Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Gunneklevfjorden skal bli «ren fjord» igjen

Flyfoto Herøya Industripark

Gunneklevfjorden er ca 750 dekar stor, og etter pålegg fra Miljødirektoratet skal bunnen tildekkes slik at fjorden kan framstå som «ren fjord» igjen.

Hydro er så smått i gang med forberedelser til en omfattende tildekking av bunnen i Gunneklevfjorden, etter pålegg fra Miljødirektoratet. Målet er at den skal framstå som «ren fjord» igjen.

Det forteller Thor Oscar Bolstad som er rådgiver i Hydro og ansvarlig for tildekkingsprosjektet. Han ønsker størst mulig åpenhet om prosjektet og aktivitetene som skal gjennomføres, derfor får 2.500 nabo-husstander av Gunneklevfjorden et nyhetsbrev i posten i disse dagene, der Hydro forteller om prosjektet.  

Rekkefølgekrav

– Vi informere om bakgrunnen, om forberedelsene som gjøres, og hva som skal skje av synlige aktiviteter framover, forklarer Bolstad.  

Det er ingen hemmelighet at Hydros aktiviteter på Herøya har tilført Gunneklevfjorden betydelige mengder forurensning, blant annet kvikksølv fra klorproduksjonen i årene 1951 til 1986.

I 2005 behandlet Porsgrunn kommune en søknad fra Herøya Industripark om å etablere «nytt land» i Gunneklevfjorden. Utfyllingen skulle baseres på sprengstein fra jernbaneparsellen Larvik – Porsgrunn, eller E18-utbyggingen på Eidangerhalvøya. 

Bystyret foreslo et rekkefølgekrav; at fjordbunnen skulle tildekkes etter en eventuell utfylling. Forslaget fikk støtte av Miljødirektoratet, som nå har pålagt Hydro å gjennomføre tiltak i Gunneklevfjorden.

Kartlegging av fjordbunnen

Thor Oscar Bolstad er rådgiver i Hydro og ansvarlig for tildekkingsprosjektet. 

– Som en del av forberedelsene gjennomførte vi i vinter dybdekartlegging og kartlegging av slamlaget i hele fjorden, samt kartlegging av strandsonen langs nordsiden av fjorden. I månedene som kommer skal vi analysere og teste fjordbunnen og slamlaget for å kunne bestemme tildekkingsmetode, forteller Bolstad. 

Det foregår flere slike prosjekter rundt i Norge, og Gunneklevprosjektet har vært på befaring i Horten, Sandefjord og Bergen for å høre om deres erfaring. Nå står Trondheim for tur. 

Ny småbåthavn

Tildekking av fjordbunnen berører også småbåthavna i Gunneklevfjorden. Tiltakene som skal gjennomføres er ikke forenlige med å opprettholde småbåthavna. 

– Sammen med Motorbåtforeningen planlegger Hydro å bygge en ny småbåthavn ved moloen ut mot Frierfjorden. Her blir det plass til rundt 170 båter. Planene innebærer også at den gamle moloen fylles igjen og blir parkerings- og opplagsplass.

Tildekking med og uten utfylling

HIP Eiendom AS er ansvarlig for et eventuelt utfyllingsprosjekt i Gunneklevfjorden som skal gi 100 dekar nytt land. Dette er imidlertid ikke besluttet ennå. 

Hvis det skulle bli en utfylling kan dette skje fra høsten 2019 til høsten 2021. Deretter kan tildekking av den resterende fjordbunnen, ca. 650 dekar gjennomføres, og vil være ferdig i 2022/2023. 

– Dersom det ikke blir utfylling, vil vårt tildekkingsprosjekt kunne gjennomføres innen fristen som Miljødirektoratet har bestemt, utgangen av 2021, avslutter Thor Oscar Bolstad. 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler