Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

CO2 og argon gir rene sveiseskjøter – Praxair har løsningen

Nitrogen og fuktighet fra luften reduserer kvaliteten på sveisearbeid, og fører til at sveisens styrke blir betydelig redusert. Praxair har løsningen – beskyttelsesgass som fjerner luften og sørger for optimal kvalitet på sveisearbeidet.

NYE FLASKER: Praxair er ikke bare opptatt av gassblandinger, men også av å utvikle og forbedre utstyret som benyttes.

NYE FLASKER: Praxair er ikke bare opptatt av gassblandinger, men også av å utvikle og forbedre utstyret som benyttes. Et eksempel er nye og mindre gassflasker med høyere trykk, forteller leder for Praxairs teknologisenter i Porsgrunn, Kjell Einar Bregge.

– Beskyttelsesgasser til sveising er vårt største segment, forteller leder for Praxairs teknologisenter i Porsgrunn, Kjell Einar Bregge.

Alle bruker sveisegass

– Sveising foregår nær sagt over alt. Alle bedrifter har sitt vedlikeholdsverksted, og det står sveiseapparater i «hver eneste» låve og hvert lite verksted over hele landet. Alle bruker sveisegass for å få et godt resultat.

Praxair har utviklet ulike gassblandinger til sveising av forskjellige materialer. CO2 og argon er utgangspunktet for de vanligste blandingene, men andre gasser – som helium og Estate – blir også benyttet.

Hjelper kundene

Praxair er opptatt av å hjelpe kundene til en optimal bruk av selskapets produkter.

– Vi er forpliktet til å forbedre de økonomiske og miljømessige resultatene til kundene våre. Det meste av Praxairs inntekter kommer fra programmer og teknologier som hjelper kundene med å redusere driftskostnader, øke prosesseffektivitet og forbedre sine miljøprestasjoner, understreker Kjell Einar Bregge.

Oppfinnelse

Kundeservice har en lang tradisjon hos Praxair, og Bregge forteller om en oppfinnelse som kom som et resultat av en middag sammen med offshorefolk på 90-tallet.

– Jeg fikk en idé, og vi utviklet en gassblanding for sveising av rustfrie rør – faktisk en oppfinnelse. Bransjen hadde store problemer med korrosjon i sveiseskjøtene og ved siden av. Gassblandingen vi utviklet, løste problemet og ble en standard for hvordan den typen arbeid skulle utføres.

Norge var tidlig ute med å utvikle offshorebransjen. Andre har kommet etter, og seinest for et par år siden fikk Bregge spørsmål fra Brasil, der de slet med noen av de samme problemene. Teknologien som ble utviklet i Porsgrunn, er aktuell ennå.

Innovasjon er hverdagen

GASS: Praxair har en sveiselab på Herøya, der de praktiske testene foregår – både når det gjelder sveising og skjæring.

GASS: Praxair har en sveiselab på Herøya, der de praktiske testene foregår – både når det gjelder sveising og skjæring.

– Utviklingen i denne bransjen går i små steg. Ideer dukker opp ute hos kunder, vi får spørsmål, funderer, finner ut av det, og tar et lite steg videre. Når vi snur oss og ser bakover etter 10 år, oppdager vi at vi har beveget oss ganske langt. Da kan vi ikke kalle det oppfinnelser eller utvikling – da er det en innovasjonsprosess som går hele tiden. Det er hverdagen i vår bransje, forklarer Bregge.

Praxair har en sveiselab på Herøya, der de praktiske sveise- og skjæretestene foregår. Samarbeidet med kundene er essensielt for industrigassleverandøren. Laben er viktig fordi forsøk og testing ikke kan gjøres ute hos kunder der produksjonen går for fullt. Prøving og feiling gjøres best i sveiselaben, der fire medarbeidere er involvert i arbeidet.

– Det er veldig lett å bare ha fokus på sveising, men det vi har oppnådd innen bruk av skjæregasser er minst like stort som resultatene innen sveising, understreker Bregge. – Vi har oppnådd mye på skjæresiden sammen med store utstyrsprodusenter rundt omkring i verden. Vi har vært med på å heve skjæring av metallplater opp på et nivå med mye høyere kvalitet og produktivitet enn tidligere.

Nye og mindre gassflasker

Praxair er ikke bare opptatt av gassblandinger, men også av å utvikle og forbedre utstyret som benyttes. Et eksempel er nye og mindre gassflasker med høyere trykk. Det betyr at de kan inneholde like mye gass som de gamle flaskene, men er mindre og dermed enklere å håndtere.

– Disse har fått en flaskeventil med en innebygd regulator. Den har vi utviklet sammen med et svensk firma, forklarer Bregge. – Dette er eksempel på hvordan vi jobber med å levere komplette løsninger for industrien.

Produksjon i Porsgrunn og på Rjukan

Praxair produserer og selger industrigasser som CO2, argon, nitrogen, oksygen, hydrogen og helium. Gassene brukes enten i ren form eller i ulike kombinasjoner. Selskapet har produksjon over hele verden.

– Vi produserer ikke gasser, men vi foredler eller separerer ulike gasser og bruker dem til nyttige formål, forklarer Bregge. CO2 kommer fra Yaras ammoniakkfabrikk, og Praxair eier den delen i fabrikken der CO2 oppstår og infrastrukturen fram til og med lagringstankene. – Vi har avtale med Yara som drifter og vedlikeholder utstyret. Det er en praktisk ordning og et godt eksempel på industrisamarbeidet her på Herøya, understreker Bregge.

Oksygen, nitrogen og argon kommer fra luftgassfabrikken på Rjukan, der gassene separeres ut.  

40 år i bransjen

Praxair Norge AS er en del av Praxair Inc., børsnotert i New York og et av verdens største industrigasselskap. Praxair Inc. har over 27.000 medarbeidere i mer enn 50 land i alle verdensdeler unntatt Afrika.

I Norge går historien tilbake til Hydrogas. Virksomheten ble med over i Yara, og i 2007 kjøpte Praxair 30 prosent av virksomheten. I 2015 overtok Praxair 100 prosent av selskapet.

– Praxair har fire forskningssentre rundt om i verden. De to største ligger i Burr Ridge og Tonawanda i USA. Og så er det fire mindre sentre i Rio de Janeiro, Shanghai, Bangalore og Porsgrunn, forteller Bregge. – Vi er ti ansatte i Porsgrunn og jobber med spesialoppgaver for markedet i Skandinavia og Europa.

Praxairs produkter benyttes blant annet innen disse områdene:

  • Øl og mineralvann – CO2
  • Lakseoppdrett, smolt, avlusning – oksygen
  • Konservering av matvarer – CO2 og nitrogen
  • Sveising og skjæring i metal – CO2, argon, acetylen, propan, oksygen og mepran
  • Kjøling og frysing – nitrogen og CO2
  • Helsevesenet – lystgass, CO2, nitrogen og oksygen
  • Transport – Praxair samarbeider med UnoX om satsing på hydrogen som drivstoff for biler
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler