Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Terje Nilsen, Yaras nye HMSK-sjef er tilbake der han startet som lab.lærling

– Det handler om å gripe muligheten og ta et valg. Etter mange år med pendling og arbeid i operativ linje, er det fint å være tilbake på Herøya i en spennende jobb der jeg kan bruke erfaringene mine i en ny bransje, men med mange av de samme utfordringene.   

Yaras nye HMSK-sjef, Terje Nilsen

Yaras nye HMSK-sjef, Terje Nilsen, er mye ute på fabrikkområdet. I bakgrunnen pågår Bamboo-prosjektet for fullt, bl.a. med bygging av ny salpetersyrefabrikk (Foto: Tone Brekke)

Det sier Yara Porsgrunns nye helse-, miljø-, sikkerhet- og kvalitetssjef, Terje Nilsen. Han er tilbake der han startet på 80-tallet, som lab.lærling i Bygg 18, der Yara Porsgrunns administrasjon og ledelse sitter i dag. 

Flying start

Han har hatt en «flying start» etter at han startet i jobben tidlig i høst: Bamboo prosjekt, Revisjonsstans i ammoniakkfabrikken, og den store industriøvelsen OMEGA der utslipp av ammoniakk var tema. Dette er prosjekter der helse-, miljø- og spesielt sikkerhetsaspektet har en sentral plass.

– Den store industriøvelsen var en svært positiv opplevelse, med tillit og åpenhet etater og bedrifter i mellom, og der man fikk anledning til å bli godt kjent med hverandre. Trening og et gjensidig tillitsforhold er forutsetningen for godt samarbeid, som igjen er avgjørende når man skal håndtere en reell hendelse, understreker Nilsen.

Kraftig opprydding

Mye har forandret seg i Herøya Industripark de siste 15 årene, først og fremst i positiv retning, mener Terje Nilsen.

– Det har vært en kraftig opprydding i parken, både med riving av bygg og oppgradering av uteområdene. Skade- og utslippsstatistikkene har også gått i riktig retning, selv om vi fortsatt har alt for mange skader og tilløp til skader, sier Nilsen.

Forbedringspotensiale

– Vi må bli bedre på planlegging, mye mer nøyaktige og tenke oss grundigere om før vi skal utføre en jobb. I tillegg må selvfølgelig prosedyrer, instrukser og beste praksiser være forståelige, samt at organisasjonen må være trent til å bruke dem, sier han, og understreker at det starter med ledelse.

– Det er lederne som er ansvarlig for å sette standarden – i samarbeid med organisasjonen; hvordan skal vi ha det i vår avdeling, på vårt skift osv, og som må ha et sterkt eierskap til standarden. Sikkerhet er et linjeansvar, og vi i HMS-stab skal støtte og hjelpe, understreker han.

Fra lærling til siv.ing.

Terje Nilsen begynte som lab.lærling på Herøya for rundt 35 år siden, og ble kjent med både Yara, den gang Hydro Agri, Magnesium- og PVC-fabrikken. Etter endt fagbrev byttet han fag, befalskole i forsvaret og maskinlinjen på Telemark tekniske fagskole. – Jeg var nok litt påvirket av min far, medgir han.

Terje Nilsen er en god representant for den såkalte Y-veien, der du kan ta høyere utdanning basert på fagbrev. – Etter fagskolen kom jeg inn ved universitetet i Edinburgh, og ble sivilingeniør maskin. En trainee-stilling i den gang Hydro Landbruk Norge brakte meg rundt i dagens Yara-systemet, fra Porsgrunn, til Glomfjord, hovedkontoret og deretter Trinidad, forteller han. I tillegg til nyttig erfaring traff han også kona si i Trinidad, og sammen har de tre barn, som alle trives i Grenland og Porsgrunn. 

Etter trainee-perioden har han jobbet flere steder; i Yaras ammoniakk- og salpetersyrefabrikk på Herøya, og i verkstedene til BIS (nå Bilfinger). Fra 2002 har han jobbet i Hydro Olje og Energi, senere Statoil, som plattformsjef på Oseberg Øst og Oseberg feltsenter. Siste 4,5 år har han vært leder for Gullfaks C

Sparringpartner

– Med min operative bakgrunn har jeg gjort mange erfaringer og fått kunnskap som jeg kan bidra med inn i Yara – som sparringpartner HMS, produksjon, vedlikehold og andre områder. Jeg ønsker å være mye rundt, snakke med folk, og dermed blir jeg også involvert. Vi i Yara må levere gode resultater på HMS, produksjon, vedlikehold og bruk av penger for å få investeringsmidler – alt henger sammen, understreker Terje Nilsen.   

Han har utfordrende dager i ny jobb, har mye han skal sette seg inn i. Da er dyktige og hjelpsomme kolleger viktig å ha, samt en engasjert og dyktig vernetjeneste og tillitsvalgtapparat. Slik finner man gode løsninger i fellesskap.

– Det er godt å komme «hjem», konstaterer han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler