Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Samarbeid setter fart på utvikling av ny fangstteknologi for CO2

Frank Ellingsen og Tor Friis og Lars Erik Øi

Raskere utvikling med Innovasjonsregion Telemark: - Idéen vår om ny CO2 fangstteknologi kan videreutvikles raskere takket være fylkeskommunens Innovasjonsregion Telemark som hjelper oss med en kompetansemegler og forsker, testutstyr og en pott penger, sier en kjempefornøyd Tor S. Friis (midten), teknisk sjef i Minox Technology. Kompetansemegler Frank Ellingsen fra Periti (t.v.) og professor Lars Erik Øi, ved fakultetet for teknologiske fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge (t.h.).

Minox Technology på Notodden og rådgiverselskapet Periti på Herøya vil sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i Porsgrunn teste ut ny teknologi for CO2-fangst. Positive resultater kan bli testpilot på Herøya.

− På sikt er Pilotarena Herøya et kortreist alternativ for testing i større skala, sier Frank Ellingsen, kompetansemegler og teknisk rådgiver i Periti.

For tredje gang vil Minox Technology bruke sin basisteknologi utviklet på 80-tallet for å fjerne oksygen fra injeksjonsvann offshore, til nå å fange CO2 fra bl.a. røykgass.

Nå gjennomføres tidligfasestudie. − Det er i all hovedsak en skrivebordsøvelse for å definere behov for utstyr og testriggmodifikasjoner, samt å beregne arbeidsomfang og kostnader. Det blir grunnlaget for å søke midler til neste fase, som er uttesting på Høgskolens CO2-fangst testrigg, forteller Ellingsen.

Går an her i regionen

− At vi kan bruke Høgskolens testfasiliteter i Porsgrunn er et bevis på at det går an å få til noe her i regionen, sier Friis storfornøyd.

Team som jobber med testing Frank Ellingsen, Tor Friis og Lars Erik Øi

CO2-fangst testes på «Mini-Mongstad» i Porsgrunn: Lars Erik Øi, professor ved fakultetet for teknologiske fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er svært entusiastisk. − Vi har faktisk et «mini-Mongstad» i Porsgrunn bygget av studenter til disposisjon for næringslivet! Det er et komplett CO2 fangstanlegg med trykkluft, vann og damp som står her klart, og kan brukes av Minox, forteller Øi til Tor Friis og Frank Ellingsen.

Nå planlegges det for at forstudien med anbefalinger på utviklingsløpet videre, sammen med en god søknad for finansiering av første testfase på HSN, er klar i månedsskifte april-mai 2018. Deretter vil testfasen på HSN foregå ut året 2018.

− Gode testresultater blir grunnlaget for ny runde med å finansiere opp et større demonstrasjonsanlegg for uttesting i større skala, sier Frank Ellingsen. Her er for eksempel Pilotarena Herøya et «kortreist» alternativ, mener han.

Små midler kan bli noe stort

Frank Ellingsen viser til omskriving av et gammelt ordtak, «et lite bidrag gir opphav til noe stort».

− Det gjelder her også, sier han. – Små midler i starten av dette prosjektet muliggjør forstudien og er utløsende faktor som initierer «utviklingsløpet». Små bidrag er ofte avgjørende for å skape jobber på sikt, og for å få fram nye produkter og løsninger med store potensialer.

Mulighetene som ligger i støtte og hjelp fra fylkeskommunens Innovasjonsregion Telemark er underkommunisert, mener han.

− For Minox tilfelle betyr det jo at disse midlene på sikt faktisk kan være med å styrke arbeidsplasser og kompetanse på Notodden, i Telemark og Norge.

Konkrete muligheter

Utviklerteamet ser konkrete potensialer i økt verdiskaping, lønnsomhet, flere arbeidsplasser og økt kompetanse.

− Med et mulig tredje bein basert på vår basisteknologi, vil det styrke selskapets markedsmuligheter, lønnsomhet og sikre arbeidsplassene, sier Minox-sjefen.

− For oss er det kjempebra at næringslivet bruker test-utstyret på Høgskolen. Og det ville være fantastisk for studenter å kjøre et slikt prosjekt, sier professoren med stor entusiasme.

Les Unikt samarbeid mellom industri og høgskole om industriell master.

Teknologioverføring på sitt beste

Går det som samarbeidspartene vil, kan en ny kompakt og kostnadseffektiv teknologi for fangst av CO2 fra røykgass være klart om noen år.

Les Yara på Herøya vil fange 90 prosent CO2 i 2022.

Det er teknologioverføring på sitt beste til glede og nytte for en bærekraftig og framtidsrettet industri.

Om Innovasjonsregion Telemark

  • Innovasjonsregion Telemark skal gjennom kompetansemegling, tverrfaglige studentteam og nettverksmøter hjelpe bedrifter med å avdekke behov som kan løses gjennom forskning og finansieres gjennom virkemiddelapparatet. Innovasjonsregion Telemark er en del Forskningsrådets program FORREGION.
  • Kompetansemegling er ett satsingsområde.
  • Skal mobilisere bedrifter til forskningsbasert innovasjon
  • Fem kunnskapsbedrifter og mer enn 30 kompetansemeglere er tilgjengelige ressurser.

Fokusområder nå:

  • Klima, miljø og energi: 23 kompetansemeglere fra tre miljøer; industriinkubatoren Proventia, rådgiverselskapet Periti og forskningsinstituttet SINTEF TelTek.
  • Reiseliv og opplevelser: 11 kompetansemeglere fra to miljøer; Telemarkforskning og Telemark Næringshage

Vil du vite mer?

Ta kontakt med:
Geir Morten Johansen
Rådgiver, Team næring og innovasjon
Telemark Fylkeskommune
geir-Morten.Johansen@t-fk.no
Tlf. 95032781

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler