Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Lederskifte i SINTEF Molab på Herøya – avdelingen vokst fra tre til ni ansatte

Bjarne Nenseter tar over etter Arne Åsheim, som fikk oppdrag fra Molab om å bygge en avdeling for analytisk kjemi i Herøya Forskningspark i 2008. 

Arne Åsheim (t.h.) har bygd opp Sintef Molab fra scratch til en avdeling for analytisk kjemi med ni kjemikere, ingeniører og teknikere. Bjarne Nenseter tar nå over som daglig leder. 

På åtte år har SINTEF Molab avdelingen vokst fra tre til ni kjemikere, ingeniører og teknikere. Gjennom bruk av «state of the art» analyseteknikker leverer spesial-teamet kjemisk informasjon som bidrar til å løse problemstillinger innen prosessindustri og forskning.

Jeg møter Bjarne Nenseter og Arne Åsheim på kontoret i fjerde etasje i Herøya Forskningspark. De har en lang historie sammen – helt fra Hydro-tiden, da de var arbeidskollegaer.

God innbytter

Avtroppende avdelingsleder Arne Åsheim (69) er veldig fornøyd med arvtageren.

– Jeg har kjent Bjarne siden Hydro-tiden, og vet derfor at han bringer med seg verdifull og ny lederkapasitet, sier Åsheim som selv går over i en stilling som senioringeniør. – Med Bjarne får vi en god kontinuitet som også ivaretar den høye tilliten vi har opparbeidet hos kunder i nærmarkedet på Herøya, men også markedet ellers i Norge.

Noen av de største kundene i nærmarkedet er Yara, Statoil, Ineos, Addcon og Hydro.

Skifter fra «andre siden av bordet»

Bjarne Nenseter har jobbet hos flere av SINTEF Molabs kunder, og er rimelig godt kjent i industri- og forskningsmiljøene.

Den nye lederen tar med seg 21 års erfaring innen analytisk kjemi fra sitt virke på forskningssenteret til både Statoil, Hydro og på Høgskolen i Telemark, og kommer nå sist fra en stilling innen analytisk kjemi og materialteknologi i Statoil.

Han har derfor også sittet på «andre siden av bordet» som bestiller av SINTEF Molabs tjenester.

Forsprang

– Sett fra industriens side har SINTEF Molab et forsprang i forhold til andre laboratorieselskaper. Det skal vi fortsatt ha, derfor kommer jeg til å legge stor vekt på den tette og gode dialogen vi har med kundene. Vi lever av tillit og vår spesialistkunnskap, understreker Nenseter.

– Det er en forutsetning å kunne spille på bred erfaring og kunnskap når kjemiske problemstillinger som spenner fra råstoff til avfall skal løses. Dessuten har SINTEF Molab andre fagmiljøer og avdelinger som supplerer oss slik at vi samlet sett dekker et bredt spekter av industriens behov for laboratorietjenester.

Selskapet tilbyr tjenester innen kjemisk analyse, miljømålinger og materialtesting.

Grønne skifte

Bjarne Nenseter

Bjarne Nenseter kommer til å engasjere geg for at SINTEF Molab fortsatt skal være i front med å utvikle nye analysemetoder og sette opp nye laboratorietjenester for kundene.

– Innebærer lederskifte også et skifte for SINTEF Molab avdelingen på Herøya?

– Vi følger nøye med på forandringer som skjer i industrien. Et skifte som alle snakker om nå er jo «det grønne skiftet», smiler Nenseter. –Det grønne skiftet er norsk industri egentlig for lengst i gang med. For oss betyr det for eksempel analytiske oppgaver i forbindelse med utslippsutfordringer, nye materialer og hvordan redusere bruk av energi.

Nenseter peker også på problemstillinger rundt muligheter for anvendelse av avfallsfraksjoner.

– Vi er involvert i noen slike prosjekter som kan bli viktige, tror Nenseter. – Vi er ofte involvert i tidlig fase med kunder fordi vi jo bidrar til å lage beslutningsunderlag for industriell prosessutvikling.

Være i front

– Jeg kommer til å engasjere meg for at vi i SINTEF Molab fortsatt skal være i front med å utvikle nye analysemetoder og sette opp nye laboratorietjenester for kundene. Selv om ting forandrer seg er tross alt kjemien den samme. Det er type industri og den analytiske tilnærmingen som forandrer seg. Vi har komplementære teknikker som kan brukes på mange forskjellig områder, påpeker han.

Genuin interesse

Nenseter overtar ledelsen av et team med genuin kjemi-interesse samt en oppdatert instrumentpark.

Bjarne Nenseter skryter av Arne Åsheim og teamet hans som har greid å skape en unik laboratorievirksomhet, regnet som en av de beste i landet innen uorganisk analyse. – Jeg går ydmyk til verks i lederoppgaven, sier Nenseter.

– At vi klarte å få tak i gode folk med genuin interesse er definitivt suksessoppskriften, repliserer Åsheim kjapt. – Jeg er sikker på at du kommer til å gi SINTEF Molab på Herøya et løft for framtiden. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler