Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

500 innleide personer skal delta i revisjonsstans på Yaras Ammoniakk-fabrikk

Fra 16. september og 41 dager framover gjennomføres en revisjonsstans i Yaras ammoniakkfabrikk (NII). Dette er en rutinemessig stopp som gjennomføres hvert fjerde år. I tillegg til selve revisjonsstansen skal det gjennomføres et større investeringsprosjekt.

Vedlikeholdsleder i Yaras Ammoniakkfabrikk, Anders Omholt

Bilfinger har hovedansvaret for revisjonsstansen og skal inn med ca. 400 medarbeidere. I tillegg skal det gjennomføres en rekke investeringsprosjekter. Utskifting av en transferline – en gassoverføring mellom to enheter i NII-fabrikken er det største enkeltprosjektet. Yaras prosjektkontor i Brüssel har ansvaret for denne jobben, og NLI har kontrakten på utførelsen. Dette investeringsprosjektet fører til at årets revisjonsstans blir noe lengre enn vanlig. Norsk Gjenvinning Industritjenester skal ta seg av rengjøring og katalysatorbytte under stoppen. Totalt skal et mannskap på ca. 500 i sving under revisjonsstansen.

Fakling

– Det kommer til å bli noe fakling under nedkjøringen av fabrikken og når den skal kjøres opp igjen, forteller vedlikeholdssjef i NII-fabrikken Anders Omholt. – Det er helt vanlig i slike situasjoner. Når fabrikken kjøres ned, må vi tømme den for brennbar gass. Når fabrikken skal kjøres opp etter stoppen, blir det fakling fram til produksjonen går som normalt.

Yaras vedlikeholdsavdeling har definert hovedoppgavene under revisjonsstanse og Bilfinger har stått for detaljplanleggingen. Bilfinger har vedlikeholdsavtale med Yara, så den arbeidsfordelingen er i tråd med vanlige prosedyrer.

HMS-fokus

– Vår egen vedlikeholdsorganisasjon er på 10 medarbeidere, sier Omholt. ‑ Under stoppen er det 500 ulike fagfolk i sving. De fleste av dem er ikke kjent på fabrikken, så vi legger stor vekt på HMS under arbeidet.

Lik stoppen som ble gjennomført for fire år siden

Bilde av Terje Fuglset

Prosjektleder Terje Fuglset fra Bilfinger

– Årets revisjonsstans blir nokså lik stoppen vi gjennomførte for fire år siden, sier Terje Fuglset. Han er prosjektleder og ansvarlig for Bilfingers leveranser under revisjonsstansen.

Yara har outsourcet revisjonsstansen til Bilfinger. Det foregår ved at Bilfinger tidlig i juni fikk overlevert arbeidsgrunnlaget fra Yara. Deretter brukte Bilfingers folk tre uker på å verifisere estimatene som var gjort fra oppdragsgiverens side, før partene sammen fintunet grunnlaget. Rundt St. Hans-tider var partene enige om et budsjett for revisjonsstansen, og det er basisen for alt arbeidet som skal gjennomføres i de hektiske ukene stoppen varer.

40.000 arbeidstimer på noen hektiske uker

– Vi har detaljplanlagt hver eneste aktivitet under revisjonsstansen, forklarer Fuglset. – Bilfinger skal inn med ca. 400 medarbeidere fordelt på ti fagområder. Totalt skal vi bidra med i underkant av 40.000 arbeidstimer under stoppen. I tillegg er koordinering av stillasarbeid og industrirengjøring/katalysatorbyttet som utføres av Norsk Gjenvinning et viktig arbeid i stoppen.

Ca. halvparten av folkene er Bilfingers egne ansatte. Resten hentes inn fra 25 ulike underleverandører. De fleste som hentes inn, kommer fra lokale firmaer, men det kommer også fagfolk fra Danmark, Sverige, Polen og Portugal.

Yaras «Golden Rules» ligger i bunn for alt sikkerhetsarbeid

– Vi har jobbet intenst med forberedelsene til stansen. Det gjør vi alltid, sier Fuglset. – Arbeidet har pågått siden i vinter, og det har vært krevende. Det er viktig at alt er godt planlagt siden dette er en kort stopp. Vi har ganske enkelt ikke tid til å gjøre feil underveis. Vi baserer oss på vår erfaring. Vedlikeholdsavtalen som Bilfinger har med Yara, ligger i bunn for arbeidet.

Både Bilfinger og Yara har sterkt fokus på HMS under revisjonsstansen. Yaras «Golden Rules» ligger i bunn for alt sikkerhetsarbeid under stoppen. Arbeid i høyden løftes frem som et svært viktig område. Det betyr fokus på personsikring, fallende gjenstander og sikring av verktøy.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler