Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

03247

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

06500

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

RHI:

480 99 500

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Porsgrunn brann- og feiervesen

Porsgrunn brann- og feiervesen har tre brannstasjoner, én hovedstasjon i Herøya Industripark som ble etablert i 1999, en bistasjon i Brevik og en bistasjon på Sandøya.

Hovedbrannstasjonen i Herøya Industripark er samlokalisert og integrert med Vakt Service Industriberedskap AS, som eies av Grenland Industriutvikling (Hydro), Yara og Nokas.

Porsgrunn brann- og feiervesen har 46 heltidsansatte, 32 deltidsansatte og 2 lærlinger fordelt på forebyggende avdeling inkludert feiervesenet, beredskapsavdeling og merkantil avdeling.

Brannvesenet har som formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.

Kontakt

Telefon:35 54 70 00
E-post: brannvesenet@porsgrunn.kommune.no

Les mer på www.porsgrunn.kommune.no/

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler