur – under og over bakken. Denne skanningen øker kvaliteten ytterligere på datagrunnlaget vårt, avslutter Solberg.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler