Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

YARA Birkeland-prosjektet viktig for nærmiljøet – erstatter 40.000 lastebiler

Ansvarlig for IT landløsning, Merete Østby og prosjektleder Bjørn Tore Orvik foran modellen av Yara Birkeland.

– Yara Birkeland-prosjektet støtter opp om den sterke norske maritime klyngen, og er et 0-utslipps-prosjekt. Men for naboer til industriparken er det nok vel så viktig at båten erstatter mer enn 40.000 lastebiler som forurenser lokalmiljøet med støv, støy og utgjør en sikkerhetsrisiko. 

Det sier mannen bak det nå verdenskjente prosjektet YARA Birkeland, Bjørn Tore Orvik i Yara. Han er ikke bare prosjektleder for verdens første kommersielle selvkjørende utslippsfrie containerskip, det er også han som unnfanget ideen.

«Vill» idé

– Det virket kanskje som en vill idé, men den bygger på et tidligere prosjekt, en vanlig feederbåt for frakt av containere mellom Herøya og Brevik/Larvik. Jeg undersøkte om det var mulig å etablere elektrisk drift, og i neste omgang om den kan gå av seg selv, forteller Orvik. 

Han kontaktet Kongsberg Gruppen for å høre hva de mente om ideen, og etter noen møter brakte han Kongsberg Gruppen og Yara-ledelsen sammen. Da begynte snøballen å rulle.

Testkjøring i 2. halvdel av 2019

Prosjektet har startet de første forberedende arbeidene på Herøya som omfatter flytting og riving av eksisterende kai (Etasjelagerkai) før ny skal bygges og stå ferdig  allerede i 2019. Testkjøring av de første containerne på land er planlagt i 2. halvdel av 2019.

Alle operasjoner både på land og sjø vil være manuelle før autonome funksjoner gradvis vil overta for de manuelle operasjonene utover 2020. Det er planlagt en to års innkjøringsfase før hele den digitale transportløsningen skal være i drift.

Store miljøforbedringer

I dag kjører omlag 22.000 lastebiler med like mange containere fra Yara Porsgrunn, til Brevik og Larvik årlig. Like mange lastebiler med tomme containere kommer i retur. Orvik forteller at 1,5 lastebil bruker like mye energi på å frakte containere på denne strekningen, som én båtlast med 120 containere på skipet YARA Birkeland!  

– Den største forbedringer ligger i å flytte containerne fra bil til båt, og når de i tillegg skal gå på et containerskip uten utslipp, blir selvfølgelig gevinsten enda større. Folk som bor langs de trafikkerte veiene vil oppleve forbedringer i form av reduserte lokale utslipp, mindre støv og støy, og ikke minst bedret veisikkerhet, understreker Orvik. 

Sømløs fulldigital løsning

Yara Birkeland er et komplekst prosjekt som berører hele arbeidsprosessen fra den tomme containeren er fylt med vare ved Yaras lager på land, til containerne er på kai i Brevik og Larvik. 

– Først hentes den tomme containeren på kaia av en såkalt straddle carrier, en portaltruck, som frakter containeren til lastestasjonen. Når containeren er fylt opp manuelt og containerdøra låst, frakter straddle carrier'en containeren til «Birkelandkaia» (Etasjelagerkai) i industriparken. Her blir den løftet med kran ombord i det elektriske containerskipet Yara Birkeland, som frakter containerne til Larvik og Brevik, uten mannskap ombord, forklarer Orvik. 

IT landløsning

– Operasjonene på land blir automatisert og styrt av operatører via en håndholdt enhet, f.eks. en Ipad, forklarer Merete Østby, som leder delprosjektet IT landløsning. 

De digitale operasjonene på land er organisert i et eget prosjekt, IT landløsning, som ledes av Merete Østby i Yara. Hun forteller at de nye løsningene inkluderer en videreutvikling av Yara Porsgrunns eget Production Support System . 

– Vi bygger videre på dagens system, og integrerer dette mot automasjonsystemene til utstyrsleverandøren. Det innebærer at operasjonen på land, med planlegging og flytting av tomme og fulle containere mellom Yara Birkeland og lastestasjonene, blir automatisert og styrt av operatører via en håndholdt enhet, f.eks. en Ipad, forklarer Østby.

Her blir data registrert direkte, og videresendt til container linjene og havnene. I dag benyttes manuelle containerlister til disse operasjonene. 

Hvem får kontraktene?

Yara Birkeland er et samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen. Sistnevnte skal utvikle og levere all nøkkelteknologi om bord i båten, inkludert sensorer og kontroll- og kommunikasjonssystemer. For optimal sikkerhet blir alle systemene duplisert.

Det er stor spenning knyttet til hvem som får kontraktene for å levere båt, batteripakke og landutstyr.

– Vi har sendt ut forespørsler, og går snart inn i en periode med kontraktsforhandlinger med aktuelle leverandører, sier Bjørn Tore Orvik. Han regner med at prosjektet kan kunngjøre hovedleverandørene før sommerferien.

Store forventninger

– Dette er et "once in a lifetime"-prosjekt, og forventningene til prosjektet er store, sier Bjørn Tore Orvik. 

Bjørn Tore beskriver Yara Birkeland-prosjektet som et «once in a lifetime"-prosjekt, som passer akkurat inn i bærekraft- og digitaliseringsvinduet. Prosjektet er kjent over store deler av verden, et googlesøk gir over 120.000 treff, og det fortelles om japanske skolebarn som har klistremerker med Yara Birkeland på pulten sin! 

– Forventningene til prosjektet er store, og det gjør det selvfølgelig ekstra spennende, sier han.

I september i fjor kunngjorde Enova at de støtter prosjektet med 133 millioner kroner, og på Enova-konferansen i Trondheim i januar mottok Orvik Enova-prisen på vegne av prosjektet. 

– Det var selvfølgelig veldig hyggelig, men jeg synes prisen kom litt tidlig, sier Orvik, med en humoristisk henvisning til Obama og fredsprisen. 

Fakta om prosjektet

  • Fartøyet "Yara Birkeland" er et samarbeidsprosjekt mellom Yara og Kongsberg Gruppen, og blir verdens første elektriske selvkjørende containerskip med null utslipp
  • Skipet skal frakte gjødsel, i starten emballert kalksalpeter, fra Yaras fabrikk på Herøya til Brevik og Larvik
  •  Prosjektet har startet de første forberedene arrbeidene på Herøya som omfatter flytting og riving av eksisterende kai før ny skal bygges og stå ferdig  allerede i 2019.
  • Testkjøing av de første containerne på land er planlagt i 2. halvdel av 2019. Alle operasjoner både på land og sjø vil være manuelle før autonome funksjoner gradvis vil overta for de manuelle operasjonene utover 2020Båten blir 80 meter lang, har plass til 120 containere, og erstatter ca. 40.000 lastebilturer med containere
  • Løsningen fra sjø til land gir store reduksjoner i energiforbruk, reduserer støy, støv og CO2- og NOx-utslipp, samt gir bedre veisikkerhet
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler