Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Jon Sletten er Yara Porsgrunns nye fabrikksjef. – Den beste jobben man kan ha!

Etter noen måneder i lederrollen er Jon Sletten i full gang med å videreutvikle Yara Porsgrunn, sammen med mer enn 450 dyktige og motiverte medarbeidere.

– Det er et privilegium å få jobbe som fabrikksjef ved Yara Porsgrunn, en av hjørnesteinene i produksjonsapparatet til Yara. I mine øyne er dette den beste jobben man kan ha.

Det sier Jon Sletten som har rukket å bli noen måneder gammel i jobben som fabrikksjef, etter Per Knudsen. Hans hovedmål er å bidra til å utvikle Yara Porsgrunn videre, sammen med mer enn 450 dyktige medarbeidere.

Hver enkelt viktig

– Jeg tror på innsatsen til hver enkelt i den daglige jobben, og å utnytte mulighetene som fins, sier han.

Akkurat det beviser han i praksis da vi møtes på Herøya.

Jeg ankommer kontoret til Sletten samtidig med at en Yara-kollega bringer på banen et problem i fabrikken. Sletten taster straks et telefonnummer, og via mobilhøyttaler diskuteres løsninger der og da.

Jeg møter en svært imøtekommende ny fabrikksjef som etterlever det han tror på. − Jeg liker å stille spørsmål, men har skjønt hvor viktig initiativ og innsats fra hver enkelt er, sier Sletten.

Han forteller om egen erfaring fra Yaras fabrikk i Sverige. – Vi var «gølvat» som de kaller det når man er nede for telling. Med innsats fra hver enkelt brukte vi mulighetene. Vi lyktes godt, og nå realiseres nye investeringer i Köping.

Tredje – og beste

Jon Sletten (55) er fra Elverum, er utdannet maskiningeniør ved NTNU, og startet fabrikk-karrieren ved Dyno Industrier. I 1991 begynte han ved forskningssenteret på Herøya, og i 1992 fikk han prosessjobb, senere lederjobb, i daværende Hydro Agri/Yara Porsgrunn.

Det ble 13 år på Herøya, så 13 år ute, i Sluiskil i Nederland, Brussel, Köping og Sluiskil igjen, før han kom tilbake til Herøya i fjor høst.

− Dette er min tredje fabrikksjefjobb, og i mine øyne den beste jobben jeg kan ha. Jeg kunne ikke si nei, og synes det er et privilegium å komme til Porsgrunn, understreker han.

Stolt

− I Sluiskil sa vi at vi var den største fabrikken i Yara. Det avhenger litt av hvordan man teller. Sannheten er at både Sluiskil og Porsgrunn er blant de største i Yara-familien. Nå skal vi sørge for at fabrikkene i Porsgrunn utvikler seg og vokser videre, forklarer han.

mann i gul arbeidsjakke, hvit hjelm, industrielt miljø

Jon Sletten, fabrikkdirektør Yara Porsgrunn. 

− Litt intern konkurranse er ikke galt, men først og fremst skal vi være stolte av resultatene, påpeker Sletten.

Effektivt og sikkert

– Hvilke resultater er du opptatt av?

− Da vil jeg trekke fram sikkerhet, sier han engasjert. – Sikker jobbing, det er effektivt og det gir resultater. At hver enkelt tenker framover, bruker tid på å forberede seg og gjøre ting riktig, det er det viktigste for resultater. Det motsatte er mye brannslukking og dårlige resultater.

− Samtidig jobbes det nå godt med at hver enkelt gjør en innsats for å utvikle og gjøre forbedringer i jobben sin, forteller Sletten. Han viser til Yara Productivity System, YPS, som delvis bygger på de tidligere systemene for kvalitetsforbedring.

Nye flaskehalser, nye muligheter

Sletten kommer til en fabrikk som nettopp har satt i drift nye fabrikkanlegg med milliardinvesteringer fra Bamboo-prosjektet.

− De nye fabrikkanleggene endrer flaskehalsene i Yara Porsgrunn. Mangelen på salpetersyre har tidligere vært en flaskehals, men med den nye syrefabrikken flyttes flaskehalsen til prilletårnene i Fullgjødselfabrikkene 3 og 4. Det betyr nye muligheter, mener Sletten.

– Jeg tror vi skal få mer ut av Bamboo-prosjektet enn lovet fra start, og vi skal også få mer ut av hele Yara Porsgrunn enn det som er forventet, sier han.

Mye som skjer – mange som vil bidra

Yara satser nå friskt på å øke innovasjonstakten gjennom ny rekrutteringsbølge til Yara Technology Center i Herøya Forskningspark samt at Yara Porsgrunn er involvert i store utviklingsprosjekter, som bl.a. SecREEts og Yara Birkeland.

− Det er mye som skjer, og lysten, viljen og muligheten til å bidra er stor, sier Sletten. – Jeg som fabrikksjef må balansere mellom daglig drift som betaler lønna vår, utvikling framover og deltakelse på den eksterne arenaen.

Folka – alltid viktigst

– Hva er de tre viktigste fokusområdene for deg som fabrikksjef i Yara Porsgrunn?

− Det er at vi har et høyt sikkerhetsnivå, at vi driver bærekraftig og at vi er en god nabo, sier Sletten.

− Men det er alltid folka og innsatsen til hver enkelt som er suksessfaktoren, understreker han med stor overbevisning. − Yara Porsgrunn er en hjørnesteinsbedrift på Herøya, har vært det i 90 år, og tenker å være det vel så lenge framover.

Og Yaras nye fabrikksjef er i full gang med å bringe Yara Porsgrunn inn i framtiden, sammen med mer enn 450 motiverte og engasjerte medarbeidere.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler