Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Vil løfte digitalindustri i Grenland og helautonom industripark på Herøya

bilde av arrangementsansvarlige og innledere

På tilbudssiden for samarbeid: Forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge og bedriftsledere fra Herøya Industripark og Grenland var på tilbudssiden for samarbeid om å utvikle autonome systemer i transport og prosessindustri da de møttes til en første arbeidsøkt i Herøya Industripark i går. Fv. Ole Ragnar Helgen, Bilfinger Industrial Services. Thomas Brekke, Salman Nazir og Kenn Steger Jensen, forskere USN. Guro Mauset, Yara International. Nils-Olav Skeie, forsker USN. Paal Aamaas, prosjektleder Kapasitetsløft USN. Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark. John Mulholland, forsker USN.

Over 30 av Universitetet i Sørøst-Norges (USN) fremste forskere møtte industriledere og offentlige nettverksaktører i Herøya Industripark for å bli bedre kjent med problemstillinger som skal løses innenfor automatisering, robotisering og autonomi i transport og industriell produksjon. De brukte dagen på å se muligheter for samarbeid i konkrete prosjekter.

På Herøya kan forskere kobles på realiteter, sa Rolf Olaf Larsen, leder for pilotarena Herøya. Tanken et at Herøya Industripark er et fantastisk sted å ha som testområde. Systemer må teste ut mange utfordringer, noen rent tekniske, de greier vi ofte å finne en løsning på, men i tillegg trengs testing av hvordan systemene skal styres og hvordan vi skal ivareta sikkerhet til menneskene som skal bruke systemene. Trengs det påbud og regler for bruk? Dette vet vi ikke enda. Det er det vi skal finne ut.

Trenger forskere

Vi trenger forskere for å finne kunnskapshullene som kan bidra til autonome løsninger som fungerer i praksis.  

Vår visjon er at logistikksystemene i Herøya Industripark skal bli helautonome. Vi skal gjøre det i praksis slik at parken og bedriftene her får nytte av automatiserte løsninger, men vi skal også løfte det slik at løsninger kan bli til nytte for hele verden.

Hva er utfordringene?

- Løsningene må bli økonomisk attraktive å ta i bruk. Derfor blir det viktig å lage gode forretningsmodeller, men ikke minst få med oss akademias tilbud på kunnskap for reellt sett å få det til. En annen utfordring er om vi finner den kunnskapen som skal tettet hullene. Vi må være absolutt trygge på at digitale og autonome systemer er trygge å ta i bruk for mennesker.

USN på tilbudssiden - Tverrfaglig forskningskapasitet i flere fagfelt

Paal Aamaas, leder av Universitetet i Sørøst-Norges storsatsing på autonome systemer i transport og industrielle prosessser (AUTOSTRIP) tilbyr tverrfaglige forskergrupper som kan bli med på konkrete prosjekter innenfor flere fagfelt, bl.a. systemsikkerhet, maskinlæring og smarte sensorer, logistikk og sammensatte driftsoperasjoner, menneskelige aspekter i autonome systemer og nye forretningsmodeller. 

Utnytte prosessdata bedriften allerede har

En av USNs forskere Nils-Olav Skeie som arbeider innenfor Sensor teknologi, industriell IT, Objekt-orientert analyse og design forteller at han ønsker at bedrifter skal utnytte informasjon fra prosessene i større grad. – Vi kan hjelpe bedrifter til å få et komplett bilde av hva som kan gå galt i en prosess gjennom mer effektiv bruk av informasjon de allerede har.

Konkrete problemstillinger og behov

Flere industribedrifter løftet fram konkrete problemstillinger og behov de har framover.  

«Savner et miljø for robotisering i Norge»

David Verdu, direktør i REC Solar, fortalte at fabrikken på Herøya i dag har verdens mest robotiserte produksjon av silisiumblokker, og setter seg stadig nye ambisiøse mål med 40 prosent produksjonsøkning innen 2020, til lavere produksjonskostnad.

Vi trenger å utvikle robotisering videre i produksjonen. I REC Solar har vi god forskerkapasitet på produkter, men jeg savner et miljø for robotisering i Norge, sa Verdu. 

«Trenger trygge, robuste og stabile systemer»

-Når vi snakker om digitalisering i Yara, så snakker vi om hvordan vi kan få komplekse systemer til å kommunisere sammen, sa Guro Mauset i Yara International. Vi lurer på hvordan framtidens kontrollrom ser ut?

På spørsmål fra en av USNs forskere om hva Yara trenger for å få suksess i digitaliseringen, svarte Mauset, - Vi trenger at alle er med, at alle føler seg trygge, og at systemene er robuste og stabile.

«Trenger å utvikle raskere - få systemer til å fungere i organisasjoner»

Ole Ragnar Helgen i Bilfinger Industrial Services fortalte om behov for et taktskifte for å utvikle digitale løsninger.

- Tidligere la vi 3-års planer, men vi skal levere service for kundene våre nå, og vi klarte faktisk å utvikle digitale tvillinger for en kunde på bare 6 måneder. Vi er opptatt av hvordan vi kan få autonome løsninger til å fungere i organisasjoner.

Selv tester selskapet ut ulike digitale løsninger og har etablert Bilfinger Connected Asset Performance (BCAP).

- Vi jobber innenfor flere områder, og tar i bruk ny teknologi som bl.a. droner og fotogrammetri, Industrial Tubes, filmer for opplæring, og nå tester vi ut virtuelle briller.

Springbrett for samarbeid

Første arbeidsøkt og dialog mellom forskere og industribedrifter var bra, oppsummerte Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark.

-I gruppearbeidet kom det fram mange gode aspekter og konkrete ideer for samarbeid. Møtet ble et godt springbrett for å spisse videre konkrete problemstillinger.

Les mer om USNs storsatsing på autonome systemer

Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer i transport og prosessindustrien er et solid prosjekt som tar utgangspunkt i tett dialog med det regionale næringslivet, samtidig som det bidrar til nasjonal kompetansebygging. Forskere og bedrifter skal jobbe sammen om datasikkerhet i autonome systemer, maskinlære, logistikk og havneoperasjoner.

 Universitetet i Sørøst-Norge har fått 14,1 millioner kroner fra Forskningsrådet til storsatsing på autonome systemer i Buskerud, Vestfold og Telemark. Tre fylkeskommuner og mange regionale bedrifter er samarbeidspartnere.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler