Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

100 millioner til klimanøytral industri – REC Solar på Herøya soleklar kandidat

Samling for klimanøytral industri: Virkemiddelkorpset møtte industribedrifter på Herøya i dag, da Trond Moengen, prosjektleder i PILOT-E (foran t.h.) orienterte om finansieringsmuligheter for klimanøytral industri. F.v. og rekke bakover, Reidun Løite Myhra, Innovasjon Norge Telemark. Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådet. Olav Holta, REC Solar og Ståle Kvernrød, ENOVA. F.h. rekke bakover. Trond Moengen, PILOT-E. Alf Tore Haug, Elkem. Hans Jørgen Vinje, Gassnova, CLIMIT programmet og Rolf Olaf Larsen, leder Pilotarena Herøya.

Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E-programmet presenterte et samlet finansieringstilbud fra flere virkemiddelaktører i møte med bedrifter i Herøya Industripark i går. 

PILOT-E skal stimulere til at gode løsninger for klimanøytral industri tas i bruk raskere i markedet, samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

100 millioner

– Vi har 100 millioner kroner å dele ut i denne tredje runden, sa Trond Moengen, prosjektleder for PILOT E.

– Vi har 100 millioner kroner å dele ut i denne tredje runden, sa Trond Moengen. Bak PILOT-E-tilbudet er flere virkemiddelaktører med; Forskningsrådet, Innovasjon Norge, ENOVA og Gassnova.

– Til sammen rår disse over mange virkemidler, men ved å tilby dem i én sammenheng gir det oss større slagkraft. Og så håper vi at et samlet tilbud gjør det enklere for bedrifter å orientere seg, understreket Moengen.

Soleklar kandidat

Alf Tore Haug, konserndirektør for energi- og klimaprosjekter og Olav Holta, prosjektleder i REC Solar-fabrikken på Herøya, synes PILOT-E-ordningen er interessant. De forteller at de er aktive brukere av støtteapparatet i Norge, enten alene eller sammen med andre,

Alf Tore Haug, konserndirektør for energi- og klimaprosjekter (t.v.) og Olav Holta, prosjektleder i REC Solar-fabrikken på Herøya synes PILOT-E ordningen er interessant.

– Vi jobber hele tiden med å bli enda mer energi og klimavennlig i Elkem. I REC Solar-fabrikken på Herøya har vi siden oppstart redusert energiforbruket med en tredel, og vi har ambisjoner om å redusere ytterligere tretti prosent av dagens forbruk. Vi har mange spennende prosjekter på gang, forteller energijegerne.

Jakter løsninger som skal brukes

– Vi jakter prosjekter og løsninger som skal tas i bruk, sa Moengen. – Hvis prosjektet ikke har en noenlunde klar plan hele vegen frem, da er den ikke aktuell. Poenget er å få løsningen ut i praktisk bruk, understreket han.

– Vi vet at det er mange gode og framoverlente industribedrifter i Grenland. Flere gjør mye bra, og har store ambisjoner og muligheter til å være med å skape framtidens klimanøytrale industri.

Passer større og mindre

Større og mindre bedrifter tilstede lyttet engasjert til Moengens tilbud, foruten Elkem og REC Solar, deltok Yara, OiW Process, Cleantec, Proventia og Universitetet i Sørøst-Norge. 

– Både Elkem og Yara er gode eksempler på kandidater, men ordningen er absolutt aktuell for mindre selskaper også. Vi er først og fremst på jakt etter gode prosjekter, presiserte Moengen. – Vi har erfart at å få med mindre bedrifter i konsortier med større selskaper ofte har gitt gode løsninger.

Ta kontakt

Trond Moengen, Prosjektleder
Tlf. 95273220
E-post: post@pilot-e.no 

Om PILOT-E

PILOT-E:               www.pilot-e.no
Utlysning:           Pilot-E Utlysning 2018
Søknadsfrist.      1. oktober 2018

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler