Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Krav om opprydding i Gunneklevfjorden innen 2022

Flyfoto Herøya Industripark

Miljødirektoratet har gitt Hydro pålegg om å dekke til bunnen i Gunneklevfjorden i Porsgrunn for å begrense faren for framtidig spredning av miljøgifter. 

Bunnsedimentene i Gunneklevfjorden er forurenset av ulike miljøgifter fra tidligere industrivirksomhet på Herøya i Porsgrunn. Miljødirektoratet pålegger Norsk Hydro ASA å rydde opp før 2022.

Selskapet tar dette til etterretning og sikter mot å gjennomføre miljøtiltakene i tråd med myndighetenes krav, skriver Hydro på hjemmesiden sin

Hydro har i en årrekke arbeidet med kartlegging av situasjonen og planlegging av tiltak. Selv om Miljødirektoratet og Hydro har hatt ulik tilnærming til hva som vil ha best miljøeffekt, er målet det samme; en god miljøtilstand i Gunneklevfjorden, sier selskapet. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler