Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

REEtec starter opp fullskala testfabrikk i Herøya Industripark neste år

REEtec og HIP

Rolf Olaf Larsen, HIP AS og Sigve Sporstøl, REEtec foran Herøya Forskningspark hvor REEtec har kontorer og pilotanlegg. Neste år starter de opp en fullskala testfabrikk for produksjon av jordartsmetaller.

I løpet av 2018 starter REEtec uttesting av ny, effektiv og miljøvennlig prosessteknologi i en fullskala testfabrikk, som skal produsere jordartsmetaller som hele verden etterspør. 

REEtec satser videre, og tar steget fra vellykket testing av ny prosessteknologi i et pilotanlegg på Herøya, til nå å bygge en fullskala testfabrikk.

Testfabrikken skal bygges i en hall på mellom 1000-1500 kvadratmeter inne i industriparken.

 − Nå holder vi på med Basic Engineering, og ser for oss å bestille utstyr utover høsten. Montering av utstyr i testhallen vil skje på vårparten neste år. Det er til dels stort utstyr til et fullskala prosessanlegg som skal raffinere en blanding av mineraler til enkeltheter. Fra neste sommer er vi i gang med uttesting av prosessen, forteller daglig leder Sigve Sporstøl i REEtec.

Muligheter for ekspansjon

90 millioner kroner til bygging og drift de neste to årene er på plass, uttalte Sporstøl til avisa TA i juni.

− På Herøya er det også stort nok for ekspansjon. Det er bra, sier REEtec-sjefen, som håper et fullt, industrielt anlegg kan være på plass allerede i 2020.

Utmerker seg

Sporstøl, som har arbeidet med REEtec siden 2011, er svært godt fornøyd med mulighetene for å utvikle ny prosessindustri på Herøya.

− Da vi søkte etter hvor vi skulle legge piloten, vurderte vi flere steder, og Herøya Industripark utmerket seg spesielt, forteller han.

− Samarbeidet med Rolf Olaf Larsen i pilotarena Herøya og en profesjonell ledelse som aktivt legger til rette for at vi kan utvikle oss, er viktig. På Herøya finnes kompetente prosess- og kjemimiljøer hvor vi får tak i ekspertisen vi trenger, og her får vi også tilgang til alt fra kontor, laboratoriet og test-hall, til vann, damp og energi.

– Slike bedrifter ønsker vi

Ved hjelp av en helt ny prosess som REEtec har utviklet sammen med Universitetet i Oslo og med støtte fra Forskningsrådet, kan produksjonen av metallene forenkles og samtidig utføres på en svært miljøvennlig måte.

− Det er akkurat slike bedrifter vi ønsker oss, sier leder i Pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen begeistret. – REEtec representerer bærekraftig produksjon og et veldig framskritt innenfor framstilling av sjeldne metaller.

Synergier

Rolf Olaf Larsen peker også på spennende synergier.

− På sikt vil man kunne utvikle synergier med andre virksomheter i industriparken, for eksempel på energi og råvarestrømmer, sier pilot-sjefen. Han og flere i Herøya-teamet følger REEtec tett opp med industrikompetanse og tilrettelegging for at selskapet skal lykkes med å komme i gang med ny prosessindustri og et nytt industrieventyr – som planlagt. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler