Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Grenland kan ha en utslippsfri industriklynge om 10 år

Arrangører og innledere: Fra venstre Cathrine Fochsen og Irene Siljan Vestby, Telemark Offshore, Rob Louwe, Yara, Hanne Gro Haugland, Vekst i Grenland. Marius Holm, Zero, Ingvil Tybring Gjedde, statssekretær OED og konferansier Christian Tynning Bjørnø.

– Med den kompetansen og evnen industrivirksomhetene i Grenland besitter, tror jeg dere kan ha en utslippsfri industriklynge innen 10 år. Her er virksomhetene særdeles godt egnet til å finne gode løsninger sammen.

Det var leder av miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, som kom med denne optimistiske uttalelsen på dagens Industrikonferanse 2018, i regi av bedriftsnettverkene Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland, Teknologinettverk Telemark og Vekst i Grenland. 

– Vannkraften var grunnlag for velferden i Norge, ikke olje og gass. Vannkraften bygget Norge som industrinasjon, påminte statssekretær Ingvil Tybring-Gjedde i sitt velkommen-innlegg.  

Også statssekretær Ingvil Tybring Gjedde i Olje- og energidepartementet som åpnet konferansen, var klar på at Grenland har det som skal til for å bli Norges første klimanøytrale region.  

Ambisiøst mål

Gjennom et variert og spisset program fikk rundt 120 representanter for industri, leverandørvirksomhet, virkemiddelapparat, politikk og offentlig administrasjon et godt innblikk i hvordan regionen jobber sammen for å nå det ambisiøse målet om å bli den første og eneste klimanøytrale industriregionen i Norge.

– Bli med på «Powered by Telemark»-laget, oppfordrer leder av Vekst i Grenland, Hanne Gro Haugland. 

– Samarbeidsprosjektet Powered by Telemark skal synliggjøre Grenland og Telemark som den fremste regionen i Norge for utvikling av ny og bærekraftig industri, understreket Hanne Gro Haugland som er leder av Vekst i Grenland og prosjektleder. 

– Prosjektet har allerede flere sterke samarbeidspartnere, og jeg håper flere kommer til oss og sier at «dette vil vi være med på!».

Industripark for framtiden

– Jeg tror autonomi er det mest brukte ordet på Herøya for tiden, tett fulgt av digitalisering, sa driftssjef Lene Rambekk, og viste eksempler på hvordan disse ordene etterhvert kan få et innhold. 

Flere «Power stories» om grønne produkter fra regionen ble presentert fra scenen. En historie for seg er Herøya Industripark som nå ruster seg for framtiden og jobber med autonome transportløsninger, sirkulær økonomi, teknologiutvikling og digitalisering. 

– I en park med 80 ulike bedrifter er det viktig at vi har industriell forståelse i alle ledd, fra stillasbyggeren til direktøren. Når våre store kunder gir signaler om at det er på tide å hoppe, da skal vi i Herøya Industripark være veldig lette på foten, påpekte driftssjef Lene Rambekk i Herøya Industripark AS.

– Herøya Industripark er stolt av sin historie, men nå er det fullt fokus på framtiden. Vi vet at den vil innebære noen store skifter, og i motsetning til alle tidligere skifter, vil de komme mye raskere enn før.

Gjødsel uten lystgassutslipp

En annen «Power story» fra regionen er historien om  gjødselprodusenten Yara som nå har funnet svaret på hvordan de kan redusere utslipp av lystgass til et minimum.

Rob Louwe er initiativtaker, oppfinner og leder for prosjektet som skal fjerne den sterke klimagassen lystgass fra nitrofosfatprosessen til Yara. 

Rob Louwe er initiativtaker, oppfinner og prosjektleder for Yaras nye Innovasjon Norge-støttede prosjekt. 

– Lystgass er en svært sterk klimagass, og målet med prosjektet har vært å finne måter å hindre at det dannes lystgass i nitrofosfatprosessen. Gjennom forsøk og testing har vi kommet til at tilsetting av ozon kan løse problemet, forklarte han.

Yara har nå bygget et fullskala demoanlegg som startet opp for noen uker siden, og forventningene er store. 

Myter om plast

Denne sammenlikningen mellom bæreredskap i plast, papir og bomull ga deltakerne er skikkelig øyeåpner! – Ved å skrote plastposene som mange har tatt til orde for, går vi over på alternativer som har et langt større miljøfotavtrykk, understreket Magnar Bakke. 

Magnar Bakke er leder for Ineos som produserer plastråstoff i Bamble. Han ga deltakerne en skikkelig øyeåpner: Handleposen i plast har det desidert laveste miljøfotavtrykket sammenliknet med poser av papir og bomull. 

– Det er mange myter om plast, som ofte er skapt av følelser. Min påstand er at plast verner om verdier, den bringer fram rent vann, bevarer mat og medisiner og reduserer energiforbruk, understreket han.

– Det er ikke plasten i seg selv som er et problem, men plast som havner i naturen og i havet. Dette er ressurser på avveie, og dette må vi til livs.

Førstemann til nullutslipp

For å få systematisert og satt trykk på arbeidet med å bli verdens første klimapositive industriregion, skal samarbeidspartnere i regionen søke Innovasjon Norge om støtte til å utvikle en arenaklynge i Telemark. 

Cathrine Fochsen presenterte Industrial Green Tech, miljøteknologibedriftene som nå søker Innovasjon Norge om støtte til å utvikle en arenaklynge.  

Miljøteknologiklyngen har fått navnet Industrial Green Tech, og det er Irene Siljan Vestby og Cathrine Fochsen i Telemark Offshore som leder arbeidet med arena-søknaden.

– Det blir en kjempespennende reise for alle bedriftene som blir med på dette prosjektet. Den beste måten å nå målene på er å samarbeide, understreket Vestby og Fochsen. 

Marius Holm i Zero ga full honnør til de ambisiøse målene. – Når bransjen selv setter mål om null-utslipp er det gøy å drive miljøpolitikk!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler