Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

90 år siden anleggsarbeidet startet på Herøya

Flere alternative lokaliseringer ble vurdert. Herøya ved Porsgrunn viste seg å være det gunstigste stedet

Tanken om å flytte gjødselproduksjonen fra Rjukan til kysten hadde vært framme før, og flere alternative lokaliseringer var vurdert. Herøya ved Porsgrunn viste seg å være det gunstigste stedet å legge en ny gjødselfabrikk. I løpet av 1928 og 1929 ble Herøya omgjort fra en fredelig plett på landet til et stort industriområde med sydende aktivitet.

I februar 1928 – for 90 år siden – startet de første arbeidene med å rydde bort skog og snø for å komme i gang med utbyggingen av Eidanger Salpeterfabriker, det som nå er en av Norges ledende industriparker, Herøya Industripark.

Tanken om å flytte gjødselproduksjonen til kysten var ikke ny. Det alternativet ble vurdert allerede under planleggingen av anleggene på Rjukan, men i 1907 tok man ikke sjansen på å overføre kraft over så lange strekninger. 20 år seinere var det blitt mulig å frakte energien fra kraftverkene i Øst-Telemark ned til Herøya.

I februar 1928 startet forberedelsene til anleggsarbeid

I februar 1928 startet forberedelsene til anleggsarbeid. Skog måtte ryddes og store mengder snø måtte fjernes for å gi plass til de nye store fabrikkene. 

Moderne teknologi

Etableringen av fabrikken på Herøya var knyttet til at Hydro skulle gå over til en ny og mer moderne produksjonsteknologi – ammoniakkmetoden. Samtidig skulle produksjonskapasiteten økes.

Hydros ledelse innså at det norske samfunnet ikke ville akseptere en avvikling av fabrikkene på Rjukan bare et drøyt tiår etter at utbyggingen i Vestfjorddalen var ferdig. Løsningen ble at ammoniakken skulle produseres på Rjukan og fraktes til Herøya, der den ble videreforedlet til gjødsel.

Vindfull og kald anleggsstart

I februar 1928 får Herøya sitt første lysanlegg.

I februar 1928 får Herøya sitt første lysanlegg. 

Men først skulle den nye fabrikken bygges. Det arbeidet startet en vindfull og kald februardag i 1928. Køen av arbeidssøkere var lang ved «Sukkenes bro» fra Roligheten til lille Herøya. En av dem var 21-åringen Tormod Dahl-Pettersen. Han hadde både realskole og handelsskole og fikk jobb hos Thune – et selskap som skulle bygge kraftstasjon og dampsentral.

De første lønningslistene for perioden 9. – 15. februar 1928 viser utbetalingene til mange hundre anleggsarbeidere. Lønningsbeløpene ligger på mellom 40 og 60 kroner for denne perioden.

Utdrag fra lønningsliste for perioden 9. - 15. februar 1928 viser utbetalinger på mellom 40 og 60 kroner.

Utdrag fra lønningsliste for perioden 9. - 15. februar 1928 viser utbetalinger på mellom 40 og 60 kroner. 

Bigeskjeft med bismak

Stort sett gikk arbeidene bra, men det hendte ofte at arbeiderne havnet på rangel i arbeidstiden. Sjåførene som kjørte fyllmasse til anlegget, passerte et vinutsalg på veien fra sandtaket. Det ble ganske raskt en liten bigeskjeft å gjemme flasker i lasset.

Framme på Herøya ble flaskene gjemt mellom ildfast stein som skulle brukes i fyrkjelene i kraftstasjonen. Tormod Dahl-Pettersen og anleggsingeniøren hadde den tvilsomme oppgaven med å «arrangere» små flaskeknusende ras i steinstabelen – noe som kunne bli en belastning for arbeidsmiljøet.

Anleggsarbeid i hurtigtogsfart

Tross mange tunge manuelle prosesser ble idylliske Herøya omgjort fra en fredelig øy til et stort industriområde i løpet av 15-16 måneder. Anleggsarbeidene gikk mot slutten, og Tormod Dahl-Pettersen havnet på Hydros lønningsliste.

En uke før gjødselproduksjonen startet 21. mai 1929 hadde han sin første arbeidsdag ved Eidanger Salpeterfabriker. Mange av karene som stod i køen av arbeidssøkere på «Sukkene bro» den kalde februardagen året før, ble arbeidskollegene hans i fabrikkene på Herøya i mange år framover.

I juni 1928 begynte de første bygningsfundamentene å reise seg

I juni 1928 begynte de første bygningsfundamentene å reise seg. 

I august 1928er arbeidene med kai- og lagerfundamenter i full gang.

I august 1928 er arbeidene med kai- og lagerfundamenter i full gang. 

 

Teksten er basert på boka «Historier fra Herøya gjennom 90 år» av Ole Johan Sagafos.

Boka kan kjøpes i bokhandlere i Grenland. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler