Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Finansieringen er på plass – nå starter piloteringsprosessene

Bilde av teamet Funzionano

TEAMET: Laget som har flyttet inn i Forskningsparken i Herøya Industripark og skal utvikle Funzionanos teknologi videre: Fra venstre seniorkjemiker Eva Landsem, CTO Dag Høvik, CFO Hans Vidar Hanssen, daglig leder Morten Eikenes og styreformann Svein Ove Faksvåg.

Funzionano AS har flyttet inn i Forskningsparken på Herøya. Finansiering er på plass. Morten Eikenes er ansatt som daglig leder, og nå forbereder selskapet seg på pilotfasen for å utvikle sin patenterte teknologi til industriell skala.

Funzionano AS er et spin-off selskap fra SINTEF, som utvikler innovativ, miljøvennlig nanoteknologi. Selskapet driver med produksjon og salg av funksjonelle nanoteknologi-baserte hybridpolymerer med dokumenterte, kundetilpassede og materialforbedrende egenskaper. Litt enklere forklart tar Funzionano AS utgangspunkt i polysiloksankjerner med en bestemt egenskap. Så gis disse kjernene nye egenskaper gjennom kjemiske prosesser, slik at de nye molekylene kan endre og forbedre andre materialer.

En rekke bruksområder

– Det er tatt ut mer enn 40 patenter i syv klasser, forklarer teknisk ansvarlig Dag Høvik. – Vi har for en del år siden jobbet med Jotun i et prosjekt, der vår teknologi ble brukt i Drygolin Extreme med det resultat at bruken av løsemidler i malingen ble redusert og malingen fikk bedre egenskaper.

Funzionanos teknologi er benyttet i brannhemming av treholdige byggematerialer, og den kan brukes til å gir plaststoffer som PET nye egenskaper. – PET i for eksempel den type brusflasker vi omgir oss med til daglig er i seg selv ikke lufttett. Med vår løsning blir flaskene helt tette og dermed bedre egnet til oppbevaring av mineralvann, juice, øl eller andre varer.

Forbedre andre produkter

bilde av Morten Eikenes, daglig leder Funzionano

Daglig leder Funzionano, Morten Eikenes

– Vi jobber med nå med kundetesting og pilotering for å oppskalere produksjonen fra laboratorieskala til pilotskala. Etter dette så blir det oppskalering til full industriell produksjon. Vi ser på hvordan vår teknologi kan brukes til å forbedre andre produkter, sier nyansatt daglig leder av Funzionano AS, Morten Eikenes. – Vi er inne i en fase der vi skal vurdere hvilke teknologier basert på vår polysiloksankjerne vi skal utvikle videre. Nå er finansieringen på plass, og sammen med våre eiere har vi en god plattform for å utvikle teknologien videre i årene som kommer.

Det er det lokale såkornfondet Skagerak Maturo og statens såkornfond Investinor som har bidratt med ferske midler. Funzionano AS har også fått støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning for å pilotere utvalgte teknologier.

Flyttet inn i Forskningsparken

Finansieringen har gjort det mulig for selskapet å flytte inn i Forskningsparken i Herøya Industripark. Fram til nå har Funzionano AS drevet med innleid personell. Nå kan selskapet ansette, og den nye sjefen regner med at selskapet har fem-seks ansatte i løpet av et års tid. – Finansieringen åpner for at vi kan spisse oss mot piloteringsprosessen. Vi vil investere i et pilotanlegg, og vi ser for oss at det kommer til å ligge her på Herøya. Her i Herøya Industripark har vi tilgang på kompetent personell og den infrastrukturen vi har bruk for.

– Vi skal også se på oppskalering av produksjonen slik at vi kommer opp i industrielle leveranser, forteller Høvik. – I dag jobber vi på laboratorienivå. For å dekke våre kunders behov, må vi skalere produksjonen noen tusen tonn. Oppskalering fra lab til fullskala produksjon skal skje gjennom pilotprosjekter som skal styres fra Herøya. Vår styrke er industriell erfaring og kompetanse, som gir oss evnen til å ta fram produkter på en effektiv måte og utvikle løsningene til fullskala produksjon.

– Funzionano AS jobber med miljøteknologi. Løsningene som utvikles, kan i noen sammenhenger bidra til utskifting av miljøfiendtlige kjemikalier i ulike produkter og å gi mer miljøvennlige prosesser, avslutter Eikenes.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler