Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Yara Porsgrunn og Norcem Brevik viser vei for fullskala CO2 fangst

Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya er én av tre utslippskilder for CO2 som inngår i mulighetsstudien som Olje- og energidepartementet la fram i dag.

Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya har et stort utslipp av CO2.

– Noen må gå foran. Og det har vi valgt å gjøre, sier direktør Per Knudsen, Yara Porsgrunn i Herøya Industripark og Per Brevik, direktør for bærekraft i HeidelbergCement Norway som Norcem Brevik er en del av. 

Forrige uke fikk de to Grenlandsindustribedriftene Yara Porsgrunn og Norcem i Brevik samt Klemetsrudanlegget i Oslo tildelt kontrakter fra Gassnova for videre konsept studier av CO2-fangst.

- Det er positivt at to av oss som var med å lage prossessindustriens ambisiøse veikart med tydelige signaler på at visjonen om nullutslipp ville koste store summer, nå får incentiver og midler til å fortsette, sier de to direktørene Per Brevik i HeidelbergCement og Per Knudsen i Yara Porsgrunn.

Les: Gode muligheter for å lykkes med CO2 håndtering i NorgeYaras ammoniakkfabrikk er en av mulighetene

Hel verdikjede

- Vi er svært glade for at vi har med alle tilbyderne videre, sa Gassnova-sjef Trude Sundset i en pressemelding fra Gassnova. De representerer bransjer som alle vil trenge fangst og lagring av CO2 på sikt. Denne klimaløsningen må tas i bruk i stort omfang globalt, hvis vi skal nå målene fra Paris-avtalen.

Gassnovas tildeling er et ledd i regjeringens klimapolitikk og ambisjon om å realisere et fullskala demonstrasjonsprosjekt og lage en hel verdikjede for CO2-håndtering.

CO2 til disposisjon for fangst

Steinar Kvisle, leder av teknologi og produksjonsstøtte i INOVYN, som også var med å lage veikartet, sa i et tidligere intervju til HiP.no, – Man kan si med ”et glimt i øyet” at vi i Grenlandsindustrien stiller vår CO2 til disposisjon for fangst!

Oppdraget til Yara og Norcem er å fange CO2 som deretter håndteres av andre aktører for transport og lagring.

– Sammen kan vi få opp store og nødvendige volum som bidrar godt inn i en hel verdikjede for CO2 håndtering, sier Per Knudsen fra Yara Porsgrunn.

Ifølge Per Brevik har Norcem Brevik og Yara Porsgrunn potensialer på å fange mellom 0,9 – 1,2 millioner tonn CO2.

– Det betyr at potensialet ligger langt over minimumskravet på mellom 400-500 tonn CO2 for å etablere en hel verdikjede, påpeker han.

Samfunnsansvar

Hva er Yaras fortrinn med å bidra inn i dette arbeidet?

– Fra Yaras side så gjør vi dette fordi vi ønsker å ta et samfunnsansvar, sier Per Knudsen i Yara Porsgrunn (bildet). Vi har utslipp og jobber hele tiden med å redusere dem. Fabrikken i Herøya Industripark er allerede en av de mest miljøvennlige gjødselprodusenter, men vi ønsker å bidra til å løfte enda mer. Per i dag får vi ikke betalt for denne jobben i markedet for våre produkter, men vi tror at det kan snu.

Positiv bærekraftkonkurranse

Per Brevik tror også på at produkter med lavt karbonavtrykk etter hvert vil gi positiv gevinst på bunnlinjen i framtiden.

- Foreløpig er ikke betalingsvillighet like sterk som den økte etterspørselen etter materialer med lavt karbonavtrykk. Men vi merker at bevisstheten blant entrepenører og byggbransje er sterkere og sterkere. Produkter med mindre karbonavtrykk etterspørres mer og mer og samtidig økes  kravene til å kunne dokumentere det reduserte karbonavtrykket. Den type konkurranse er veldig bra, og blant de ulike materialprodusentene er man positive til en slik utvikling, sier en entusiastisk bærekraftsdirektør.

Se filmen: CO2 fangst, avgjørende for å oppnå visjon om utslippsfri produksjon og karbonnøytrale produkter. Intervjuer med Per Brevik, HeidelbergCement, Eystein Leren, Yara Porsgrunn og Pål Mikkelsen Klemetsrudanlegget

***

Klipp fra Gassnovas pressemelding 19.04.17

Beslutninger og videre framdrift

Mulighetsstudiene fra juli 2016 viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Fremover vil CO2-fangstanleggene planlegges i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Beslutningsunderlaget skal være klart høsten 2018 slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019.

Plan for en hel verdikjede

Planen er at CO2 fra ett eller flere av disse anleggene skal fraktes med skip til et mellomlager. Deretter skal CO2 føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen. Smeaheia-området, som ligger øst for Trollfeltet og ca. 50 km fra land, er valgt som lagringssted. Kontrakt med lageroperatør skal etter planen inngås før sommeren. Statoil gjennomførte mulighetsstudien som pekte ut Smeaheia-området som optimalt lagringssted.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler