Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Såkornfondet fulltegnet: 300 millioner i frisk risikokapital skal gjøre det enklere å lykkes for innovative selskaper

Såkornkapitalen er fulltegnet, og investor og kapitalforvalter Espen Kjeldsen i Skagerak Maturo AS' Grenlandskontor har startet jakten på bedrifter med vekstambisjoner. – Ideelt sett vil vi ha identifisert tre virksomheter før jul slik at vi kan foreta vår første investering umiddelbart på nyåret 2017. 

– Jeg kommer til å ha full fokus i regionen, sier Espen Kjeldsen.

– Jeg kommer til å ha full fokus i regionen. Vi sitter bra til i Grenland og Telemark, tett på klyngemiljøer, inkubatorer og pilotanlegg som er gode på industriell anvendelse av ny teknologi, sier Espen Kjeldsen. 

Planen er at det landsdekkende såkornfondet med navnet Skagerak Maturo Seed Capital skal investere i 12-15 oppstartsselskaper de neste 10 årene.

Applauderer

Daglig leder Jørn Roar Bamle i inkubatormiljøet Proventia i Telemark applauderer såkornfondet i en tid hvor han opplever stor pågang av nye gründervirksomheter.

– En stor utfordring for oppstartsselskaper er tilgang til kapital. Såkorn har vært savnet lenge, derfor er det en svært god nyhet at midlene nå er på plass, sier Proventia-lederen.

Spleiselag 50/50

Investormiljøene Maturo Kapital og Skagerak Venture Capital fikk tildelt forvaltningen av såkornfondet av næringsminister Monica Mæland rett før sommeren. Siden da har 150 millioner fra private investorer blitt hentet inn mellom Kristiansand og Grenland, til spleiselaget sammen med statens 150 millioner.

Skagerak Maturo AS er etablert for å forvalte de 300 millionene i såkornmidler. Selskapet har kontorer i Grenland, Kristiansand og Oslo.

Full fokus på Grenland og Telemark

Såkornkapitalen skal investeres i selskaper i hele landet, men statistisk skjer åtte av 10 investeringer i nærheten av der forvalterkontorene er etablert. Kjeldsen ser interessante kandidater innenfor blant annet inkubatormiljøet i Telemark.

– Jeg kommer til å ha full fokus i regionen. Vi sitter bra til i Grenland og Telemark, tett på klyngemiljøer, inkubatorer og pilotanlegg som er gode på industriell anvendelse av ny teknologi, understreker investoren og forvalteren.

Han ser etter smarte løsninger og teknologier som kan bidra til å løse noen utfordringer eller effektivisere prosesser. Big Data og nye typer forretningsmodeller er også svært interessant, ifølge Kjeldsen.

– Har du noen konkrete eksempler på bedrifter?

Investoren peker på Baze Technology og Imatis som gode eksempler på bedrifter som tar i bruk teknologi i nye industrielle anvendelser.

– Begge selskapene utviklet seg fra oppstartsselskapet Cardiac, og begge er blitt internasjonalt konkurransedyktige og vekstkraftige virksomheter i sine nisjer. Og de skaper nye arbeidsplasser. Det er midt i blinken for hva vi leter etter.

Stor pågang, men ønsker flere

Espen Kjeldsen på Grenlandskontoret ser fram til å komme i investeringsmodus.

– Vi mottar flere henvendelser i uka, men vil gjerne ha enda flere, understreker Espen Kjeldsen.

– Investormiljøet vårt mottar flere henvendelser i uka og vil trolig vurdere mellom 120-150 caser i året. Halvparten av henvendelsene kommer fra Grenland og Telemark og like mange fra Kristiansand og Agder-regionen, og noen fra andre steder i landet. Det er stor pågang, men vi ønsker flere. Send gjerne en én-sider om virksomheten, oppfordrer investoren som alltid har døren på gløtt.

Co-investerer med andre

Det er også sunt for gründere og andre aktører å være med og investere, mener Kjeldsen.

– Vår jobb er å få kapital og kompetanse til å bidra til at flere gründere og oppstartselskaper lykkes med sine vekstambisjoner. Den jobben ønsker vi å gjøre sammen med andre. Ideelt sett investerer vi 10-20 millioner i et prosjekt sammen med andre investorer og gründerne selv.

To private investormiljøer i Telemark, Telemark Group og Asetto Kapital, fikk tildelt direkte pre-såkornkapital fra Innovasjon Norge i 2016, på henholdsvis fem og fire millioner kroner.

– De kan også være co-investorer med oss. Det er en smart modell, å gi penger til gründere som har lykkes før, hvor de også går inn med egne midler i prosjektene, understreker Kjeldsen. 

Med et totalfond på 300 millioner kroner vil midlene normalt tredobles når pengene investeres sammen med andre, uttalte Leif Svarstad i Maturo Kapital til HiP Aktuelt.

Eget håndverk

Kjeldsen forklarer at såkorninvesteringer er et eget håndverk som går over flere faser, fra investering til eierskap, og til slutt exitfasen.

– Vi bruker ca 3-6 måneder i vurderings- og investeringsfasen. Med dagens nye ordning kan vi investere inntil 45 millioner i en enkelt virksomhet. Det betyr at vi kan være med selskapet lenger enn tidligere. Vanligvis trekker vi oss ut etter 4-6 år. Og kan da forhåpentligvis føre penger tilbake til eierne.

Kjeldsen røper at tommelfingerregelen sier at kun to av 12 selskaper blir ordentlig suksesser. Halvparten av investeringene på de fire neste tapes, og i de fire siste blir noe tapt og noe tjent.

– Vi har selv puttet 10 millioner kroner i såkornfondet fordi vi mener dette er god investering, slår Kjeldsen fast.

Øke-system for innovasjon

Målet til Skagerak Maturo er å bidra i det som er et nødvendig økosystem for innovasjon og gründere, slik at flere lykkes med selskapsetableringer og kommersialiseringen av disse.

– Vi jobber i nettverk med de andre såkornfondene og vi jobber også med å få etablert ytterligere presåkornfond nasjonalt, forteller Kjeldsen. – Det er ingen tvil om at gründere og oppstartsselskaper trenger kapital. Såkornkapital skal bidra til å gjøre det enklere å lykkes. Det avgjørende er likevel å skape et økosystem som fungerer for gründere med gjennomføringsevne til å skape vekst og arbeidsplasser, sier Kjeldsen.

Spleiselag for omstilling

Næringsminister Monica Mæland har drysset nær to milliarder kroner såkornkapital i et spleiselag med private investorer over hele landet. Pengene er spredt hos forvaltere i Bergen, Tromsø, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Porsgrunn.

Såkornmidler som skal bidra til at flere gode gründere lykkes og at nye arbeidsplasser skapes.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler