Vi kan bli Norges ledende senter for testing og utvikling av industrielle prosesser og produkter

Sammen kan vi utvikle slagkraftige miljøer som legger til rette for ny verdiskaping

Det er et stort og økende behov for sentra hvor bedrifter kan utvikle, teste eller visualisere teknologien sin før den skal introduseres for markedet. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva har tidligere lagt fram et felles forslag til etablering av et program med virkemidler, kalt Norsk Katapult, som nettopp skal stimulere til etablering og videreutvikling av slike sentra.

Å skape nye arbeidsplasser med fokus på fornybare råstoffer og det grønne skiftet, er bare mulig gjennom å utvikle effektive prosesser hvor teknologi og produksjon prøves ut og testes i større skala, og klargjøres for industriell gjennomføring.

Pilotarena Herøya er Herøya Industriparks tilbud til de som har et forskningsprosjekt eller en forretningsidé som man ønsker å få testet ut i større skala – i en såkalt pilotfase. For et drøyt år siden tok Siva initiativ til et læringsprosjekt med utgangspunkt i Pilotarena Herøya, for å undersøke potensialet i et utvidet samarbeid om pilotering, mellom industrimiljøene på Herøya, Notodden og Kongsberg.

Læringsprosjektet er nå ferdigstilt, og vi ser at det er et stort potensiale i å utvikle samarbeidet videre. Vår konklusjon er at vi sammen kan utvikle slagkraftige miljøer som kan løfte umodne prosjekter, og videre legge til rette for verdiskapende virksomheter.

Vår felles visjon for samarbeidet er å etablere Norges ledende industrielle senter for utvikling, testing og kvalifisering av industrielle prosesser og produkter. 

De tre industristedene på Notodden, Kongsberg og Herøya regnes som det industrielle tyngdepunktet i Norge, og representerer ledende systemindustri og prosessindustri. Miljøene her har vært dyktige til å fornye seg gjennom bevisst satsing på kompetanse, forskning og smart bruk av ny teknologi. Vi mener triangelet har et unikt industrielt fundament og et særdeles godt utgangspunkt for å bidra til ytterligere styrking av norsk konkurransekraft innenfor mange bransjer.

Læringsprosjektet har identifisert flere interessante samarbeidsprosjekter som helt klart har blitt styrket ved at miljøene samhandler og gjør kompetanse og ressurser tilgjengelig for hverandre. Et godt eksempel er utvikling av en flytende LNG-plattform i regi av selskapet Connect LNG, der bruk av ROV, fjernstyrt undervannsfarkost utviklet av Sperre AS på Notodden, kan forenkle transport av lastebøye for LNG, som er utviklet på Herøya. Et annet samarbeidsprosjekt er etablering av en test-loop for borevæske under høye trykk og temperaturer, med Semcon Devotek på Kongsberg og Herøya-miljøet som partnere.

Vi mener samarbeidet vi har skissert gjennom læringsprosjektet vil ha gode forutsetninger for å etablere et effektivt og kompetent Katapultsenter. Dette senteret vil ha tilgang på verdensledende system- og prosessindustri som kan tilby ressurser og kompetanse, både til krevende internasjonale selskaper og en rekke små og mellomstore bedrifter.

Målet med senteret er å videreutvikle den enkelte bedrifts forutsetninger for innovasjon og nyskaping, og dermed legge til rette for nye arbeidsplasser i industrien.

28. februar 2017 

Rolf Olaf Larsen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler