Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Nytt system for lossing av flytende naturgass skal testes på Herøya

Connect LNG har utviklet en løsning for å losse flytende naturgass fra skip på steder der det ikke er kai. Teknologien går ut på å taue en plattform med nødvendige koplinger og overføringsslanger ut til tankskipene. Nå har selskapet satt i gang et demonstrasjonsprosjekt der første fullskala enhet skal bygges og sjøsettes på Herøya i samarbeid med Herøya Industripark.

CEO Morten A. Christophersen fra Connect LNG (f.v.) leder av Pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen og prosjektleder Miriam E. Wennberg fra Connect LNG

Fra Connect LNG; CEO Morten A. Christophersen (f.v.) og prosjektleder Miriam E. Wennberg, sammen med leder av Pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen. De håper på et samarbeid om å demonstrere losseteknologien i fullskala i Herøya Industripark. 

Nylig møtte CEO Morten A. Christophersen og prosjektleder Miriam E. Wennberg fra Connect LNG representanter fra Grenland Havn, Vekst i Grenland og andre aktuelle industriaktører, for å informere om planene. Selskapet vurderer Herøya Industripark som en god arena for fullskala testing av løsningen.

Connect LNG har designet en løsning som gjør det mulig å losse flytende naturgass (LNG) på steder der det ikke er lønnsomt eller mulig å bygge en egen kai med losseanlegg. Selskapet har utviklet et komplett system som festes til skutesiden. Teknologien kan også være aktuell i etablerte havner som har behov for økt kapasitet og gi større fleksibilitet.

Har fått finansiering

– Markedet ligger åpent for vår løsning, sa CFO og prosjektleder Miriam E. Wennberg. – Det er økende etterspørsel etter små og mellomstore leveranser av LNG, som er et miljøriktig alternativ til diesel i mange sammenhenger. Distribusjonen må foregå med mindre skip der dagens løsninger for infrastruktur blir for kostnadsintensive og har for lang ledetid. Det gir nye utfordringer som vår løsning svarer på, understreker hun. 

Innovasjon Norge delfinansierer prosjektet gjennom Miljøteknologiordningen. Det betyr at finansieringen av en fullskala pilot er på plass, og Connect LNG ønsker å teste ut piloten på Herøya.

Gode tilbakemeldinger

– Norge er internasjonalt anerkjent for å ligge i front når det gjelder utvikling av LNG-teknologi, fortalte Christophersen, som var på Herøya for å møte folk som har erfaring med håndtering av gasskip.

Tilbakemeldingen fra ekspertene er svært positiv. De har tro på løsningen, og gode råd om bruk og tilpasninger gikk raskt over møtebordet.

– Det er kompetansekrevende å koordinere fortøyning av slike skip, sa losoldermann Geir Eikeland i Skagerrak Losoldermannskap. Han inviterte raskt Connect LNG til et møte for å se på praktiske forhold rundt fortøyning og oppankring av skip. Direktør i Grenland Havn, Finn Flogstad stilte seg også svært positiv til at piloten skulle testes ut på Herøya.

Klar for testing 

– Dette er et flott prosjekt, og vi er åpne for å teste ut piloten her i Herøya Industripark, sier assisterende direktør Rolf Olaf Larsen, som har ansvaret for Pilotarena Herøya. – Østre kai ligger veldig godt til rette for et slikt testprogram.

Teknologien kan benyttes til mer enn LNG. LNG er det vanskeligste mediet, og alle flytende medier kan i prinsippet lastes og losses via Connect LNGs flytende plattform. 

– CO2, ammoniakk og flytende gjødsel kan være aktuelle fluider for uttesting, påpeker Larsen. – Denne teknologien åpner nye muligheter og kan gi oss større fleksibilitet på kaiene. Derfor er det spennende for oss å være med å tilrettelegge for dette pilotprosjektet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler