Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Storøvelsen OMEGA rullet over Grenland i dag – øvingsmålene 100 prosent innfridd

Tidlig i morges mottok innbyggerne i Porsgrunn tekstmelding fra politiet om dagens storøvelse, og noen fikk også telefon. Kl. 09.25 ble alarmsignalet «Viktig melding - lytt på radio» iverksatt, NRK Telemark gikk på lufta, og den store øvelsen som har fått navnet OMEGA, var i gang. 

Det ble etablert samleplass rett utenfor industriparken, der nødetatene tok i mot «skadde» som var fraktet ut fra skadestedet, og videresendte dem med ambulanser til Sykehuset Telemark. 

Tirsdag kveld kunne øvingsleder Geir Strand fra sivilforsvaret konkludere med at øvelsen hadde gått 100 prosent etter dreieboka, og at alle øvingsmål var innfridd.

400 deltakere

Innsatsleder politi, operativ leder helse, brannvesenet og sivilforsvaret hadde plassert seg rett ved samleplass, de tar i mot informasjon via sambandet, koordinerer og videreformidler. 

Rundt 400 personer fra industri, kommune og nødetater deltok på øvelsen, der caset var en uønsket hendelse med ammoniakkutslipp fra Yaras anlegg i industriparken. Ammoniakken spredte seg utover industriparken og østover mot Brevik, og et stort antall markører spilte rollene som skadde og forulykket, og ble tatt hånd om av sivilforsvar og ambulansepersonell og fraktet til sykehus.   

Det er første gang på flere tiår at man gjennomfører en øvelse med så mange involverte. Målet med øvelsen var først og fremst å trene på samband og samvirke mellom de ulike etatene, teste ut kapasitet og varsling.

Redningsstab til KO

Når det skjer en hendelse i Herøya Industripark rykker industriparkens felles industrivern ut til skadestedet sammen med brannbiler og mannskap fra de kommunale brannstasjonene. Industriparkens redningsstab etablerer seg raskt i kommandosentralen, KO, sammen med en representant for politiet. Herfra styrer og koordinerer de industriparkens del av innsatsen. 

En spillstab er også en viktig aktør under øvelsen. De ringer inn spørsmål og problemstillinger som de ulike deltakerne i øvelsen må ta stilling til underveis. Et stort antall observatører var plassert ut på skadested, samleplass, i KO osv. for å evaluere innsatsen underveis.

Øvingsmålene innfridd

Øvingsleder Geir Strand fra Sivilforsvaret sa seg i går kveld svært fornøyd med gjennomføring av øvelsen.

– Vi har hatt en intern oppsummering etter at øvelsen ble avsluttet i ettermiddag, og utfra muntlige tilbakemeldingene fra de ulike instansene som deltok, kan vi slå fast at øvelsen ble gjennomført 100 prosent etter dreieboka. Alle øvingsmålene våre, varsling, samband og samhandling, ble innfridd, understreker Geir Strand. 

Nå skal alle berørte instanser evaluere og oppsummere øvelsen, og Strand håper å kunne motta rapportene i løpet av desember. 

Viktig med øvelser

Thor Oscar Bolstad, direktør i Herøya Industripark AS (bildet), bivånte øvelsen i dag, og understreker hvor viktig og nyttig det er å øve på slike hendelser.

– Industriparkens redningsstab og industrivern øver hyppig på ulike case som brann, eksplosjon og gassutslipp. Et utslipp i det omfanget vi har øvd på i dag skaper en uoversiktlig situasjon som krever innsats fra veldig mange instanser utenfor industriparken. Nettopp derfor har dagens øvelse vært så nyttig og viktig for oss og Grenland, sier han.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler