Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Testanlegg for gjenvinning av flygeaske bygges på Herøya

Norsep Team

VIL LØSE MILJØPROBLEM: Norsep-teamet gjør om forskning til ny prosessteknologi som kan løse et miljøproblem. Fv. Daglig leder Susan Heldal, prosessingeniør Martin Einarson Waag, prosessingeniør i doktorgradsarbeid Øyvind Asgautsen, FoU-sjef Per Bakke og prosessingeniør Mirela Fazlagic.

Norsep vil bygge Norges første miljø- og gjenvinningsanlegg for flygeaske. Nå bygger de testanlegg på Herøya, og starter uttesting av ny prosessteknologi i løpet av neste år. 

Går pilot-testen av den nye prosessløsningen som gründerne vil, kan Norges første rense- og gjenvinningsanlegg for flygeaske fra avfallsforbrenning stå klar til drift ved Haraldrud avfalls- og energianlegg i Oslo i 2019.

Gründerne bak selskapet Norsep er de samme som utviklet mekanisk separasjonsteknologi til oljeindustrien i selskapet OiW Process, og som fant ut at den samme teknologien også kan brukes til å rense ut tungmetaller fra flygeaske.

− Separasjonsteknologien som vi tar i bruk i dette miljøanlegget gjør det mulig å gjenvinne både metaller og aske fra forbrenningsanlegg, forteller daglig leder Susan Heldal i forsknings- og teknologiselskapet Norsep.

I førersete på gjenvinning

Susan Heldal

IN THE DRIVING SEAT: “We want to place ourselves in the driving seat when it comes to helping to recycle fly ash,” says Susan Heldal, general manager Norsep and OiW Process.

Gode lab-resultater skaffet selskapet kapital fra Telemark Utviklingsfond og Innovasjon Norge, og forventningene er store for Norseps nye miljøanlegg.

− Vi ønsker å sette oss i førersete med å bidra tilgjenvinning. Fra flygeasken kan ren aske og metaller, som både er verdifulle og knappe ressurser, gjenvinnes. Det meste kan brukes inn i nye produkter, forteller Heldal. I tillegg vil miljøanlegget bidra til å redusere behovet for å deponere flygeaske i kategorien farlig avfall.

Deponidebatt

Både Norsep og teknologien har fått stor medieoppmerksomhet i debatten om deponi av farlig avfall. Ikke bare lokalt i Grenland og Norge. Det er også et svært aktuelt tema i Europa og internasjonalt, parallelt med at avfallsmengder i verden øker og dermed også behovet for forbrenning. Flygeaske med tungmetaller fra forbrenningen håndteres i dag som farlig avfall og deponeres.

I Norge deponeres omlag 200 000 tonn, hvorav 150 000 tonn er import fra Danmark og Sverige.

Forbrenningsteknologi akilleshælen

− Forbrenningsteknologi er akilleshælen i avfallshåndtering, sier Norseps FoU sjef Per Bakke, som sammen med Heldal nettopp deltok på en europeisk avfallshåndteringskongress i Malmø.

− Vi opplevde at flere synes det nesten er litt flaut at håndtering og gjenvinning av flygeaske fra forbrenningsanlegg ikke er løst ennå, sier de to.

Men det har teknologi-gründerne tenkt å gjøre noe med, uavhengig av eventuelle deponiplaner. 

Drahjelp

Men først skal prosessløsningen testes for å verifisere at den fungerer.

− Akkurat nå er vi godt i gang med å designe og beregne dimensjoner for pilotanlegget, forteller Susan Heldal. – Og her får vi mye drahjelp. Herøya industripark har lokaler og utstyr som vi kan gjenbruke. Vi trenger i hovedsak tanker, pumper, ventiler og rørledninger. Det er relativt enkelt utstyr, men trikset med å skape nye prosessløsninger er å sette utstyret sammen på nye måter.

Pilotanlegget er planlagt ferdig før sommeren neste år, og da starter testingen for fullt.

Få det til å fungere

– Når regner dere med å få svar på testene?

− Jeg regner med at vi har gode svar fra testingen på høstparten neste år, forteller Susan Heldal.

– Går det som vi ønsker, kjører vi videre med planlegging av et første miljøanlegg. Det skal bygges i tilknytning til Haraldrud energigjenvinningsanlegg i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo. Vi har en interessert og god samarbeidspartner som bidrar både med flygeaske og kompetanse, og sammen med Herøya industripark satser vi i Norsep-teamet alt på å få dette til å fungere, sier en optimistisk Heldal. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler