Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

E18 stenges fram til sommeren 2018, all vanlig tungtrafikk kan gå over Breviksbrua

Overingeniør ved Statens vegvesen i Telemark Espen Tonning

OVER BRUA: Når E18 stenger 21. april mellom Kjørholt og Rugtvedt, vil all ordinær tungtrafikk kunne kjøre omkjøringsveien over Breviksbrua og rv. 354, forteller overingeniør ved Statens vegvesen i Telemark Espen Tonning.

Når E18 stenger 21. april mellom Kjørholt og Rugtvedt, vil all ordinær tungtrafikk kunne kjøre omkjøringsveien over Breviksbrua og Rv. 354. Det betyr at tungtrafikken sørfra til Herøya Industripark slipper den lange omveien via Fv. 353 og 356 rundt Frierfjorden. Trafikken nordfra blir ikke berørt av veistengingen og omkjøringsalternativene.

– I april stenges E18 mellom Kjørholt og Rugtvedt i Bamble. Stengingen er nødvendig fordi det skal gjøres omfattende oppgraderinger på strekningen, forteller overingeniør ved Statens vegvesen i Telemark, Espen Tonning.

Omfattende arbeid

– Arbeidet som skal utføres, er svært omfattende. Derfor blir også stengningen langvarig. Åpning er forventet sommeren 2018.

Både Kjørholttunnelen (2 219 meter) og Bambletunnelen (765 meter) skal gjennom en omfattende rehabilitering. Det er nødvendig for sikkerheten. I tillegg skal det sprenges nye tunnelløp til ny firefelts E18 Langangen – Dørdal ved siden av dagens tunneler.

Omkjøring over Breviksbrua

Omkjøringen er rv.354

OMKJØRING: Omkjøringen er rv.354. Kjøretøy høyere enn 4,20 må kjøre omkjøringsveien fv.353 og fv.356.

– Omkjøringsveien følger gamle E18 fra Rugtvedt til Heistad og går over Breviksbrua. Vegdirektoratet har vurdert hva den gamle brua kunne tåle av tungtrafikk, sier Tonning. – Nå er det bestemt at Breviksbrua er klassifisert i BK 10/60. Det betyr 10 tonns aksellast og 60 tonn totalvekt, og i praksis kan det meste av tungtrafikken gå over brua. Men på grunn av Høgenheitunnelen er det en høydebegrensning på 4,2 meter.

Også modulvogntog

Denne omkjøringsveien er også godkjent for modulvogntog. Rundkjøringen på Stathelle blir tilpasset slik at modulvogntog på opp til 25,25 meter kan komme gjennom.

For at brua skulle tåle belastningen, blir rekkverket som skiller kjøretøyene fra de myke trafikantene på brua, midlertidig fjernet. Dette tiltaket gjør at kjørebanen midlertidig blir lagt sentrisk over brua, slik at den tåler belastningen. Som erstatning for rekkverket blir det satt opp et sikringsgjerde for å skille de myke trafikantene fra kjøretøyene. Rekkverket vil bli satt tilbake når omkjøringsperioden er over.

Omkjøring rundt Frierfjorden

Kjøretøy som likevel ikke kan kjøre over Breviksbrua, må bruke omkjøringsveien om Fv. 353 ogFfv.356. Selv om denne veistrekningen er oppgradert, er det høyde- og breddebegrensninger på omkjøringsveien, og det er ikke tillatt med modulvogntog på strekningen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler