Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

PVC – et råstoff det moderne samfunnet ikke kan leve uten

PVC er et omdiskutert materiale, men samtidig et av de mest brukte plastmaterialer i det moderne samfunnet. PVC er blitt et miljøprodukt, mener Jørn Sundbø, INOVYNs produktspesialist ved PVC-fabrikken på Herøya. 

Ifølge Jørn Sundbø har dagens PVC mange av de egenskapene som kreves i et bærekraftig samfunn. PVC-entusiasten og leder av PVC Forum Norge ivrer etter å spre faktakunnskap om PVC.

– PVC-gjør det bare bedre og bedre i livsløpsanalyser og viser betydelige mindre fotavtrykk fra vugge til vugge. Det betyr helt fra produksjon av PVC-råstoff, som vi lager her på Herøya, til gjenbruk av PVC-materialet for nye produkter, forklarer Sundbø.

PVC kan nemlig gjenbrukes inntil sju ganger uten å miste egenskapene sine. Nå samles det inn mer enn 500.000 tonn PVC for gjenbruk i Europa, og bransjen har ambisjoner om å øke til 800.000 innen 2020.

Tilfører stor verdi

Verdien som plastmaterialet tilfører både helsesektor og byggebransjen er store, og etterspørselen er økende.

– Vi leverer i hovedsak PVC som går til byggebransjen og rørprodusenter. Hvert år produserer vi nok PVC (180.000 tonn) til å kunne lage et rør som strekker seg fra Herøya til Australia, forteller Jørn Sundbø engasjert.

Fabrikken på Herøya er en del av INOVYN-konsernet, Europas største PVC produsent med en markedsandel på 25-30%. Det aller meste (90-95%) som produseres på Herøya eksporteres ut av Norge.

Grønn, smart og nyskapende

–PVC-bransjen har oppnådd store forbedringer gjennom det europeiske VinylPLus samarbeidet for å skape en framtidsrettet og bærekraftig plastindustri, forteller Sundbø.

PVC fra INOVYNs fabrikk på Herøya er derfor også en av de gode industrielle forbildene som svarer på statsminister Erna Solberg og næringsminister Monika Mælands nøkkelord for industrimeldingen, Grønn, smart og nyskapende, som ble lansert på Herøya forrige uke.

Sterkere – men lettere for miljøet

Ifølge Sundbø er PVC-materialets egenskaper overlegen mye annet, spesielt for produkter som skal vare lenge.

– Poenget er at PVC ikke skal brytes ned. Vi PVC’ere sier at det kan vare i over 100 år. I praksis vil PVC vare enda lenger. Samtidig er plastmaterialet mye lettere enn for eksempel betong eller stål, noe som gjør det enklere både å transportere og å håndtere. I tillegg er det ingen kjente nedbrytingsmekanismer. Materialet er det vi kaller inert, dvs. påvirker ikke omgivelsene og miljøet. Den største miljøbelastningen er å installerer rørene, sier Sundbø.

Stuereint – for livsviktig vannforsyning

PVC-materialet er det mest brukte i byggebransjen og mye etterspurt i vannbransjen.

– PVC har blitt stuereint, sier Sundbø. – Når du skrur på krana for å ta deg et glass vann vil du at vannet skal smake godt, være luktfritt, uten farge og trygt å drikke. Rør laget av PVC avgir ikke smak og farge på vannet og du får trygg levering i lang tid framover.

Store investeringsbehov

Godt nytt for PVC-produsenter og fabrikken på Herøya er at livets mest nødvendige næringsmiddel transporteres fram til deg, gjennom et ledningsnett som mer og mer fornyes til plastrør.

Norsk Vann, vannbransjens ikke-kommersielle interesseorganisasjon for norske kommuner og selskaper med ansvar for vann-og avløpstjenester i Norge, har beregnet et behov for å doble fornyelsestakten på ledningsnettet i forhold til dagens nivå. I tillegg kommer et investeringsbehov på hele 490 milliarder kroner i vann- og avløpsanlegg fram til 2030.

Avgjørende for samfunnet

– Kravene til kvalitet og sikkerhet på vann- og avløpstjenestene blir stadig strengere. Klimaendringer og befolkningsvekst medfører også store kostnader. Selv om vi har veldig godt vann i springen i Norge i dag, må vi hele tiden arbeide for å møte framtidens utfordringer, konstaterer Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann til vannbransjens bilag.

– Vann er en livsnødvendighet, og en god infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering er avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere. 

Kan ikke leve foruten

Plast er definitivt blitt en del av samfunnet, og både liv og helse blir stadig mer og mer avhengig av plastmaterialenes egenskaper.

– Vi samarbeider tett i hele bransjen og med kundene våre for å forbedre PVC-kvaliteten, og ser muligheter for å kombinere PVC med andre materialer for enda bedre løsninger. Vår motivasjon er hele tiden å utvikle materialet som bidrar til å løse framtidens samfunnsutfordringer, sier Sundbø, som er overbevist om at vi ikke kan leve uten PVC, og at materialet vil bli mer og mer elsket framover.

Fakta:

Om PVC-fabrikken

  • Produksjon: ca. 140.000 tonn S-PVC (hard), 40.000 tonn P-PVC (myk) per år
  • Hard S-PVC brukes i hovedsak til rør og profiler, myk P-PVC blant annet til presenninger og vinyl-tapet.
  • Salg: ca. 40 % til Nordiske kunder, ca. 50 % eksport ut av Europa, primært Tyrkia og India

Om PVC

  • Forbruk: 6 millioner tonn i Europa, 40 millioner tonn globalt
  • Etterspørsel øker: Forventet forbruk er 50 millioner tonn i 2020
  • 70/30: Forbruk utgjør 70% hard PVC og 30% myk
  • Gjenbruk: Mer enn 500 000 tonn PVC i Europa. Forventes årlig gjenbruk på minst 800.000 tonn i 2020
  • PVC-gjenvinning skapte ca. 1000 arbeidsplasser i Europa i 2014
  • PVC kan gjenvinnes sju ganger uten å miste egenskapene
  • Kritikk mot PVC har hovedsakelig dreid seg om bruk av tilsetningsstoffer i myk PVC, særlig de såkalte ftalater, og om avfallsforbrenning

Les mer om PVC på PVC Forum Norge og Vitensenter for PVC

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler