Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Blå himmel og solskinn over Grenlandsindustrien

ARRANGØRENE: Fra venstre Magnar Bakke, Industriclusteret Grenland, Trygve Rinde, Telemark Offshore, Jan Thomas Moen, Vekst i Grenland, Irene Siljan Vestby, koordinator nettverkene, Gard Madsen, Herøya Industripark AS, Hanne Gro Haugland, Vekst i Grenland, Herman Flaaten, Telemark offshore, og Thor Oscar Bolstad, Herøya Industripark AS (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Uten industri – ingen framtid, og framtiden er svært lys for Grenlandsindustrien, konstaterte leder av Norsk Industri, Stein Lier Hansen, under Industrikonferansen Grenland i dag. 

Det er mange år siden det ble arrangert en egen industrikonferanse i regionen vår. I dag var det full mobilisering, med nær 200 deltakere fra industri, offentlige virksomheter og organisasjoner. Målet med dagen var å bli bli bedre kjent med hverandre, dele spennende informasjon og gode historier om industrien, bli motivert og kanskje også kjenne på stoltheten over hva man får til i regionen. 

– På vei hit i dag hørte jeg Paul McCartneys «Band on the run» på radioen, og da følte jeg på meg at dette blir en fin dag! sa leder for Herøya Industripark AS, Thor Oscar Bolstad i sin innledning, og slo dermed an tonen. 

Suksesshistorier på løpende bånd

Og etter at møtelederne Einar Håndlykken og Kjersti Stordalen fra Odd hadde blåst i gang konferansen, kom suksesshistoriene på løpende bånd, blant dem:

Manganprodusenten Eramet Porsgrunn har verdens minste klima- og miljøfotavtrykk innenfor sin bransje.

Mineralgjødsel fra Yara på Herøya gir mat til 40 millioner mennesker årlig, og klimagassutslippene er redusert med 50% siden 2004. Bedriften har investert nær 2,5 milliarder kroner de siste tre årene, i ny syrefabrikk og økt produksjon av kalksalpeter og fullgjødsel. 

Etter et knapt år i «møllpose» vurderer RHI på Herøya å starte opp igjen produksjonen av fused magnesia, fordi markedssituasjonen har endret seg. Dette vil kunne gi jobb til rundt 60 personer, i tillegg til innleie av ulike fagdisipliner.

Utvidelser og nye bedrifter

Vertskapet i Herøya Industripark har satt seg høye mål, nemlig at omsetningen fra bedriftene i parken skal øke fra dagens 13 milliarder kroner, til 20 milliarder i 2025. Et av de store prosjektene de jobber med er Magsil, verdens eneste CO2-frie magnesiumprosess. 

Norcem i Brevik har verdens laveste brenselkostnader innenfor sementbransjen. De har så godt som eliminert alt avfall og har satt sirkulærøkonomi ut i praksis. 

Ineos/Noretyl og Inovyn i Bamble har spenstige investeringsplaner som vil gi økt produksjon, blant annet ser Noretyl på muligheten til å bygge en ny cracker.

Også leverandørindustrien representert ved Emerson Process Management og EFD Induction delte gode historier med deltakerne, som lot seg imponere over kompetansen og produktene til bedriftene.

Norges første karbonnøytrale industriregion?

– Kan Grenland bli Norges eller verdens første karbonnøytrale industriregion? spurte Trygve Rinde, leder av Telemark Offshore. Han orienterte om et felles miljøprosjekt der målet er å utvikle en felles miljøstrategi for Telemarksindustrien i det grønne skiftet. 

– Skal vi ha håp om nye store etableringer i regionen må vi være først ute med å etablere infrastruktur for fangst og transport av CO2, understreket han, til begeistret klapping fra publikum.

Lys framtid for Grenlandsindustrien

– Grenland er en av de sterkeste industriklyngene i Norge, og har det som skal til for å utvikle seg videre. Dere har industriell infrastruktur, industrikompetanse og industrikultur, og er langt framme teknologisk. Ja, himmelen er blå og sola skinner over Grenlandsindustrien, konstaterte leder av Norsk Industri, Stein Lier Hansen i sitt innlegg.

Han gikk kort gjennom regjeringens industrimelding som nå skal behandles i Stortinget. 

– Det er veldig mye bra her, og meldingen treffer alle typer industri. Partiene på Stortinget slåss nå om å være best på industripolitikk, så dette lover bra, påpekte Lier Hansen. Norsk Industri har gitt innspill til meldingen, blant annet ønsker de en bedre driftsmodell for katapulter, dvs. testfasiliteter for ny teknologi. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler