Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Nordic Blue Crude vil produsere karbonnøytral diesel i Herøya Industripark

– Herøya Industripark er det beste stedet å bygge ny framtidsretted prosessindustri, sier daglig leder Gunnar Holen i Nordic Blue Crude. Oppstartselskapet satser på å bygge fabrikk med ny oppsiktsvekkende prosessteknologi som skal produsere karbonnøytral diesel fra vann, elektrisitet og CO2, men først skal teknologien testes ut i et demoanlegg. 

De har stor tro på produktet sitt, styreleder Rolf Bruknapp til venstre, og daglig Gunnar Holen i Nordic Blue Crude.

De har stor tro på produktet sitt, styreleder Rolf Bruknapp til venstre og daglig Gunnar Holen i Nordic Blue Crude. (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Det norske selskapet Nordic Blue Crude kan bli først i verden til å produsere Audis «vidunderdiesel» skriver Teknisk Ukeblad. Audi har i en årrekke jobbet for å utvikle nye CO2-nøytrale drivstofftyper, og i fjor ble de første literne med det Audi kaller e-diesel pumpet ut fra et pilot-anlegg i Dresden.

Først i verden

Går det som Gunnar Holen og hans gründerkollegaer vil, kan Norge bli første produksjonsland i verden, med fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Og produksjon av karbonnøytral drivstoff laget ene og alene av vann, elektrisitet og CO2 kan komme i gang allerede fra 2019, dersom uttestingen er vellykket. 

Grønn industri – velkommen!

Industriinkubatoren Proventia og Herøya Industripark AS sammen med flere, bidrar aktivt med teknologisk spisskompetanse og nettverk for at etableringen kan lykkes på Herøya.

– Nordic Blue Crude skal ta i bruk ny oppsiktsvekkende teknologi og skal produsere karbon nøytral syntetisk diesel. Det er definitivt et spennende og framtidsrettet industriprosjekt vi ønsker velkommen, sier Jørn Roar Bamle, daglig leder i Proventia.

Gevinster

Lokalisering av Nordic Blue Crude på Herøya kan gi synergieffekter både for oppstartselskapet og for eksisterende industribedrifter i parken.

– For å lage karbonnøytral diesel, trenger vi CO2, og vi tilbyr å ta i bruk overskudd av CO2 fra Grenlandindustrien, forteller Holen. Nordic Blue Crude er allerede i dialog med Praxair som har tilgang på CO2.

Konkurransefordeler

Gunnar Holen mener at Norge er det beste landet å bygge kraftforedlende industri, og Herøya det beste stedet å bygge framtidsrettet prosessindustri.

– Vi planlegger et nytt kraftforedlende industriprosjekt, og Norge byr på mengder av fornybar kraft til lave priser. Herøya skiller seg klart ut fra andre industristeder vi har sett på, både i Nord-Norge og på Vestlandet, forteller Holen. – Den prosessteknologiske kompetansen på Herøya og i Grenland er unik. Vi har fått tilgang til den, samt tilgang til mengder av stabil fornybar kraft, god infrastruktur og ikke minst at vi kan vi bruke CO2-overskudd fra Grenlandsindustrien. Det gir oss mange fortrinn og konkurransefordeler, understreker han.

Holen berømmer innsatsen til vertskapet i Herøya Industripark og Proventia for kunnskap og nettverk som bidrar til å realisere industrietableringen.

Fra 10 til 100 millioner liter

Dersom demoanlegget går som planlagt ser man for seg å bygge et fullskala prosessanlegg på Herøya. I første omgang, fra 2019, skal det produseres 10 millioner liter syntetisk diesel. Fra 2020 er planen å utvide produksjon til 100 millioner liter.

Teknologien er en ny ultra effektiv elektrolyse som konverterer fornybar energi til syntetisk drivstoff uten svovel.

– Drivstoffet kan fylles rett på tanken, og reduserer utslipp av CO2 med 85 prosent sammenlignet med dagens fossile brensler, forteller Holen.

Veien til karbonnøytral industri

Prosessindustriens ambisiøse veikart som ble overlevert ekspertutvalget for Grønn Konkurransekraft i juni slo fast en klar visjon om betydelig økt verdiskaping med null klimagassutslipp i 2050.

– Det største potensialet på veien til karbonnøytral industri er å ta i bruk ny teknologi for å utvikle nye karbonnøytrale produkter, sa leder av Inovyns teknologienhet og deltaker i arbeidsgruppen for veikartet, Steinar Kvisle til Herøya Industriparks Aktuelt.

Nordic Blue Crude kan bli et godt bidrag på veien til karbonnøytral industri. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler