Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

NOAH etablerer utviklingsavdeling i Herøya Forskningspark

NOAH ansatte Forskningsparken

Stian Johnsen (til venstre) og Karsten Rabe i NOAH sitter foreløpig i midlertidige lokaler i Herøya Forskningspark. De ser fram til å flytte inn i nyoppussede kontorer i 6. etasje utpå nyåret.

NOAH har besluttet å starte opp en avdeling i Herøya Forskningspark for å ytterligere ekspandere forskningen ved å arbeide tett på kompetansemiljøene i Grenland, og dermed øke muligheten for gode gjenvinningsprosjekter. 

Bedriften holder nå til i midlertidige lokaler i Forskningsparken mens det pusses opp i 6. etasje. De håper å være på plass en gang utpå nyåret.

Uavhengig utviklingsarbeid

– På Herøya ønsker NOAH å drive utviklingsarbeid gjennom andre kompetente selskaper, og dette skal være mer uavhengig av dagens driftsituasjon på Langøya. Vi skal også utfordre vår egen produksjonsmetode. Vi har et ønske om å benytte annen forsknings- og utviklingsekspertise som fins på Herøya, samt kunnskap og erfaring om pilotering og industrialisering. Avdelingen på Herøya er framtidsrettet og uavhengig av et eventuelt deponivalg, forteller Karsten Rabe som leder avdelingen på Herøya.  

Bedriften har mange ideer og ser på flere interessante utviklingsprosjekter. To av dem er spesielt interessante.

To spennende prosjektet

– En ny prosess for gjenvinning av verdifulle salter fra flyveaske vil gi god miljøgevinst både ved at man gjenbruker store mengder salter til industrielle råvarer, samt at prosessen også reduserer mengde miljøgifter i resterende masser. Kan vi klare å redusere miljøgiftene i disse massene mer enn i dag, så er dette svært spennende også for framtidens deponiløsninger, understreker Rabe.

Han forteller at dette prosjektet vil gå gjennom en konseptfase og videre til pilotfase allerede i 2018. 

Et annet prosjekt er bruk av CO2 for stabilisering av flyveaske, som kan benyttes som teknologi på forbrenningsverkene. Dette vil kunne redusere mengde flyveaske som sendes til NOAH, og det vil kunne gi vesentlig mer miljøvennlig deponering lokalt nær de ulike forbrenningsverkene. CO2-prosjektet har allerede vært igjennom en industriell demo-fase og er klar for videre utvikling i 2018.

– Vi har vært i dialog med Herøya Industripark for god og nyttig bistand om begge prosjektene, sier han.

Gjenvinning av metaller

NOAH og flere andre norske og utenlandske selskaper ser på gjenvinning av metaller fra flyveaske som spennende. Varierende råvarepriser og kostbare behandlingsmetoder gjør både gjenvinnings- og forretningspotensialet utfordrende.  

Avdelingen på Herøya ønsker å fortsette med utviklingsarbeid for metallgjenvinning, og vil søke å samarbeide med andre selskaper om teknologiutvikling. 

– Vi ser fram til å starte opp på Herøya og håper på en økt kontakt med industrien i Grenland i årene fremover, understreker Karsten Rabe.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler