Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara på Herøya vil fange 90 prosent CO2 i 2022 - plan overlevert Gassnova

CO2-JEGERE: Tre av Yaras CO2-jegere, fh. Prosjektleder Reidar Tveit, Knut Bjørgo og Sigve Tengs, foran Yaras og «verdens største Farrisfabrikk» på Herøya, hvor 200 000 tonn CO2 allerede fanges for bruk i matvareproduksjon.

En rykende fersk plan som konkretiserer bygging og oppstart av CO2-fangst anlegg ved Yara Porsgrunns ammoniakkfabrikk på Herøya i 2022 ble nylig overlevert til Gassnova.

 − Det er en milepæl for oss, sier Reidar Tveit, prosjektleder i Yara Prosjekt Team som sammen med et prosjektteam på 10-talls kollegaer, teknologileverandører og Technology Center Mongstad (TCM), har jobbet på spreng i hele sommer for å få ferdig planen.

Yara er en av tre bedrifter som deltar i konkurransen utlyst av staten ved Gassnova, om å bygge fangstanlegg for CO2.som videre skal transporteres til Vestlandet og injiseres i et undersjøisk reservoir for permanent lagring. Staten planlegger for at hele verdikjeden skal være i drift i 2022. Hensikten er å redusere utslippene av denne «drivhusgassen», og er en av statens virkemidler for å oppfylle Norges forpliktelser i Paris avtalen.

Driftsklar i 2021

Yaras prosjektteam har planen klar, og beskriver realisering og framdrift for de neste årene, med aktiviteter for detalj- og front end engineering, bygging, testing og igangkjøring av fangstanleggene på Herøya.

− Vi tilpasser bygging og igangkjøring med planlagte revisjonsstanser i ammoniakkfabrikken. Det betyr at de første anleggene må være klare til drift allerede i 2021, forteller prosjektleder Reidar Tveit. Fangstanleggene kan bygges uten å påvirke driften av ammoniakkfabrikken, men kritiske tilkoblinger må gjøres i en planlagt revisjonsstans.

− Anleggene er store prosessanlegg som blir godt synlige med absorbsjonstårn på 80 meters høyder. I tillegg skal det bygges anlegg for nedkjøling og kondensering av CO2 samt lagertanker og lasteanlegg plassert på Østre lagerområde.

Først ute

Yara Porsgrunn kan dermed bli ett av tre mulige industrianlegg i Norge som er først ute med å fange og levere CO2 for lagring til en hel verdikjede for industriell CO2-håndtering (CCS, Carbon Capture Storage). De to andre mulige CO2-fangstkildene er fra Norcems sementproduksjon i Brevik og fra avfallsforbrenningsanlegget Klemetsrud i Oslo.

− Ammoniakkfabrikken er definitivt den største kilden for CO2-fangst med et tilgjengelig potensiale på 800.000 tonn årlig, sier Tveit. – Vi skal fange fra to hovedkilder, omlag halvparten fra røykgass ut av pipe og resten fra prosessgassen.

CO2 fra «verdens største Farrisfabrikk»

− Vi kan si at vi har verdens største farrisfabrikk, smiler prosjektleder Reidar Tveit

− Vi kan si at vi har verdens største farrisfabrikk, smiler prosjektleder Reidar Tveit

I ammoniakkfabrikken fanges i dag all CO2 fra prosessgassen i vannvaskeanlegget, som er fire karakteristiske blå tårn, godt synlig fra veien inn til Herøya Industripark.

− Vi kan si at vi har verdens største farrisfabrikk, smiler prosjektleder Reidar Tveit. – Vi fanger allerede ca 200.000 tonn CO2 i vannvaskanlegget årlig og selger til Praxair som har kunder med behov for å bruke CO2 i produksjon av øl, mineralvannn og andre næringsmidler. I dag blåses 200.000 tonn CO2 av til friluft, og en tilsvarende mengde er bundet i vannet i vannvaskanlegget og er ikke tilgjengelig for kondensering. For å kunne kondensere all tilgjengelig CO2 fra prosessgassen, vil vannvaskprosessen bli erstattet med annen teknologi, forklarer Tveit.

Kjent teknologi

Nå starter jobben med å finne teknologileverandør.

− Fangstteknologi er kjent teknologi, og jobben nå framover blir å finne beste tilgjengelige teknologiløsning (BAT=Best Available Technology) for våre to utslippskilder, sier Tveit.

– Det betyr at vi nå skal snevre fra fem til to teknologileverandører. Deretter gjør vi i en tidlig fase engineering som skal være ferdig og overleveres til Gassnova i juni 2018. Gassnova på sin side tar deretter stilling til fangstalternativene fra Yara, Norcem, og Klemetsrud-anlegget. Investeringsbeslutningen for fangst, transport og lagring til Stortinget skal være ferdig høsten 2018, slik at Stortinget kan fatte en investeringsbeslutning våren 2019.

Tveit håper at flere fangstalternativer blir med videre.

− Når vi først skal gjøre det, tror jeg at man bør velge minst to kilder for å sikre kontinuerlig CO2-leveranse for lagring, sier Tveit.

Yara Porsgrunn og Norcem Brevik viser vei for fullskala CO2 fangst.

Forbereder seg på licence to operate i framtiden

Yaras fangstprosjekt sammenfaller med Yaras grønne miljøprofil.

− Vi følger tett med på usikkerheten rundt hva industriens «licence to operate» i framtiden innebærer, derfor ønsker vi å være tidlig ute, og gjør også tiltak i mange andre sammenhenger for å redusere utslipp fra vår virksomhet, sier Tveit.

Yara Porsgrunn skal redusere 300 tonn NOx fra salpetersyrefabrikkene på Herøya.

Utslippsfri industri innen rekkevidde

Gassnovasjef Trude Sundset er tindrende klar.

− Industrien må bli utslippsfri for å nå målene i Parisavtalen, og nå er utslippsfri industri innen rekkevidde, skriver Sundset i Stavanger Aftenblad.

Yara Porsgrunn er i rute, ligger godt plassert i Herøya Industripark og egner seg for å fange, mellomlagre og skipe ut CO2 i 2022.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler