Ambisiøst veikart for prosessindustrien – vil inspirere og vise vei til nullutslipp

Vi er stolte over at Grenlandsindustrien er med og viser vei

Norsk Industri overleverte nylig "Veikart for prosessindustrien" til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Det er et ambisiøst veikart der visjonen er klar; betydelig økt verdiskaping med null klimagassutslipp i 2050.

Vi ønsker veikartet velkommen, og er sikre på at det både vil inspirere og vise industrien konkret vei. Rapporten slår fast at det absolutt er mulig å redusere klimagassutslippene til null, dersom vi lykkes i å ta i bruk nye teknologier og får til gode verktøy for gjennomføring. 

Norsk prosessindustri finner vi først og fremst langs kysten, fra Finnsnes i Troms, langs kysten av Nordland, Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet, opp til Grenland og ned langs kysten av Østfold. Veikartet beskriver bransje for bransje, og viser til gode eksempler på ny teknologi og tiltak som vil bidra til reduserte klimagassutslipp. Vi er stolte, men ikke overrasket over at flere av eksemplene som skal vise vei kommer fra Grenlandsindustrien:

Norcems arbeid med å erstatte fossilt brensel med alternativt brensel i sementproduksjonen, mulighetsstudie for fullskala CO2-fangstanlegg fra Norcems sementfabrikk, mulighetsstudie for CO2-fangs fra Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya, framtidig produksjon av ammoniakk via hydrogen fra elektrolyse, og produksjon av etylen fra biomasse i stedet for fra gass.  

Som rapporten peker på er det ikke bare én vei som kan føre oss til nullutslipp. Men veiene har én ting til felles; de innebærer teknologiutvikling og -gjennombrudd. Noen av de nye teknologiene nærmer seg kommersialisering, men mangler noe vesentlig – finansiering. De fleste av teknologiene er i tidligfase og vil kreve stor FoU-innsats samt pilotering. Andre muligheter er ikke tenkt på ennå.

Hvordan skal vi så ta det gode arbeidet videre, få realisert veikartet og nådd visjonen om nullutslipp? Det er helt klart at dette vil koste store summer, særlig det som dreier seg om CO2-fangst, transport og lagring. Her er rapporten klinkende klar; for fangstanlegg må det gis betydelig støtte til investering og drift, mens staten må ta fullt ansvar for transport og lagring. 

Andre stikkord fra verktøykassa er FoU inkludert bedre samordning av virkemiddelapparatet, pilotering der Herøya har satt seg i førersetet, sirkulær økonomi som går på utnyttelse av andres overskuddsenergi, biprodukter osv. samt statlig lånegaranti som Ineos har bidratt til å sette på dagsorden.  

Vi er sikre på at prosessindustrien i Grenland og i Norge for øvrig er godt posisjonert for å møte ambisjonene om null klimagassutslipp i 2050. Vi har alle muligheter til å forbli verdensledende innenfor energi, klima og miljø. 

26. mai 2016 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler