Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Telemark har gode forutsetninger for produksjon av mikroalger, men neppe aktuelt i Dalen gruver

– Vi mener at Telemarks unike prosessindustrielle kompetanse gir oss gode forutsetninger å bidra til å løse råvareknappheten for oppdrettsnæringen, og vi anbefaler derfor at mulighetsstudien om algeproduksjon tas videre. 

Carl Ivar Holmen har ledet mulighetsstudien om storskala mikroalgeproduksjon i Grenland, og ønsker å videreføre arbeidet.

Carl Ivar Holmen har ledet mulighetsstudien om storskala mikroalgeproduksjon i Grenland, og ønsker å videreføre arbeidet. 

Det sier prosjektleder Carl Ivar Holmen, som har ledet arbeidet med å utreder mulighetene for å starte mikroalgeproduksjon basert på utnyttelse av CO2 i røykgass i Grenland.

Arbeidet er gjort i regi av industri-inkubatoren Proventia, og både Høgskolen i Sørøst-Norge, Herøya Industripark AS, Norcem, Forskningsrådet og Telemark fylkeskommunen har deltatt i arbeidet. 

Realitetsorientering

Nylig presenterte Holmen, på vegne av arbeidsgruppen, studien for Hovedutvalget for næring, som har bevilget penger til arbeidet. Bakgrunnen for at studien ble igangsatt var blant annet ønsket om å vurdere produksjon av mikroalger i Dalen gruver, i tilknytning til Norcem.

– Studien gir en realitetsorientering i forhold til hva som er mulig å få til, og hva som er urealistisk. Vi konkluderer med at produksjon i gruvene i Brevik ikke er regningssvarende, og har derfor forkastet dette alternativet, forklarer Carl Ivar Holmen. 

Men han understreker at regionen vår har mange konkurransefortrinn for algeproduksjon, som prosessindustriell kompetanse, industriell infrastruktur med tilgang til både kjølevann og spillvarme, samt rikelig tilgang på CO i form av røykgass.

Produkter til oppdrettsnæringen

Satt i produksjon kan mikroalger produsere betydelige mengder av ulike råstoff, som bioplast, kosttilskudd, biodisel og omega-3 rik olje. Mikroalger binder til seg store mengder CO2 i fotosyntesen, og dermed kan en industriell produksjon av mikroalger endre CO2-utslipp fra et problem til en helt nødvendig ressurs.  

Arbeidsgruppen har valgt å fokusere på mulighetene knyttet til produkter som kan erstatte fiskemel og fiskeoljeprodukter til oppdrettsnæringen.

– Vi har valgt bort nisjeprodukter som kan gi en høyere pris per kilo, fordi disse har et begrenset markedsvolum og allerede etablerte aktører, understreker Carl Ivar Holmen.

Forprosjekt for pilotanlegg

Prosjektet har fortsatt penger igjen innenfor rammen som fylkeskommunen har bevilget. De ønsker derfor å videreføre mulighetsstudien i et forprosjekt for et pilotanlegg for produksjon av mikroalger. Pilotarena Herøya og Proventia foreslår som prosjektansvarlige.

– En videreføring av prosjektet vil kunne avdekke andre muligheter og utfordringer knyttet til industrialisering av fotosyntetiske prosesser, alternativ utnyttelse av CO samt utrede andre produksjonsmetoder for mikroalger, understreker Carl Ivar Holmen. 

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler