Pilotarena Herøya hjelper deg med testing og utvikling av ideene dine

Har du et forskningsprosjekt eller en forretningsidé som du ønsker å få testet ut i større skala – i en såkalt pilotfase? Da kan etablering av pilot eller demo-anlegg i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.

Bilde av teamet som jobber med tilrettelegging fra v: Skjalg Aasland, leder for Utvikling og Byggforvaltning, Thore Larsen, prosjektkoordinator og Arne J. Restad prosjektansvarlig, alle Herøya Industrpark AS og Industrial Project Director Arild Berdalen

– Nå må vi døpe «REC 1&2-byggene» om til NEL-byggene, sier en glad gjeng fra Herøya Industripark AS og NEL som møtes til befaring i industrihallen.

04. mars 2020

bilde av to personer i hvit frakk som holder det nye produktet i en plastflaske

Start-up-selskapet Funzionano, med utspring fra SINTEF, har etter kun et drøyt år med piloteringsprosesser i Herøya Forskningspark, funnet oppskriften på et nytt spennende produkt.

18. februar 2020

Rolf Olaf Larsen og Suni Aranda

Asunción (Suni) Aranda, ved Institutt for energiteknikk (IFE), leder AlSiCal-prosjektet som tar sikte på å utvikle og verifisere en teknologi som skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat.

14. november 2019

På Herøya planlegges nå et storstilt gjenvinningsprosjekt der målet er å gjenvinne saltene fra flyveaske.

14. oktober 2019

Ola Elvestuen startet Norsep-piloten i Herøya Forskningspark

I ettermiddag trykket klima- og miljøminister Ola Elvestuen på den grønne knappen som startet Norseps pilotanlegg i Herøya Forskningspark. Teknologien som skal testes ut i anlegget, kan vise seg å redusere behovet for å deponere farlig avfall – ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

18. oktober 2018

Modell av anlegg for magnesium- og silikaproduksjon i neste fase etter piloten.

Enova har gitt tilsagn om 19,5 millioner kroner i støtte til NorMag AS, for bygging av et pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv produksjon av magnesium og silika på Herøya. Anlegget skal produsere verdens første CO2-frie magnesium.

08. september 2017

Connect LNG har utviklet en løsning for å losse flytende naturgass fra skip på steder der det ikke er kai. Teknologien går ut på å taue en plattform med nødvendige koplinger og overføringsslanger ut til tankskipene.
Innovasjon Norge Telemark har bevilget 35 millioner kroner til teknologibedriften REEtec, som skal etablere et demonstrasjonsanlegg for separasjon av sjeldne jordarter i Herøya Industripark.
REEtec og HIP

I løpet av 2018 starter REEtec uttesting av ny, effektiv og miljøvennlig prosessteknologi i en fullskala testfabrikk, som skal produsere jordartsmetaller som hele verden etterspør. 

10. juli 2017

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler