Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

35 92 30 00

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

23 14 50 00

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Tall og fakta

Tomt til industrietablering

Herøya Industripark dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Vestfold Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.

Herøya Industripark AS er parkens vertskap. Selskapet forvalter, drifter og utvikler parken.   

Finansiell informasjon 2018:

 • Omsetning fra alle virksomhetene, ca. 13 mrd NOK
 • Eksportandel 85 %
 • Investeringer 1 mrd. NOK

Infrastruktur i industriparken

 • El-nett med totalkapasitet 680 MW
 • 1.5 km kaifront fordelt på 6 kaier, ca. 900 båtanløp årlig
 • Prosessvann, kapasitet 9 m3 pr. sekund
 • Sentrale rørbroer
 • Tankterminal
 • Damp, gasser
 • Veier, grøntanlegg og p-plasser
 • Jernbanetrasé

Bygninger

De er totalt rundt 600.000 m2 bygg i industriparken, hvorav Herøya Industripark AS forvalter ca 135.000 m2 – fordelt på kontorbygg, produksjonslokaler, verksted, lager, laboratorier og forsøkshaller. De øvrige byggene eies av virksomhetene som har aktivitet i de ulike byggene.

Annet

 • Bred industriell kompetanse
 • Pilotarena Herøya (lokaler, anlegg og kompetanse for gjennomføring av pilotforsøk)
 • Industri-inkubatoren Proventia (selskap som skal bidra til realisering av ideer og innovasjoner)
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler