Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Topp lokalisering for gründerbedriften OiW Process

Forskningssjef Per Bakke (f.v.), daglig leder for OIW Susan Heldal og forretningsutvikler Albert Buer i OiW Process'

LABORATORIET: Forskningssjef Per Bakke (f.v.), daglig leder Susan Heldal og forretningsutvikler Albert Buer i OiW Process' nye lokaler i Forskningsparken.

– Helt topp, sier daglig leder Susan Heldal, etter at gründerbedriften OiW Process flyttet inn i Herøya Forskningspark ved årsskiftet. Her har de fått kontorer, møterom og laboratorium i romslige og praktiske lokaler.

– Tidligere hadde vi kontorer i Bygg 25 og testlab i Forskningsparken. Det var tungvint. Nå har vi samlet alt i nye lokaler, der vi har bygget opp en fullt utstyrt lab med kontorlokaler rett ved siden av. Vi har fått mye bedre arbeidsforhold. Dette er helt topp, sier daglig leder for OiW, Susan Heldal.

De høyloftede lokalene i Forskningsparken er på rundt 60 kvadratmeter med plass til stort laboratorium, kontorer og en mesanin over kontorene. Der er det møterom med konferanseutstyr, som benyttes i samarbeid med avdelingen i Molde.

God hjelp fra andre aktører i Industriparken

OiW ble etablert i 2013 av Susan Heldal og Albert Buer. Nå har selskapet syv ansatte – fire i Porsgrunn og tre i Molde, og Porsgrunnskontoret er flyttet inn i Forskningsparken. – Det er her vi har alle fasilitetene vi trenger, konstaterer forretningsutvikler Albert Buer.

– Vi får hjelp fra Bilfingers glassblåserverksted, som ligger vegg-i-vegg, og vi bruker Plastverkstedet, som også ligger i Industriparken. Sintef Molab holder til i samme bygget, så her har vi nærhet til alle de tjenestene og folkene vi har bruk for. Skulle vi hentet tjenestene utenfor industriparken, ville vi brukt mye mer tid og ressurser enn vi gjør nå. Dessuten er kvaliteten god på både service og tjenester vi kjøper fra andre selskap i HIP, så beliggenheten her er ideell for oss.

FORSKNINGSSJEF: Forskningssjef Per Bakke, som ble ansatt i OIW i februar 2016, holder fram den gode dialogen med administrasjonen i Industriparken som viktig.

Forskningssjef Per Bakke, som ble ansatt i OiW i februar 2016, holder fram den gode dialogen med administrasjonen i Industriparken som viktig. Det gjelder spesielt muligheten for eventuelle pilotprosjekter.

– Leder for Pilotarena Herøya, Rolf Olaf Larsen, er på tilbudssiden for å hjelpe oss med en større pilot når vi får behov for det, forteller Bakke.

Infrastruktur ligger klar i veggen

– Er utveksling av ideer og erfaringer med andre forskere i miljøet viktig?

– Nei, det skal nok mye til at vi snakker med andre om hva vi holder på med, og at andre snakker med oss om sine prosjekter. Kundene våre krever streng konfidensialitet rundt sine prosjekter, og slik er det for andre forskere her også, forklarer Heldal.

– Det viktigste for oss er fasilitetene, som vi nå har fått tilgang til i det nye laboratoriet vårt. Her er det koblinger i veggene til gass, destillert vann, trykkluft og alt annet vi har bruk for. Det er mange ting som er en selvfølge her, som ikke ville vært tilgjengelig i et vanlig kontorbygg. Det er også viktig at HMS og sikkerhetsrutiner for gass og annet vi benytter, er på stell. Det blir gått jevnlige vernerunder, og alt blir håndtert proft og lettvint for oss.

Videreutvikler egen grunnteknologi

OiW Process har utviklet sin egen teknologi for rensing av produsert vann – vann fra oljeutvinning som renses før det slippes ut. Denne teknologien er grunnlag for mye av selskapets arbeid, og prosessingeniør Øyvind Asgautsen jobber med en doktorgrad på selskapets grunnteknologi. Han tar graden sin ved Universitetet i Ås, og skal etter planen være ferdig høsten 2018.

I tillegg tar OiW på seg konsulentoppdrag og utviklingsprosjekter for kunder. Ressursene deles mellom oppdrag for eksterne kunder og utvikling av egne prosjekter.

– Vi har jobbet med et prosjekt for bruk av CO2 for å bedre kvaliteten på fisk som fraktes i tanker om bord på skip. Det er et forskningsprosjekt vi har gjennomført for en kunde, og den teknologien ble patentert i sommer, forteller Heldal. – Prosess Engineering-leder Jan Gregor Høydahl Sørli er prosjektleder for et byggeprosjekt som snart skal testes ut på Statoils flerfaserigg her i Forskningsparken, så vi har flere spennende prosjekter på gang.

Nå jobber selskapet med fjerning av tungmetaller fra forurenset vann, for eksempel sigevann fra avfallsdeponier eller prosessvann som er forurenset av tungmetaller og andre stoffer. – Det er også et prosjekt der vi bruker grunnteknologien vår. Det er i tiden nå å benytte kunnskap fra oljebransjen i andre sammenhenger, forklarer Bakke.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler