Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Ny arealoversikt: Her kan neste bedriftsetablering komme i Grenland

Arealguider med oversikt over muligheter: Gard Madsen i Herøya Industripark (til venstre), og Øyvind Solbakken i Vekst i Grenland tilbyr oversikt over alle muligheter som fins for virksomheter som vil etablere seg i Grenland.

Arealguide Grenland på nett viser vei med ny arealoversikt for næringsliv. – Spør oss, vi finner næringsarealet som passer i Herøya Industripark og i hele nedre Telemark, sier forretningsutvikler Gard Madsen i Herøya Industripark og næringsutvikler Øyvind Solbakken i Vekst i Grenland.

Til daglig jobber Gard Madsen med å trekke nye virksomheter og industrietableringer til Herøya Industripark. Han er fornøyd med arealoversikten som han selv var med å bidra til i et samarbeid med flere fra næringsliv og offentlig.

Bra oversikt

− Nå har vi fått et veldig bra oversiktsbilde som for første gang kobler sammen areal- og næringsutvikling. Hver for oss ble vi for små, og det opplevdes som rotete og uoversiktlig når vi snakket med potensielle kunder. Nå framstår vi som en samlet næringsregion, sier Madsen.

− Oversikt og kunnskap om naboen gjør at vi kan jobbe mer fornuftig. Det er avgjørende for å lykkes med å tiltrekke oss flere virksomheter til Grenland, mener Madsen.

Tenke helhet

– På hvilken måte?

− Vi kan bruke oversikten til å tipse om andre muligheter i Grenland. Vi i Herøya Industripark strekker oss selvfølgelig langt for å få til en etablering i industriparken. Flere av oss i Grenland konkurrerer om de samme prospektene. Men vi selger jo en totalpakke som består av flere ting, som arealer, kompetanse, skole- og helsetilbud, bolig, veier og kollektivtransport.

− Vi prøver så langt vi kan å finne en løsning i industriparken, men vi tenker også helthetlig, om virksomheten kan ha større fordeler ved å etablere seg andre steder i Grenland, sier Madsen. Forretningsutvikleren er tilhenger av utsagnet «lykkes naboen, lykkes du».

Proft verktøy for flere

Arealguide og næringsutvikler Øyvind Solbakken i Vekst i Grenland er redaktør for arealguiden.no/Grenland. Han vil at nettstedet skal bli et profesjonelt og nyttig verktøy.

− Profesjonelle eiendomsutviklere har allerede god oversikt over aktører og arealer, sier han. – Dette skal være et nyttig supplement, enkelt å bruke for alle som jobber med plan og næringsutvikling, sier Solbakken.

Utvide til hele Telemark

Verktøyet er fleksibelt, og ingenting er i veien for at arealguiden kan utvides til hele Telemark, forteller Solbakken.

− Vi er i starten for å lage arealoversikten for Grenland, og her er det muligheter for flere offentlige og private aktører å bli med. Tilbudet er åpent og gratis, reklamerer Solbakken.

− I tillegg til å gi oss en oversikt over type arealer som er klare for bruk nå og fram i tid, bidrar også Arealguiden til å markedsføre totaltilbudet, bredden på næringsarealer og infrastruktur som finnes i Grenland. På sikt kanskje for hele Telemark, smiler Solbakken.

Enige om utfordringene

− Vi er alle enige om utfordringene. Vi trenger flere nye virksomheter, sier utviklerne.

− Det er en fordel å ha oversikt over dagens totaltilbud, men nøtta ligger i å svare på spørsmålet «Har vi de arealene industri og næringsliv trenger framover?», spør Gard Madsen. Arealguidens samlede oversikt er et bra grunnlag for å svare på slike spørsmål, mener han.

Løypemelding – skaff deg oversikt

Solbakkens løypemelding nå er: – Skaff deg oversikt og kjennskap til hva som finnes. Start med en surferunde på nettet.

Arealguide Grenland er utviklet i samarbeid mellom areal- og næringsutviklere fra Grenlandskommunene, Vekst i Grenland og private virksomheter, på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet. Prosjektledelse er Vekst i Grenland.

Her får du oversikten: Arealguiden Grenland.

Tilbakemelding eller mer informasjon?

KONTAKT Øyvind Solbakken, os@vig.no, telefon 90580733

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler